چندی پیش سفری داشتم به یکی از ای بزرگ کشور طبق معمول برحسب عادت برای گشت و گذار راهی بازار شدم .اغلب سر زدن بنده به بازار و اجتماع برای دیدن زرق و برق و کالهای بازار نیست بیشتر سعی میکنم حواسم به اخلاق و رفتار انسانها باشد تا مقایسه ای داشته باشم رفتارهای انها را با یکدیگر...رفتارهایی که گاها از بعضی ادمها سر می زند که دل هر انسان ازاده و نیک شی را به لرزه در می اورد، وقتی وارد بازار انجا شدم با صحنه ای مواجه شدم