سازمان هدفمندی یارانه ها زمان واریز یارانه نقدی آذر ماه را اعلام کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر وردنجان نیوز : اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها اظهار داشت:پنجاه و هشتمین مرحله یارانه نقدی آذر ماه سال جاری به ازای هر نفر ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۲۶ آذرماه به حساب س رستان خانوار واریزخواهد شد.

وی تصریح کرد: در چند ماه اخیر یارانه در تاریخ ۲۶ پرداخت می شد، در واقع تغییرات بوجود آمده به دلیل تداخل با روزهای پایانی هفته بوده است.

ایزدی در ادامه گفت: تاخیر در پرداخت یارانه ها به دلیل تداخل با حقوق سازمان ها و ارگان ها نیز بوده است.

وی در پایان افزود: از بامداد ۲۷ آذرماه مبلغ یارانه نقدی قابل برداشت از حساب س رستان خانوار خواهد بود.