قاسم احمدی لاشکی در مراسم استقبال دانشجویان جدیدالورود ... فرهنگیان گفت : در سال گذشته بودجه ... فرهنگیان 73 میلیارد تومان بود و این رقم در بودجه 93 به اعتباری بیش از 154 میلیارد تومان افزایش یافت.

احمدی از افزایش بودجه برای ... فرهنگیان خبر داد و افزود : در حال حاضر مجموعه فرهنگیان مازندران حدود 500 هزار دانش‌آموز و 50 هزار نفر معلم در مدارس ... تی و غیر انتفاعی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در ... ت گذشته در وزارتخانه آموزش و پرورش درباره جذب معلمان شرکتی بزرگ‌ترین آسیب به نظام فرهنگیان کشور وارد شد...