خارمشک یکی از گیاهان علفی ی اله از خانواده چتریان است که در ارتفاعات تربت حیدریه رشد می کند 4 گونه از این گیاه منحصرا در ایران وجود دارد که در بعضی از نواحی استان اسان رضوی مخصوصا ارتفاعات تربت حیدریه به شکل خودرو رشد می کند.

برای مشاهده مطالب بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید...