خبرگزاری فرهنگیان:

مدیر عامل ذخیره فرهنگیان از اختصاص کارت ید هفت میلیون تومانی ویژه فرهنگیان از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، شهاب الدین غندالی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در میزگردی با عنوان اقتصاد و امور رفاهی فرهنگیان گفت: اگر معلمی از 18 سال گذشته عضو صندوق باشد حدود 2میلیون و 100هزار تومان به صندوق واریز کرده که معادل آن نیز ت حدود 2میلیون و 100هزار تومان واریز نموده است و این معلم پس از 18سال، 15میلیون و400هزار تومان از صندوق می گیرد که 11میلیون و 200 هزار تومان سود کرده است.