خبرگزاری فرهنگیان:

معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه جبران عقب ماندگی درسی دانش آموزان در مدارس جنوبی کشور که در روزهای اخیرا به علت گردوغبار تعطیل می شوند و ممکن است این تعطیلی ها به در روزهای سرد تداوم یابد گفت: تاکید می کنیم مسئولان استان ها مراقبت کنند تا تعطیلی بی مورد نداشته باشیم. باید با تدبیر معلمان و مدیران مدارس، عقب ماندگی ها جبران شود.