خبرگزاری فرهنگیان:

با سلام
شما در یک مطلب آورده اید که با اجرای رتبه بندی 70 درصد به حق شغل معلمان افزوده می شود در صورتی که معاون آقای بطحایی اعلام د که 70 درصد به فوق العاده شغل معلمان افزوده می شود و اگر گفته ایشان درست باشد یعنی چیزی کمتر از 100 هزار تومان به حقوق فرهنگیان افزوده می شود و در شرایطی که دو سال است در بوق و کرنا کرده اند که با اجرای رتبه بندی مشکل معیشتی معلمان حل خواهد شد این افزایش حقوق تازه آن هم با احراز شرایط لازم چیزی جز یک توهین به جامعه ی فرهنگیان نیست در شرایطی که کارمندان دیگری مثل کارمندان بانک که مشکلاتشان یک دهم فرهنگیان هم نیست بدون هیچ گونه شرطی حقوقشان 800 هزار تومان افزایش می یابد.
از مدیر سایت تقاضا می کنم تا این موضوع را از مسولان آموزش و پرورش بپرسد که آیا این افزایش حقوق فقط همان 70 درصد فوق العاده شغل است؟