خبرگزاری فرهنگیان :

ماجرای کلاس های خالی و راننده ای که نمی خواست معلم ابت باشد

چندی پیش رشت در مجلس شورای ی، ت را به استخدام بیش از 10 هزار بیسواد در آموزش و پرورش متهم کرد و در صحن علنی مجلس گفت: « 76 هزار نفر در آموزش و پرورش برخلاف تمام مقررات استخدام شده اند که از این میزان 10 هزار و 640 نفر بیسواد هستند، این در حالی است که اکنون بسیاری از فارغ حصیلان با مراجعه به نمایندگان مجلس تقاضای یافتن شغل را دارند.»