خبرگزاری فرهنگیان:

خبرگزاری تسنیم: ... آموزش و پرورش با اشاره به بازنشستگی ۳۰ هزارفرهنگی و عدم ورود نیروی جدید به سیستم گفت:‌امسال در تهران ۳هزار معلم زن مازاد داریم که سالی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، علی‌اصغر فانی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان به خدمت خود در آموزش و پرورش کردستان از دی‌ماه ۶۰ تا دی‌ماه ۶۴ اشاره و اظهار کرد: مردم کردستان مردمی قدرشناس هستند و زمانی که ما استان را ترک کردیم به‌عنوان یک کردستانی در وزارتخانه مشغول خدمت شدیم.