خبرگزاری فرهنگیان:

خبرگزاری تسنیم: آموزش و پرورش با اشاره به بازنشستگی ۳۰ هزارفرهنگی و عدم ورود نیروی جدید به سیستم گفت: امسال در تهران ۳هزار معلم زن مازاد داریم که سالی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق دریافت می کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، علی اصغر فانی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان به خدمت خود در آموزش و پرورش کردستان از دی ماه ۶۰ تا دی ماه ۶۴ اشاره و اظهار کرد: مردم کردستان مردمی قدرشناس هستند و زمانی که ما استان را ترک کردیم به عنوان یک کردستانی در وزارتخانه مشغول خدمت شدیم.