دیروز هم گذشت به هر محنتی که بود


-----------------

پ ن ۱: الحمد لله علی کل حال

پ ن۲: در انتظار طلعت فردا نشسته ایم...