بسم الله و بالله و علی مله رسول الله( ص) و اهل بیته (ع)

و سپاس خدای را در تقدیر بر تنفس در سال ۹۶ شمسی

۹۵ از این حیث که در دوران تاریک غیبت ولی الله ( ع) قرار گرفت خب سال تاریکی است ولی از این جهت که با عبور او یک سال به زمان ظهور حضرت غایب از نظر، همان زمان قطعی محفوظ در علم خدا، نزدیک شدیم قابلیت این را دارد که از آن سال تشکر کنیم!

والحمد لله علی کل حال

سال نو مبارک و پر ازخیر و برکت باد.