... ید شارژ جدید یک نوع از ... ید شارژ است که به جای وارد ... رمز شارژ دریافت میکنید .

برای ... ید شارژ جدید بر روی گزینه ی ... ید شارژ جدید کلیک کنید

همچنین برای شارژ عادی تلفن همراه میتوانید بر  روی یکی از گزینه های بالای سایت کلیک کنید.