نظریه سواد رسانه­ای؛رهیافتی شناختی
نویسنده: دبلیو جیمز پاتر
مترجمان:ناصر اسدی، محمد سلطانی­فر،شهناز هاشمی
ناشر: انتشارات سیمای شرق؛چاپ اول بهار 1391
قطع رقعی
قیمت:10000 تومان
348 صفحه
---

موزش رسانه ای: یادگیری، سواد رسانه ای و فرهنگ معاصر
پدیدآورنده: دیوید باکینگهام، حسین سرفراز (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار)
ناشر: صادق (ع) - 21 آذر، 1389
قیمت پشت جلد: 75000 ریال
---
سواد رسانه ای: درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش
پدیدآورنده: علی طلوعی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد ی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 21 مرداد، 1391
قیمت پشت جلد: 45000 ریال
---
ک ن و رسانه ها: دیدگاه ها و چشم اندازها: حقوق کودک - گرایش ها و روند رسانه ها - پژوهش های رسانه ای - سواد رسانه ای - مشارکت ک ن - پیمان نامه
پدیدآورنده: سیسیلیا فون فیلیتزین، کاتارینا بوکت، معصومه عصام (مترجم)
ناشر: صدا و سیما ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای - 17 آبان، 1384
قیمت پشت جلد: 20000 ریال
---
خانواده، سواد رسانه ای و رسانه های دیجیتال
نویسندگان : سیدمحسن میربهرسی ؛ محمدصادق افراسی
978-6009080854
ناشر: خبرگزاری فارس
شرکت پخش: پکتا
تعداد صفحات: 105
تاریخ انتشار: 2013
قیمت : 40,000 38,000 ریال
---
خشونت رسانه ای در پرتو سواد رسانه ای
مریم همتی آهویی
84 صفحه، شمارگان یک هزار نسخه
بهای هفت هزار و 500 تومان
انتشارات ایده تک
---
بازشناسی رسانه های جمعی با رویکرد سواد رسانه ای
نوشته دبلیو. جیمز پاتر
با ترجمه یزدیان، منا نادعلی و پیام
از سوی مرکز پژوهش های ی سازمان صدا و سیما منتشر شده
این اثر 663 صفحه ای
22 فصل دارد
با شمارگان هزار و 500 نسخه
بهای 18 هزار تومان
---
مبانی سواد رسانه ای
جیمز پاتر
صدیقه ببران و همکاران او افسون حضرتی و مهران بهروزفغانی ترجمه شده
موسسه ندای فرهنگ مشرق زمین منتشر شده
---------
---------
سواد رسانه ای: درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش
شماره راهنما : ‭۳۰۲/۲۳‬‭‮طل‬- س ۱۳۹۰‬
پدیدآور : طلوعی، علی،‭ ۱۳۵۱ ‬
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد ی، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، دفتر مطالعات و برنامه ریزی ر...
نوع ماده : کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز : کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری
---