– این مجموعه با توجه به آزمون های سال های قبل و سرفصل های اعلام شده برای آزمون امسال علامه طباطبایی گردآوری و حاوی نمونه سوالات پرتکرار آزمون های استخدامی ادوارگذشته به همراه جواب بوده که در یک مجموعه کامل گردآوری و عرضه گردیده است .