تعریف کلاسیک سواد توانایی خواندن و نوشتن است.
اما امروزه در قرن بیست یکم توانایی خواندن و نوشتن تنها بخش کوچکی از تعریف سواد است و حتی داشتن مدارک و مدارج عالیه ی نیز دال بر با سوادی افراد نیست.

بر اساس تعریف یونسکو شخص با سواد فردی است ک تمام پارامتر های زیر را در خود داراست:
١- سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسن
٢- سواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه (آداب معا - روابط اجتماعی احسن)
٣- سواد مالی: توانایی مدیریت اقتصادی درآمد (چگونگی پس انداز، سرمایه گذاری و مدیریت ج)
٤- سواد رسانه: اینکه بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام نا معتبر است؛ توانایی تشخیص وثوق اخبار و دیگر پیام های رسانه ای
٥- سواد آموزش و پرورش: توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن
٦- سواد رایانه: توانایی استفاده از مهارت های هفت گانه رایانه icdl ( مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها، واژه پرداز word، صفحه گستر excel، استفاده از پایگاه داده ها access ،ارایه مطالب powerpoint و اینترنت