پیمایش مسیر صعود تا ایستگاه پنج توچال را از پارکینگ ولنجک، پس از جمع شدن تمامی هم‌نوردان، با نام خدای مهربان آغاز  نمودیم، شور و حال دوستان و هم‌نوردان به هنگام سلام و احوال‌پرسی یکدیگر در یک صبح ... تابستانی، به‌ گرمی روزهای تابستان بود.

از ابتدای مسیر صعود، هوا رو به گرمی نهاده بود و توان حرکت سریع را از تعدادی از هم‌نوردان گرفته بود ولی چون هدف رسیدن به ایستگاه پنج بود، نه گرمای هوا مهم می‌نمود و نه شیب تند ابتدای مسیر. در طول مسیر، از مصاحبت دوستان‌مان بهره‌مند شدیم، موضوعات صحبت از عدم حضور خانم محر ... و آرزوی خوشبختی برای ایشان تا کپی‌برداری از گزارش دماوند متفاوت بود. همچنان پیمایش خود را با برداشتن گام‌هایی آرام و پیوسته ادامه دادیم. موضوعی که توجه‌مان را به خود جلب نمود، آسمان آبی شهر تهران بود که دیگر از آن مه غلیظ خا ... تری‌رنگ اثری به چشم نمی‌خورد، جای شکرش باقی بود که هوا تا حدودی پاک‌تر شده بود. بالا ... ه پس از حدود یک و نیم‌ ساعت پیمایش، به ...