هادی خانیکی در نشست نقد و بررسی کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» که از امسال برای مقاطع متوسطه تحصیلی تألیف و ارائه شده است و در مدارس تدریس می شود، اظهار کرد: به شخصه نگران این هستم که توجه به سواد رسانه ای در ایران دچار عوام زدگی بشود و یا اینکه دچار عوام زدگی شده باشد.

به گزارش ایسنا، این عضو هیأت علمی علامه طباطبایی در عین حال معتقد است: مقوله ای که شاید بیش از همه مقوله های ارتباطی امروز بر سر آن بحث است این است که نه تنها هر نهاد تی بلکه هر شرکتی به مسئله سواد رسانه ای می پردازد اما اینکه آیا در این بحث به سمت رسانه شناسی می رویم یا به سمت رسانه هراسی این دو مسئله از یکدیگر متفاوت است.

----------------------------------------------------------------

توضیح : بدلیل انتشار کتاب سواد رسانه ای پایه دهم برای نخستین مرتبه در سال تحصیلی جدید

به نظر می رسد این کتاب می بایست توسط صاحبنظران مورد ارزی و نقد قرار گیرد

و آگاهی معلمین درس تفکر و سواد رسانه ای از این نقدها ضروری است