یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تاکید کردکه گران ترین مربی ایران نیست و بحث دریافتی بازیکنان و مربیان فوتبال ایران باید در پایان فصل مورد بررسی قرار بگیرد.گل محمدی، ابتدا در خصوص رسانه ای شدن مبالغ قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال ایران می گوید: من با شفاف سازی در این مورد مخالف نیستم و مشکلی هم بابت این موضوع ندارم ولی بهتر است که این کار در پایان فصل صورت بگیرد.