حرف حق

پست های وبلاگ حرف حق در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر روی عنوان هر پست صفحه مربوطه را مشاهده فرمائید.

تصویردین
عنوان وبلاگ : حرف حق

تصویردین درواقعیت این نیست 

دنیا ولی ندانداین حقه بازی دین نیست

جمعی به نام هر ناروا نمودند

 تااز جهان ما را سوا نمودند

 خواندند نام ایران ام القرای  

میراث وحی جبریل الوده شد به اوهام

حاجت روا ندانند بی واسطه زیزدان 

هرعابد ریاکار شد یکه تاز میدان 

این دین اسمانی شددین جنگ اشخاص

خونخواهی ابوالفضل ام البنین و عباس

تقویم شدسراسرشهادت و ولادت 

زنی شدارجح درشیعه بر عبادت

شکایت ازخداوند برفاطمه نوشتند

 بذرنفاق و شر را در خاک شیعه کشتند

برچسب ها : تصویردین - ,تصویردین
نامه ای بی وسرگشاده با ی
عنوان وبلاگ : حرف حق

باعرض سلام خدمت معظم انقلاب آیت الله  

.امیدوارم جسارت این حقیر راببخشید که بخودم این اجازه را دادم که حرفهای دلم را بی وصریح با حضرتعالی درمیان بگذارم .

واقعیت این است که بنده همواره ارادت خاصی نسبت به شما داشته ودارم و شما را انسانی بزرگ و ی فرزانه میدانم . قطعا این بنده ی حقیر بسیار کوچکتر از آنم که بخواهم درخصوص مسائل راهبردی وکلان کشور اظهار نظر نمایم ولی با اینحال با این امید و دلگرمی که ما نظامی ی داریم که نظامی بی همتاست ومیتوان بدون نگرانی وترس سخن گفت وانتقاد کرد ودر سرنوشت خود و جامعه دخ نمود بخودم این جرأت وجسارت را دادم که مستقیما با حضرتعالی سخن بگویم .پیشاپیش از شما بزرگوار عذرخواهی میکنم اگر در بیان مطالبم خطوط قرمز را زیر پا میگذارم وشاید چیزهای بگویم که برایتان چندان خوشایند نباشد .راستش را بخواهید همیشه برای من جای سؤال بوده که آیا ممکن است که حضرتعالی با این بینش وبصیرت و دانائی بعضی از حقایق مهم را ندانید و یا اینکه مصلحت نظام و شرائط ایجاب میکند که این حقایق را نادیده بگیرید .لذا سعی دارم علیرغم اینکه احساس میکنم آنچه خواهم گفت برشما پوشیده نیست و ازآنها بی اطلاع نیستید با اینحال آنها راباشما مطرح نمایم و امیدوار باشم که لا اقل به اندازه ی ذره ای ناچیز به ادامه راه انقلاب کمک کرده باشم .

بر ی پوشیده نیست که  به دلیل عملکرد نادرست و تفسیر وتعبیر نادرست از آن توسط مسلمانان وضعیتی بحرانی دارد و عملا در حال قربانی شدن است .بعد از رحلت حضرت محمد(ص) مسلمانان هیچوقت نتوانستند به زیر پرچم واحدی که همان راستین است در ایند وهمواره درگیر اختلافات و تفرقه ودشمنی بایکدیگر بودند و این مساله تاکنون نیز ادامه دارد و دامنه ی اختلافات بحدی گسترش یافته که بی شک امروزه مسلمانان دشمنی بدتراز خود و نیز دشمنی از مسلمانان بدتر ندارد که این جای تاسف دارد. 

انقلاب ی ایران  اتفاقی بی نظیر وبزرگ بود که برای کشورمان فرصتی استثنایی بوجود آورد. از نظر زمانی نیز انقلاب ما درحساس ترین دوران بوقوع پیوست ،زمانی که قدرتهای جهانی ورژیم صهیونیستی باتمام توان خودتلاش داشتند تا موازنه ی قدرت ومعادلات را در منطقه ی خاورمیانه به سودخود تغیر دهند وبی شک اگرانقلاب ی دراین زمانه بوقوع نمیپیوست امروزشرائط منطقه باانچه امروزدر جریان است بسیار متفاوت بود.

بی شک این رس ی عظیم است که خداوند بردوش شمانهاده است تابعنوان یک و کاریزمای دینی ،اجازه ندهید که در این زمانه ی حساس قربانی شود.این درست است که ماایرانی مسلمان هستیم و دینی وارداتی بود که تحفه ی همین همسایگان نجیبمان بوده ،اما مرز نمیشناسدورنگ و نژاد و جغرافیا درآن بی معناست .پس اگرما مسلمانان واقعی هستیم باید نگاهی فرا مرزی و فرانژادی به مقوله ی داشته باشیم.شما این فرصت بزرگ و استثنائی را دارید که بعنوان تنها کشوری که نظامی ی داردعلاوه بر ی مسلمانان کشور ،رس الهی خودرا بعنوان کل مسلمانان عالم انجام دهید و ی باشید که را ازبحرانی که درآن گرفتار شده است نجات دهید .اما برای اینکه همه ی مسلمانان جهان باشید لازم ااست دیدگاهها و باورهایتان را قدری تغیر دهید چراکه درغیر اینصورت چنین چیزی غیر ممکن خواهد بود.قصد دارم درادامه موضوعاتی را مطرح سازم که میدانم چندان برایتان خوشایند نیست اما حقیقت است .اگرما انگونه که ادعا میکنیم خواهان برقراری احکام ودستورات ی هستیم ودغدغه ی واقعی ما است نه چیز دیگر،در اینصورت میبایست همه ی تلاش خود راجهت ایجاد اتحاد ویکپارچگی درمیان مسلمانان بکار بندیم .این کاری است که درطول تاریخ هیچوقت صورت نگرفته وعملا نیزهیچ چنین کاریزما وتاثیر گذاری را نداشته که بتواندچنین حرکت بزرگی را ی کندوهرگز شاهد اراده ای محکم ازسوی ان دینی برای تحقق این ارمان بزرگ نبوده ایم.شما چنین فرصتی رادراختیار دارید وشاید بعدازشما هرگز چنین فرصتی فراهم نگردد.بعقیده ی بنده از انسان وارسته و بابصیرتی چون حضرتعالی بعید است که خودرا در عقائد و باورهای خشک مذهبی محصور نمائید و قادر نباشید نگاهی بزرگتر و روشن تر به مسائل داشته باشید .بنده همین جااعلام میکنم که خودم شیعه هستم و در خانواده ای مذهبی رشدکرده ام و برادر بزرگترم نیز ازجامعه ی ون است .بهیچ عنوان قصدتحقیر تشیع راندارم اما نمیتوانم این حقیقت رانیز نادیده بگیرم که ما شیعیان در مسیرخودبسیار به بیراهه رفته ایم و از حقیقت واصل دور گشته ایم .برای این سخن خودنیز دلائل منطقی ومستدل دارم که عرض خواهم کرد.

هر مسلمان آزاده وپیراسته از تعصبی میداند که شدیدا با جعل و تحریف و بدعتها ودروغ پردازی و افات آلوده گشته است و به سمت ناکجاآباد میرود .دلیل آنهم همین شرائطی است که امروزه مسلمانان دارند و ریختن خون یکدیگر را مباح میدانند . یکی از مهمترین مسائلی که در بروز اختلافات و ایجاد نفاق ودشمنی وجنگ وبرادر کشی درمیان مسلمانان نقشی اساسی داشته است مقوله ی تاریخ است .همانگونه که میدانید تاریخ نیز زهری بود که یهودیان به کام ریختند.آنوسیانی که دنبال فرصتی برای ضربه زدن به بودند و نیمه های قرن سوم وقتی دیدند تاریخ مکتوب نشده است این را فرصتی طلایی یافتند که بیصبرانه منتظر آن بودند .آنان باتربیت تعدادی جعل پرداز و تحریف گر اقدام به نوشتن تاریخ د که میتوان به ابن ندیم ،ابن مقفع ،واقدی و .. اشاره کرد.بعلاوه میدانیم که تاریخ علمی قطعی و خالی از ایراد نیست ومعمولا همیشه تاریخ نگاری متاثر از مقاصد عده ای خاص نوشته شده است .هیچ مورخی رانمیتوان یافت که علائق وسلائق ودیدگاههای قومی و ومصلحت شی را دربیان مسائل تاریخی دخ نداده باشد ودخل وتصرفی در تاریخ نکرده باشد .بی شک تعصب نشان دادن در خصوص مسائل تاریخی نشان از درک پائین افراد از مقوله ی تاریخ است .حالا چگونه میتوان انتظار داشت که مورخانی که اغلب یهودی ودشمن بوده اند وقایع تاریخ را بدون هیچگونه دخل وتصرف وجعل وتحریف نقل کرده باشند .ضمن اینکه خود آنان نیز وقایع را عینا مشاهده نکرده بودند و بافاصله ی چند قرن بااتکا به شنیده ها و نقل قولها آن را جمع آوری مینمودند .باید به این مساله توجه داشته باشیم که دین چند وجهه دارد .یکی وجهه وبعد و معنوی است که رابطه ی درونی میان انسان باخداست و کاملا شخصی و پنهانی است وتنها خداوند ازکیفیت آن آگاه است .یکی وجهه ظاهری وعملی آن است که انجام فرائض دینی و تقواست .وجهه ی دیگر آن نیز مقوله ی تاریخ است .تاریخ از دین کاملا مجزاست و نباید با ادغام نمودن این دو مرتکب اشتباه بشویم .باید این واقعیت رابپذیریم که دین دین اشخاص وافراد نیست حتی اگر آن شخص المومنین علی (ع ) باشد .آنچه آن حضرت درطول حیات مبارکشان انجام دادند وخدماتی که به نمودند مسائلی هستند که در حیطه ی تاریخ قابل مطرح شدن هستند ونه بعنوان دین .چه ضرورتی دارد وقتی که بخوبی میدانیم تاریخ دچار الودگیهای بسیار شده است وبهیچ عنوان نمیتوان از آن بعنوان سندی معتبر استفاده نمود باپرداختن ودامن زدن به وقایع تاریخ زمینه ی بوجود آمدن اختلاف و دشمنی رافراهم نمائیم .خداوند به انسان عقل داده که راه حق و حقیقت را خود بیابد ودرک کند،عقل ومنطق حکم میکند که تاریخ را درون صندوقچه ای قرار دهیم و جزبرای عبرت گرفتن از آن ،انرا از صندوقچه خارج نکنیم. بی شک تاریخ هیچ منفعتی برای و مسلمانان نخواهد داشت و تابحال جز ایجاد نفاق و دشمنی وچند دستگی میان مسلمانان هیچ نتیجه ای نداشته است. میخواهم به یکی ازمهمترین مسائل اختلاف آفرین میان شیعیان با دیگر مسلمانان اشاره نمایم و به آن نگاهی واقع گرایانه ومنطقی داشته باشم. موضوع غدیرخم که برای شیعیان اهمیت فراوان دارد و بنوعی خط قرمز محسوب میشودوبهیچ عنوان هم حاضرنیستیم درخصوص آن قدری تجدیدنظر کنیم .برای درک این مساله لازم است که قدری از عقل ومنطق کمک بگیریم. به فرض اینکه مساله دقیقا همانگونه باشدکه مامیگوئیم واعتقاد داریم. این واقعه درحدود چهارده قرن پیش اتفاق افتاد .اولا حضرت علی (ع) ی نبودکه بتوانند به اوظلمی روا دارند وحق الهی اورا از وی بگیرند واونیز نتواند ازحق خود دفاع کند و عزلت گزیده وسکوت کند. مامدعی هستیم که پیروان آن بزرگواریم .وقتی خود حضرت مصلحت را در این دید که سکوت پیشه کند واجازه ندهد اختلاف بوجود آید و از مسیر خود منحرف گرددپس چرا ماکه مریدان و پیروان او هستیم به نظر و خواست او اهمیت نمیدهیم ؟ایا این رفتار ما چیزی جزاهانت به ایشان است؟ اگر مابه بهانه ی خونخواهی وهواداری از علی (ع)وقایع آن دوران رانبش قبر کنیم ومتعصبانه درخصوص انها اظهار نظر نمائیم با اینکار چه کمکی به کرده ایم؟ایا مشکلی از مشکلات مسلمانان را حل میکند؟آیا به رشد معنوی ما کمکی میکند؟ایا جایگاهی رفیعتر نزدخداوند خواهیم یافت؟ایا مطمئنیم که خودحضرت علی(ع) این رفتار مارا میپسندد؟ایا با اینکار لطفی درحق ایشان کرده ایم؟ایا درست است که بخواهیم بابزرگنمایی و اظهارات غیر واقعی و افی مقام وجایگاه ایشان را ارتقاء دهیم وایا ایشان نیازی به این کارها دارند؟اینکه ما بگوئیم اول و انان بگویند خلیفه چهارم چه چیزی راتغیر میدهد؟ایا میتوانیم مسیر تاریخ را تغییر دهیم ؟اینها سوالاتی است که هرمسلمان جویای حقیقت باید از خود بپرسد. 

همه ی مسلمانان در اصول اساسی دین اتفاق نظر دارندوهیچکدام در اصل مشکلی بایکدیگر ندارند. همگی الله را خدای یگانه میدانند. همگی درانجام فرائض دینی به یک شکل عمل میکنند. اصلا مگر خداوند از مسلمانان چه میخواهد؟آیا چیزی جزانجام کارهای خیر و خداپسندانه و انجام دادن فرائض دینی و دوری جستن از گناه از ما میخواهد ؟آیا اگر مسلمانی به همین میزان مسلمان باشد مسلمانی او ایرادی دارد؟ 

موضوع دیگری که میخواهم مطرح نمایم موضوع بدعت در دین است. چراکه خداوند به روشنی در قران گفته که انی که ازسنت پیروی نکنند دشمن خدایند. چراوقتی میدانیم عملی برخلاف خواست واراده ی خداوند است ومارا درزمره ی دشمنان خدا قرار میدهد و دیانت ما راتباه میسازد با اینحال برای انجام دادن آن اصرار داریم. ازمصادیق بارز بدعت دردین میتوان به موضوع زاده ها اشاره کرد. تنها درکشورما حدود پانزده هزار زاده وجود داردکه برای هرکدام ازآنها نیز گنبدوبارگاهی ساخته ایم ومردم به زیارت انان رفته واز آنان مراد میخواهند. ماحتی برای ابولوءلوء قاتل خلیفه ی دوم مسلمین نیز درکاشان گنبد وبارگاه ساخته ایم که همین مساله خود باعث بروز اختلاف و نفاق گردیده است. ازاین دست بدعتها در مذهب تشیع کم نیست اما بخاطر طولانی شدن مطالب بیش از این به این موضوع نمیپردازم. مطالب دیگری نیز وجود دارد اما بنظرم همین اندازه نیز کفایت میکند .در ا نیز امیدوارم جسارت بنده راببخشید و عنایت داشته باشید که بنده هیچگونه مصلحت شخصی از گفتن این سخنان ندارم وتنها خواستم عقیده ی خود را بیان کنم با این امید که روزی همه ی مسلمانان یکپارچه و متحد زیر لوای راستین گرد هم آیند و دست دوستی وبرادری بسوی هم دراز کنند. 

از خداوند منان نیز برای حضرتعالی آروزی عمری دراز و باعزت دارم. 

فرزند کوچک انقلاب سلیم حمادی  

برچسب ها : نامه ای بی وسرگشاده با ی - ,تاریخ ,مسلمانان ,داشته ,خداوند ,همین ,تاریخ ,فرائض دینی ,ایجاد نفاق ,داشته باشید ,مسائل تاریخی
نسل جوان وتهاجم فرهنگی
عنوان وبلاگ : حرف حق

نسل جوان امروز ما دیگر شباهتی به نسلهای پیشین ندارند .اغلب جوانان بی آنکه خود متوجه باشند آنچنان تحت تاثیر فعالیت جریانهای ضد ی و معاند قرار گرفته اند که دیگربا و انقلاب و ارزشهای دینی و هویت خود بیگانه شده اند .آنان انقدر مسخ تبلیغات این جریانها گشته اند که دیگرحاضربه پذیرش هویت ی خویش نیستند وبرای یافتن هویت گمشده ی خویش سردر هرزباله دان تاریخ فرو میکنند تامگرچیز باارزشی بیابند وهویتشان را باآن گره بزنند.شاید عده ای تصور میکنندکه این سونامی فرهنگی خودبخود شکل گرفت وهیچ جریان و دست پنهانی در پشت آن نبود .اما این فکر کاملا سا وحانه و نادرست است . هرچند که اولین جرقه های این جریان حدود یکصد وپنجاه سال پیش درکشور زده شد و حتی تا زمان پهلوی پسر نیز به شدت دنبال میشد اما باپیروزی انقلاب ی وقفه ای در ادامه حرکت انان بوجود آمد و مجددا از حدود ده سال پیش اجرای آن دوباره دردستور کار دشمنان قرار گرفت . طراحان و مجریان این جریانات انحرافی ابتدا هویت جوانان مملکت را بوسیله تهاجم فرهنگی گسترده ای که بلطف رسانه های جمعی به راه انداختند از آنان گرفتند وکاری د که جوانان باهویت خویش احساس بیگانگی نمایند و انرا هویتی دروغین و تحمیلی بدانند .بعدازآنهم نوبت تهیه خوراک فکری برای آنان بود .انان جوانان رادر  پیچ وخمهای تاریک و مبهم تاریخ برای یافتن هویتشان سرگردان نمودند و برای القاء خواسته هایشان به جوانان جویای حقیقت ازهیچ جعل ودروغ وتحریف وتاریخ سازی و ...دریغ ننمودند .برای اینکه از گورستان تاریخ هویتی برایشان دست وپاکنند چهارده قرن تاریخ شکوهمند این سرزمین را نادیده انگاشتند و وانمود د که عظمت و شکوه ایرانی در آن سوی مرزهای جامانده است .اگرچه این جماعت برای اثبات چرندیاتشان هیچ سندی در دست نداشتند و بهمین دلیل ناگزیربه دغل بازی و دروغ وجعل وتحریف متوسل شدند .اما ادعاهایشان انقدرتوخالی وپوچ بودند که اثبات بی ارزشی انها کار سختی نبود .برای جوانان پادشاهی قهرمان خلق د که گویی مظهرتمام خوبیها بوده واورا انسانی وارسته  .قدرتمند .باگذشت وانساندوست معرفی د که درآن روزگار حتی معیارهای ی رارعایت مینمود و بدست او اولین منشور دردنیا نوشته شده .حرفهای روشنفکرانه ای رانیزبه اونسبت میدادند که حتی برای مردم این زمانه نیز تازگی داشت .اما ظاهرا آنان برای جوانان شعور زیادی قائل نبودند چرا که حتی فکر ن د شاید جوانان باخود بگویند چگونه ممکن است پادشاهی که حدوددوهزاروپانصدسال پیش دراینجا میزیسته و به زبان فارسی پهلوی تکلم میکرد که واژگان آن از دویست واژه فراتر نمیرفت چگونه توانسته به زبان شیرین فارسی امروزی که  پس از چهارصد سال وام گرفتن اززبان عربی بوجود آمد سخن بگوید وجالب اینکه جوانان هم باانچنان شور وغروری این سخنان گهربار اورا درفضاهای مجازی دست به دست می د که با دیدن اینهمه ساده لوحی آنان باید به طراحان این چرندیات حق داد که شعور مخاطبانشان را تااین اندازه پایین بدانند .آنان وقتی دیدند که جوانان به هویت باستانی خود علاقمند شده اند ودرتکاپو برای ایجادپیوندباریشه های کهن خویشند ،به موازات تبلیغات باستان گرایانه شروع به تبلیغات ضدعربی وضد ی نمودند .انها اعراب و را نقطه ی مقابل تاریخ و هویت وتمدن ایرانی قرار دادند وجوانان را برسردوراهی انتخاب قرار دادند تا از میان ایران و یکی را برگزینند .انها میبایست برای نشان دادن ارادت وعلاقه خودبه ریشه های باستانی وکهنشان ازاعراب و ابراز انزجار و تنفر می د و آنان رامسبب همه ی عقب ماندگیهای و بدبختی های ایران زمین میدانستند .البته برای تحریک احساسات جوانان نیزجور  بهانه های واهی  کار دشواری نبود .آنان مسلمانان را افرادی معرفی د که رابا زور شمشیر به ایرانیان تحمیل نمودند .ادعا د که اعراب رودی ازخون به راه انداختند وهر حاضربه پذیرش نبود را میکشتند .ادعا د که مسلمانان دخترکان ایرانی را به اسارت گرفته وانها دربازارهای بلاد عرب بعنوان کنیزکان به اعراب میفروختند .ادعا د که مسلمانان هرآنچه کتاب و دستنوشته وآثار ارزشمند وجود داشت را همگی سوزاندند و ازبین بردند .ازبی فرهنگی و بی تمدنی وخوی وحشیگری اعراب گفتند.از پابرهنگی و ملخ خواری وسوسمار خواریشان گفتند .حتی سگهای اصفهانی را به این دلیل که آب زلال مینوشند ازاعراب برتر خواندند .و خلاصه زشتترین ،سخیف ترین و بیشرمانه ترین القاب وصفات را به اعراب نسبت دادند .جوانان مانیز بی آنکه خود دلیلش رابدانند تخم کینه ونفرت از اعراب ومسلمانان را دردلشان کاشتند .تاثیر این جریان زمانی ملموس شد که دیدیم بناگاه موجی از عرب ستیزی و ستیزی در فضای مجازی به راه افتاده است و جالب اینکه دامنه ی این جریانات حتی تا دستگاه حاکمیت نیز کشیده شد و همه دیدیم که چگونه عده ای ازرجال کشور ازادبیات نژادپرستانه و توهین آمیز  برای سخن گفتن باهمسایگان مسلمانمان استفاده د . ناگهان جهان عرب به یکباره تبدیل به دشمنی دیرین وقسم خورده برای ماایرانیان تبدیل شد .بی شک موفقیت دشمنان نتیجه ضعف مادر زمینه جنگ نرم و سایبری بود .نظام ایران علیرغم امادگی دفاعی ونظامی خوبی که دارد اما در زمینه دفاع در مقابل جنگ نرم دشمنان چندان موفق نیست . مسئولین نظام باید این واقعیت را بپذیرند که به همان اندازه که کشور  نیازبه تقویت قدرت نظامی دارد نیازمند هزینه های فرهنگی نیز هست .جوانان مملکت باارزش ترین پتانسیل و دارائی ما هستند و محافطت از انان محافظت از تمامیت ارضی کشور است .محافظت از سرمایه های کشور است و این مساله ی  کوچکی نیست . در زمانی که دشمنان ما باصرف هزینه های هنگفت وطرح وبرنامه ریزیهای دقیق به فرهنگ جوانان ما هجوم آورده اند اما در مقابل ماچکار کرده ایم .از ه نج کانال که دراختیار داریم چهار کانال  درحال پخش سخنرانی یکی از ون  است وعده ای نیزپای منبراو نشسته اند .قصد ندارم کار ت را کم ارزش بدانم اما مساله اینجاست که ت چهل سال است که حضوری بسیار پررنگ درسطح رسانه ی ملی داشته اند و بنوعی چشم مردم از دیدن انها اشباع شده و دیگر حرفهای آنان برایشان چندان جذاب نیست .حال اگر سخنرانی ی یارئیس جمهور باشد که چیز دیگریست اما باید برنامه سازان و سیاست گذاران رسانه ی ملی این واقعیت را درک کنند که با این دست از برنامه ها هزار سال دیگرهم حرفی برای گفتن در مقابل دشمنان خود نخواهیم داشت . اگر چه هدف ان نظام گسترش و اموزش مسائل دینی ومذهبی به افراد جامعه است اما اگر کمی واقع بینانه به اطراف بنگرند متوجه خواهند شد که جامعه ی ایرانی عملا از د ده شده وبسیاری نیز از این دین  رویگردان شده اند  .ازطرفی زیر بمباران ضد فرهنگی  دشمنان قرار دارند وازسوئی  باضعف  نظام دراین بخش مواجه هستند .نسل جوان نیازبه هیجان دارند نیاز به شادی دارند نیاز به برنامه هایی دارند که به زبان خودشان باشد حرف خودشان باشد .درسطح کشور شاید چندصد خواننده زیرزمینی وغیر مجاز ومجاز درحال فعالیت هستند .جوانان نیز انها رادوست دارند و به انان گوش میکنند .واقعا چرا نباید به انهایی که موسیقی سالم اجرامیکنند اجازه دهیم در رسانه حاضر شوند .چرابه انها مجوز اجرای کنسرت نمیدهیم .اگر معتقدیم موسیقی حرام است که همین اندازه که نشان میدهیم هم حرام خواهد بود .چرا ازاینکه جوانان ما شادباشند و شادی کنند میترسیم .حتما باید چندین نسل ازجوانان این مملکت چون نسل من نسل سوخته باشند ؟ اتفاقا میتوان از خواننده هایی  که نزد جوانان محبوبیت دارند بخواهیم که گاهی نیز ترانه هایی بامضمون دینی و اعتقادی اجرا کنند و حتی خودمان درزمینه شعر وآهنگسازی و ضبط باانها همکاری نمائیم اینگونه جوانان را با مفاهیم اخلاقی و دینی نیز اشنا میکنیم .بنظر میرسد نگاهی در جامعه حاکم است که از دادن امتیاز و ازادی بیشتر به جوانان میترسد و یا شاید بخاطر شکل حکومت ونظام حاکم که مبتنی بر دستورات ی است  عملا دستشان بسته است و معذوریت دارند اما در اینصورت نیز لازم است تغیری در سیاستها ی نظام در مقوله ی تعامل با جامعه مخصوصا قشر جوان  بوجود آورند

برچسب ها : نسل جوان وتهاجم فرهنگی - جوانان ,آنان ,دارند , ,انها ,اعراب ,ادعا د ,دارند نیاز ,خودشان باشد ,قرار دادند ,برای جوانان
سنگ صبور
عنوان وبلاگ : حرف حق

سنگ صبورتوگوش بده به دردم 

تابدونی من باخودم چی

حالا دیگه همرنگ شام تارم

سیاه شده بدجوری روزگارم

با توام ای سنگ صبور غمها 

خسته شدم از همه ی ادمها

تنهایی بد دردیه اما خوبه 

وقتی دلت واسه ی نکوبه 

وقتی ی منتظرت نباشه 

هیچ ادمی دوروبرت نباشه 

سنگ صبور بدجوردلم ش ته

این روزگار خیلی حقیر وپسته

زخمی به جونت میزنه یه روزی 

که تا ابد از درد اون میسوزی

سنگ صبور دل بستن اشتباهه

ش تن دل بدترین گناهه

اونکه دلی رو میشکنه حقیره

تقاسش رو خدا ازش میگیره

این ا ی بدجوری داغونم کرد

شدرو سرم اب و ویرونم کرد 

اینجوری من هیچوقت زمین نخوردم

جوری منو زد  به زمین که مردم 

این نفسهای ا ه میدونم 

این زخم کاری نمیده امونم 

سنگ صبور زخمی عشق یارم 

از اینه که سیاهه روزگارم 

بزار بره کاری باهاش ندارم

حتی نیاد یه روز سر مزارم 

بزار بره خداباشه بهمراش

کاشکی فقط یادش بمونه حرفاش

سنگ صبور توهم حلالم 

انگار دیگه خیلی ابه حالم

برچسب ها : سنگ صبور - صبور
شیوه ی جنگیدن
عنوان وبلاگ : حرف حق

شعرمن ازدرد درون من است 

شاعر نه من این دل خون من است

 شعرمرا چشم براشکم سرود 

آمده برهرورق اشکی فرود

 خشم من ازظلم وستم دیدن است

 شعرمرا شیوه ی جنگیدن است

 من  نتوانم که بگیرم تفنگ

 جنگ  طلب نیستم و مرد جنگ 

با قلمم پای به میدان نهم

 گوش به ندای دل ووجدان دهم 

زخم به جانم بزنند خلق دون

 میدهدم رسم حقیران جنون

 خلق زبان بسته ودائم خموش

 اینهمه  بدسیرت و ادم فروش

 بددل وبدذات و خداناشناس

 اینهمه بی معرفت و ناسپاس 

مردم الوده به افکار پست

 خلق سیه باور پرست 

حاکمیت   سرمایه دار

 اینهمه ناکرده گنه سربه دار 

ظلم  اقلیت قدرت طلب

 مردم مسکین وزفقر جان به لب

 دیدن تبعیض فقیر وغتی 

جنگ و برادر کشی و دشمنی

 من ندهم تن به چنین ذلتی

 گرچه زترس دم نزنند ملتی 

نیست مرا انچه هراسان کند

 یا که بترساند و پنهان کند 

خسته ام ازجان وپر از شکوه ام 

معترضم  نیست جز این شیوه ام 

برچسب ها : شیوه ی جنگیدن - شیوه
عشق الهی
عنوان وبلاگ : حرف حق

من مستم وباعشق هراسی به سرم نیست  با عشق پرازشوقم وازآن حذرم نیست    عشق است که باقدرت خود کرده جسورم  عشق است که ازموج بلا داده عبورم

  سررازده بی عشق به بالین نتوانم

 حرف وسخنی جزسخن عشق ندانم 

باعشق ومی خونرنگ مهیاست 

آن  دل که شودهمسفرعشق چودریاست  من عاشقم ودر دل من عشق خ است  هرعشق دگرفانی ومحکوم ج است  دلدار من ان روشنی ذات الهی است    مجنون شدن ازعشق براین عشق گواهیست 

برچسب ها : عشق الهی
این حقه بازی دین نیست
عنوان وبلاگ : حرف حق

تصویردین در واقعیت این نیست

دنیا ولی نداند این حقه بازی دین نیست

جمعی بنام هرناروا نمودند 

تااز جهان ما راسوا  نمودند 

خواندند نام ایران ام القرای

 میراث وحی جبریل الوده شد به اوهام 

حاجت روا ندانند بی واسطه زیزدان 

هرعابد ریاکار شد یکه تازمیدان

  این دین اسمانی شددین جنگ واشخاص

خونخواهی ابوالفضل ام البنین وعباس 

تقویم شدسراسر شهادت وولادت

  زنی شد ارجح درشیعه بر عبادت

شکایت ازخداوند برفاطمه نوشتند

 بذرنفاق وشر را در خاک شیعه کشتند

برچسب ها : این حقه بازی دین نیست
ای روزگار
عنوان وبلاگ : حرف حق

ای روزگارهرکاری خواستی کردی

 بمن زدی به هر بهونه دردی

 دست ازسرم هنوز توبرنداشتی

 نمیدونم کی میشه وقت اشتی 

ای روزگار قهری بامن هنوزم 

هرروز دارم تو اتیشت میسوزم

 ای روزگاررحم و مروتت کو 

بی معرفت انصاف و غیرتت کو

 بعضی  روزا شک میکنم به رسمت

 وقتی میشه نوبت قهر وخصمت

 به بینوا نمیکنی گذشتی

 غم نخوری ازبد سرگذشتی 

ای روزگار گوش نمیدی به دردی 

رسم  تو نیست شیوه و رسم مردی 

ازدست تو چه ها که من کشیدم

 یک روزخوش تو زندگیم ندیدم

 هرچیزی اندازه وجایی داره

 هر ادمی حال وهوایی داره

 اینو بدون که من دیگه ب  

خسته شدم ازبس عذاب کشیدم

 ای روزگار هر اسیر بخته 

فرار ازاین زندون همیشه سخته 

بختی  که کج شددیگه راست نمیشه

 کج میمونه تا ا ش همیشه

 یکی میگفت چقدرتوناامیدی

 غصه نخورخدارو تو چی دیدی

 شایدبشه گشایشی توکارت 

خدا بخواد خوب بشه روزگارت

 اونکه به ما بدمیکنه خدانیست 

رسم خدا که مثل ادما نیست

 من ازخدا شکایتی ندارم

 پیش خدا  شاکی روزگارم

برچسب ها : ای روزگار - روزگار
بی هویتیویتی
عنوان وبلاگ : حرف حق

بی هویت گشته ایم و راه خودگم کرده ایم 

ازبلندی رو به سوی پست و دون اورده ایم 

مامسلمانی ندانیم خود مسلمان خوانده ایم

برتن خودرخت ایمان باریا پوشانده ایم

مامسلمان دوغین بازبان نی با دلیم 

بی نصیب از بحر ایمان تشنه ای در ساحلیم

بامسلمانان دیگر دشمن دیرینه ایم

ازعرب جای تشکر شاکی وپر کینه ایم

گوئیا راضی نبودیم بنده ی یزدان شویم

ما زنسل کورشیم  پس ازچه با ایمان شویم 

افتخار مانه تاج وتخت  کورش است

خالق مانیست الله شعله های اتش است

ازسحرتا شب سراپابا معاصی بوده ایم 

دیده ودل را به زشتی بی امان الوده ایم 

چونکه دین مهروپاکی ومردانگیست

درتضادباظلم وجور و کار زشت وهرزگی

است

دین قید وبندی میزند ب ای ما

خوف ازروز قیامت میشود مبنای ما 

ازخدا باید بترسیم گ ی منکر رویم

جای ماباشد جهنم گر سراغ شر رویم

پس چه بهتر پیروان دین اجدادی شویم 

فارغ ازهر قید و شر خواهان ازادی شویم

قرنها یکتاپرستی جهلمان را کم نکرد 

مکتب ما را عاقل و ادم  نکرد 

باچنین حقدوجه کی خدا رحمی کند

کیست انکه از خداوند ترسدوشرمی  کند

برچسب ها : بی هویتیویتی - ,ایمان
بی خ
عنوان وبلاگ : حرف حق

راسخم براین عقیده  

هرکه یزدان را  گزیده 

هم بود دنیا به کامش

هم شود افزون مقامش

من شنیدم جاهلی گفت 

گر ی یزدان پذیرفت 

این بود از بی سوادی 

خط کشیده روی شادی 

دائما در هاب است 

در دلش بیم عقاب است 

میکشد دیوار حائل 

بین خود با انچه مایل 

این حلال و این حرام است 

کار دنیا بی دوام است 

من نخواهم قید وزندان 

سرخوشم بی دین و ایمان 

گفتمش بخشش طلب کن 

سجده بردرگاه رب  کن 

باخدا باش  واز او  خواه 

تا شوی مقبول  درگاه 

بی خدائی گرچه سهل است 

بهترین برهان جهل است 

در زمین این دار فانی 

هرکه دریابد   معانی 

میشود آگه  زرازش 

آگه از  راه   درازش

برچسب ها : بی خ
بی هویتی
عنوان وبلاگ : حرف حق

بی هویت گشته ایم و راه خودگم کرده ایم 

ازبلندی رو به سوی پست و دون اورده ایم 

مامسلمانی ندانیم خود مسلمان خوانده ایم

برتن خودرخت ایمان باریا پوشانده ایم

مامسلمان دوغین بازبان نی با دلیم 

بی نصیب از بحر ایمان تشنه ای در ساحلیم

بامسلمانان دیگر دشمن دیرینه ایم

ازعرب جای تشکر شاکی وپر کینه ایم

گوئیا راضی نبودیم بنده ی یزدان شویم

ما زنسل کورشیم  پس ازچه با ایمان شویم 

افتخار مانه تاج وتخت  کورش است

خالق مانیست اتش  شعله های اتش است

ازسحرتا شب سراپابا معاصی بوده ایم 

دیده ودل را به زشتی بی امان الوده ایم 

چونکه دین مهروپاکی ومردانگیست

درتضادباظلم وجور و کار زشت وهرزگی

است

دین قید وبندی میزند ب ای ما

خوف ازروز قیامت میشود مبنای ما 

ازخدا باید بترسیم گ ی منکر رویم

جای ماباشد جهنم گر سراغ شر رویم

پس چه بهتر پیروان دین اجدادی شویم 

فارغ ازهر قید و شر خواهان ازادی شویم

قرنها یکتاپرستی جهلمان را کم نکرد 

مکتب ما را عاقل و ادم  نکرد 

باچنین حقدوجه کی خدا رحمی کند

کیست انکه از خداوند ترسدوشرمی  کند

برچسب ها : بی هویتی - ,ایمان
ما و همه
عنوان وبلاگ : حرف حق

یم وجماعت همه بیدار شدند

مامست شدیم و همه هوشیار شدند

انگاه که گفتیم ی گوش  نداشت

دیوار ی برای ما موش نداشت

خاموش شدیم وهمه باگوش شدند

بی هوش شدیم وهمه باهوش شدند

مای ره فریاد زدیم و نشنید ی

گفتیم زصد درد و نرنجید ی

مردیم زدرد و همه سرزنده شدند

ما خاک شدیم و همه جوشنده شدند

برچسب ها : ما و همه - شدیم ,شدیم وهمه
بی خ
عنوان وبلاگ : حرف حق

راسخم براین عقیده

 ،هرکه یزدان را گزیده

هم بوددنیابه کامش

هم شود افزون مقامش

من شنیدم جاهلی گفت 

گر ی یزدان پذیرفت

این بود از بی سوادی

خط کشیده روی شادی

دائما در هاب است 

در دلش بیم عقاب است 

میکشد دیوار حائل 

بین خود با انچه مایل 

این حلال و ان حرام است 

کار دنیا بی دوام است 

من نخواهم قید و زندان 

سرخوشم بی دین و ایمان 

گفتمش بخشش طلب کن 

سجده بر درگاه رب کن 

باخدا باش و ازاو خواه 

تا شوی مقبول درگاه 

بی خ گرچه سهل است 

بهترین برهان جهل است 

ادمی  ازجنس خاک است 

عاقبت روزی هلاک است 

در زمین این دار  فانی 

هرکه دریابد   معانی 

میشود اگه ز رازش 

اگه از راه  درازش 


برچسب ها : بی خ
رسم خداپرستی
عنوان وبلاگ : حرف حق

ای انکه کنج مسجدهمواره درسجودی

پیش خودت مپندارشق القمر نمودی

هرروز وشب نشستی کردی فقط عبادت

رکوع وسجده کردی ازروی ترس و عادت

بهره ای نبیند اززهد و اعتقادت

حتی خدانخواهد اینسان ز عبادت

زیباترین عبادت خدمت به بندگان است

خدمت به خلق هم نوع ایین عارفان است

دارد بشررس تاخدمتی نماید

باید برای جز خود او همتی نماید

کاروتلاش وکوشش برتر زاعتکاف است

هرگزچنین مپندارعابدزکار معاف است

گیرم که کنج مسجدهرروز وشب نشستی

هرگز نباشداینسان رسم خداپرستی

برچسب ها : رسم خداپرستی
خوب بودن
عنوان وبلاگ : حرف حق

ذات ادم عاشق دلبستن است

طالب عشق وبهم پیوستن است

هر ی دارای ذات وفطرت است

 ذات ادم بی نشان ازنفرت است 

انکه دراعماق قلبش کینه است

 یاعنادونفرتی دیرینه است

 اختیارش دست میدهد 

عاقبت هم زین عناد جان میدهد

بی  محبت ادمی یخ میزند

 تاری از غفلت به قلبش میتند

 بایداول نفرت از دل پر زند

 عشق  باید خانه ی دل سر زند

 ادمی  محتاج عشق وپاکی است

 عشق باشد خلقتی افلاکی است

 جان  ادم قیمتی از خدمت است

 خدمت هم نوع نعمت است

 لطف خدمت هر ی را بخت نیست

 خوب بودن انچنان هم سخت نیست

 گوش بر اهریمن ابله میدهد 

انکه نفرت رابه دل ره میدهد

 عقل زایل میشود هنگام خشم 

میکشد به روی گوش وچشم

برچسب ها : خوب بودن
مافیا
عنوان وبلاگ : حرف حق

اگرخواهی بدانی مافیا کیست

 بدان  ان بغیراز مدعی نیست

 همانهایی که خودصاحب نفوذند 

همان قوزی که خود بالای قوزند

 همانهایی که با فریاد و اشوب 

شودبازار انان گرم و مطلوب

 همانهایی که نبض روز بازار

 بود دردستشان باچند انبار

 بدانکه مافیا دلال کالاست

 درامد راحت وبسیار بالاست

 به هرصنفی بسی دلال کارند

 که بر بازار آن کالا سوارند

 چنان صاحب نفوذ ودم کلفتند 

که در دام ی هرگز نیفتند

 هزاران نقشه و ترفند دارند

 به بالا دستیان پیوند دارند

برچسب ها : مافیا - مافیا
نامسلمانان
عنوان وبلاگ : حرف حق

مردمانی که مسلمان نیستند

 بهتراز ما همدل و هم زیستند 

گرچه آنان دینشان نیست 

هیچیک را کار خیر ا ام نیست

 گرچه ازادند وقیدو بندنیست

 ازدواج لازمه ی پیوند نیست 

لیک  مسلمانتر زمادر باطنند

 درعمل اغلب شریف و مومنند

 مهربانندباغریب و آشنا 

ازفتاده  نگذرند بی اعتنا

 آدمی دارد حقوق بی شمار 

درعمل نه در خیال ودر شعار 

د ی شاد یکدیگرند

 بعد پیوند باوفا با همسرند

 روحیه بخشند بهم باحرفشان 

گرم  باشدازمحبت قلبشان

 اهل ول جی واصراف نیستند 

بی  رگ وبی ذات وانصاف نیستند

 چون رقیبندسعیشان سازنده است

 کین نگیرد اگر بازنده است

 حرف حق را میپذیرندبی عناد

 نیست دشمن انکه دارد انتقاد

برچسب ها : نامسلمانان
اتحاد ما
عنوان وبلاگ : حرف حق

برحقایق دیدگان راتابه کی بایدببست 

دستهاراتا به کی بایدگذاشت برروی دست 


تابه کی بایدهراس ازترس جان ونان کنیم 

تا به کی خودرا ورای ترسمان پنهان کنیم


 تابه کی بایدشهامت رابه پستوبسپریم

 تابه کی  لب بسته اما ازشکایتها پریم


 این ستمها تا به کی باید بماند بی تقاس

 تابه کی بایدکه زور خوددهیم بر ماس


کی زمان قهروخشم گان خواهد رسید

کی زمان جوشش دلمردگان خواهد رسید


کی شودباور کنند از ظالمان کمتر نیند

تابه کی اینسان به هرتحقیر وذلت راضیند


تابه کی خیره به راهند تا رسدیک قهرمان قرنها بگذشت وانان  خوش خیالندهمچنان


تا برنخیزیم قهرمان در غیبت است 

 تازمانیکه نشستیم برظهوربی رغبت است


 قهرمان جزمانباشد تابه داد ما رسد

 چون به داد ماهمانا اتحاد ما رسد


 ما اگر همت نماییم هرمحال ممکن شود

 خانه با همبستگی از هرخطر ایمن شود

برچسب ها : اتحاد ما - خواهد رسیدکی
عشق تو
عنوان وبلاگ : حرف حق

ای زرگهایم بمن نزدیکتر 

ای بمن ازمن بمن هم نیکتر 

ای که هستی در وجودم مشتعل 

ای که جانم برتو گشته متصل

 ای  که همچون جام می مستم کنی 

 بانگاه بی پا و بی دستم کنی

 ای  که اوصافت زخوبی کامل است

 زندگی بی تو برایم مشکل است

 ای  که من ماندم که حوری یا بشر

 ای  که دل را میبری با یک نظر

 هرکه هستی هرچه هستی گوهری 

بی  تعارف گویمت بس م ی

 رب تراشیده زمرمر پیکری

 چون  توفتانه چنین خوش منظری

باتو من چیزی نخواهم زین جهان

 باتو هستم مالک هفت اسمان

 میدرخشی چون بلوری خوش تراش میدهدروی تو جان را انتعاش

 من به شهر عشق تو اواره ام

 نازنینم بی تو من بیچاره ام

 عشق توپرواز در بی انتهاست 

مقصد دل زین سفر عرش خداست

 دررخ زیبای تو می جویمش 

روز و شب جل جلاله گویمش 

باتو جای هرحدیث نفس نیست 

با تو از اهریمنان هم ترس نیست

  ن هردل شوی دریا شود

 مرده هم ازعشق تو احیا شود

برچسب ها : عشق تو - هستی
هشداری جدی به ستیزان وباستان پرستان
عنوان وبلاگ : حرف حق

هشداری جدی به باستان پرستان و ستیزان 

 متاسفانه درسالهای اخیر باتوطئه یهود موجی  از باستان گرایی و ستیزی درمیان جوانان ما  به راه افتاده و روز به روز نیز گسترده تر میشود .بسیاری ازجوانان هویت واقعی خویش را گمشده ای میپندارند وتصور میکنند آنرا در ابه های باستان یافته اند .آنان چنان دراین توهم مضحک غرق شده اند که باافتخار افکار نژادپرستانه را که دیگر در کشورهای جهان سومی هم   یداری ندارند ،تبلیغ میکنند و عجیبتر اینکه انرا نیز روشنفکری قلمداد میکنند،.این جماعت سر در زباله دان تاریخ فرو کرده و سرخوش از نشخوار چرندیاتی هستند که یهودیان به خوردشان  میدهند .این جریان تا انجا که در محدوده باورهای فردی  افراد باشد چندان ایرادی ندارد چراکه هر مختار است خود راهش را انتخاب نماید ، اما میدانیم که این جریان از شکل باورهای فردی خارج شده  ومیرود تا به معظلی بزرگ تبدیل شود تا انجا که بعید نیست کشورمان را با بحرانهای بسیار جدی مواجه سازد .این جماعت  ازخود راضی و نادان با رفتار و گفتار شرم آورخود علاوه بر زیر سؤال بردن شعور ،تمدن و فرهنگ جامعه ایرانی عملا کشور را به سمتی هدایت میکنند که  بعید نیست در آینده نزدیک ثبات و ارامش و امنیتش باخطرات وتهدیدهای جدی  روبرو گردد .هرچند این جماعت نشان داده اند کله هایی تهی از مغز دارند وعجیب نیست که خودشان هم متوجه نباشند   دارند چه غلطی میکنند .بگذارید صریح سخن بگویم چراکه زمانی برای تعارفات مرسوم نداریم .باستان پرستان که گمان میکنند با انکار برتری تمدن ی و ابراز انزجار از قوم عرب و تحقیر وتوهین به انها میتوانند حقارت خود را کمرنگ تر نمایند و ازسویی دریافته اند که ملت ایرانی کم ش از حکومتی دل خوشی ندارند در توهین به و تحقیر قوم عرب حد ومرزی نمیشناسند و وقتی هم یکی ازانان ازادبیات سخیفی که دربین آنان شایع است استفاده میکنددیگران نیز اورا تشویق مینمایند و امروزشاهدیم هر بیسوادی برای نشان دادن روشنفکری خویش از این ادبیات بی شرمانه استفاده میکند .انان اگر چه روز به روز منزوی تر و حقیرتر میگردند و فهمیده اند راهی جز استفاده از این ادبیات ندارند و روز به روز هم وقیح تر میشوند .حال میخواهم تاثیر این جریان را در تحولات داخل وخارج مرزهای کشورمان بررسی نمایم .

همانگونه که میدانید این جریان برای نشان دادن نفرت خود از مسلمانان همواره از نام عرب بطور عام استفاده میکنند و زشت ترین اهانتها و رکیکترین هارا نثار قوم عرب میکنند .بعنوان نمونه میتوان به اشاره مستقیم تماشاگران بازی ایران وقطر درورزشگاه ازادی به فلان جای مادر عرب اشاره نمود که یکصدا خطاب به بازیکنان قطر فریامیزدند. .نخست اینکه این به وضوح نشان داد که چرا میگویند بی تمدنیم .فوتبال یک رویداید ورزشی است ضمن اینکه انها میهمان ما بودند لابد در فرهنگ ایرانی میهمان چنین جایگاهی دارد اما نکته مهمتر از آن وجود جمعیتی درحدود ۵ملیون نفر هموطن عرب زبان در کشور است . همان خوزستانیهای خونگرمی که درمهمان نوازی سرامد همگانند .همانهایی که درهشت سال دفاع مقدس دین خود رابه ایران و ادا د اما ایران هرگز دین خود رابه انان ادا نکرد .اگراز هر هموطن بپرسید خصلت خوزستانیها چیست همه میگویند خوزستانی مهمان نواز است و پرست .بله پرست .دراین سالها جماعت ستیز وقیحانه هر توهینی دلشان خواست نثار اعراب د .این اهانتها و کینه توزیها  قلب هموطنان عربمان را  به درد اورد .انها مانند دیگر اقوام تظاهرات ن د چون کوچکترین تحرک انها   حرکت خلق عرب تعبیر میشد و جزای متهمان به چنین جرمی هم مشخص بود .بنده خوزستانیم وازنزدیک شاهد خشم و ناراحتی بسیار زیاد هموطنان عرب بوده ام .انها به این باور رسیده اند که در ایران بیگانه اند چرا که سالهاست در اینجا شاهد تبعیض و بیعد ی بوده اند واز سوی دیگر شاهد نفرت و انزجار هموطنان خود از اعراب هستند .شاید ندانید که مبلغان مذهب تسنن ازاین هجمه برعلیه اعراب برای جذب جوانان به مذهب تسنن سوء استفاده کرده اند و جوانان هم خود را ناگزیر از پیوستن به مذهب انان دیده و عملا از صف شیعیان خارج میشوند .این موضوع ازانجهت اهمیت زیادی دارد که استان خوزستان بی تردید مهمترین استان کشور است چراکه بودجه مملکت متکی به نفت وگاز این خطه است همچنین پتانسیل عظیمی از نیروی انسانی در آن وجود دارد که انان هم بواسطه بیکاری و سیاستهای تبعیض امیز و رفتارهای توهین امیز باستان پرستان قابلیت تبدیل شدن به بیگانه را دارند واین برای استان خوزستان که استراتژیک و شاهرگ حیات کشور است اصلا خوب نیست . 

از سوی دیگر ابراز انزجار و دشمنی با عرب بطور عام عملا ما را درمقابل ۲۲کشور قرار داده است .شاید بسیاری ازهموطنان از تحولات منطقه اطلاعی نداشته باشند و شبکه های خبری داخلی نیز حقایق را بدرستی انعکاس نمیدهند .شاید خبر ندارید که اخیرا وبرای اولین بار شاهد بوجود امدن اتحاد واجماعی عربی برای مقابله با تهدید ایران درمیان کشورهای ی وعربی هستیم .انها اخیرا دیگر ایران را کشوری ی نمیدانند و معتقدند ایران برخلاف انچه ادعا میکند دوست ومتحد اسراییل است و همه اقدامات نظام در منطقه خاورمیانه را نیز درواقع جهت خدمت به اسراییل میدانند .بگذارید منصفانه قضاوت کنیم و ببینیم ایا انها حق دارند چنین برداشتی داشته باشند یاخیر؟

وقتی به سابقه تاریخی ایران واسراییل مینگرند دوستی دیرینه وعمیق  ایران و یهود را میبینند .میبینند که یهودیان همواره ایران را وطن دوم خود میدانستند .ایران بزرگترین مرکز یهود بوده است .کورش پادشاهی است که انانرا از اسارت بابلیها نجات داد و برای انها مقدس است .بیشترین امار مهاجرت به اسراییل از ایران بوده است .بسیاری از یهودیان اصفهان در هرم قدرت اسراییل نقش کلیدی دارند .درحالیکه اهل تسنن حق برگزاری ندارند  دهها کنیسه یهودی در ایران وجود دارد .شاه ایران اولین ی بود که ت اسراییل را به رسمیت شناخت .در طول سی وچند سال گذشته هرگز ایران واسراییل به منافع یکدیگر لطمه نزده اند و هرچه بوده درحد شعار بوده است . از همه اینها مهمتر هم  ادبیات ضدعرب و ستیزانه ایست که از زبان هموطنان ما میشنوند و نفرت وانزجار ایرانیان از اعراب .کمی منصفانه قضاوت کنید ایا انها حق ندارند اینگونه تصوری داشته باشند ؟

اگر چه باستان پرستانی که کورش را مظهر انساندوستی و بزرگی میدانندو کشورگشایی های اورا نیز ازافتخاراتش میشمارند بعید نیست که  جنگ و کشورگشایی را در این زمان نیز همانگونه توجیه نمایند . وقتیکه سران ومقامهای بلند پایه نظام دراظهار نظرهایشان اصول دیپلماتیک را رعایت نمیکنند و اظهاراتی تحریک امیز به زبان میاورند ،مانند اظهار نظری که محسن رضایی کرد و گفت ؛جنگ اینده ما جنگ بااعراب است چنین اظهار نظرهایی علاوه بر اینکه باعث جری تر شدن ستیزان میشود بنوعی اعلان جنگ به کشورهای عربی نیز محسوب میشود .هر چقدر هم که ایران قدرتمند باشد نباید ازاین نکته هم غافل بود که وقتی عراق ۱۴ملیونی توانست ۸سال جنگ را بما تحمیل کند دست کم گرفتن اعراب واقعا احمقانه است . شاید خیلی ها خواهان بوقوع پیوستن جنگ با اعراب باشند .در انصورت چه ی سود خواهد برد ؟عواقب چنین جنگی چه خواهد بود ؟

در پایان عرض کنم که اینهایی که دم از وطن پرستی میزنند بدانند که بخاطر اظهارات توهین امیزو مطالب نژادپرستانه ای که در فضاهای مجازی منتشر میکنند امروز اغلب کشورهای  عربی  روابط و تجاری خود را با کشورمان قطع کرده اند و ادامه این روند در بلند مدت تأثیر سوء فراوانی بر اقتصاد مملکت و به تبع آن معیشت هموطنان خواهد گذاشت و این یعنی لطمه زدن به منافع ملی که هیچ همخوانی ای با وطن پرستی ندارد .

بنده سعی از زاویه ای دیگر مسائل رو برای هموطنانم باز کنم تا متوجه باشند که بعضی از رفتارها چگونه میتواند به اینده و سرنوشت یک مملکت اسیب وارد سازد باشد که بعد از افسار خود را به دست عروسک گردانان یهودی نسپارند و بیش از این ما را دشمن شاد نکنند ..امیدوارم از این مطالب تعبیر نادرستی نداشته باشند و حواسشان باشد کشور را به کدامین سو هدایت میکنند ؟

به امید روزی که هیچ دشمنی ونفاقی میان مسلمانان وجود نداشته باشد 

برچسب ها : هشداری جدی به ستیزان وباستان پرستان - انها ,میکنند , ,اعراب ,باشند ,بوده ,باستان پرستان ,نداشته باشند ,وجود دارد ,منصفانه قضاوت ,داشته باشند
یک پیشنهاد به باستان پرستان
عنوان وبلاگ : حرف حق

میخواهم پیشنهادی به باستان پرستان ارائه دهم .حتما تاکنون درمورد بازی جوانمردانه چیزی شنیده اید،.ما ایرانیها هم که ارزش زیادی برای جوانمردی قائل هستیم ،وقتی بازی باید جوانمردانه باشد دشمنی  که دیگر جای خود دارد .ضمن اینکه  سرورتان کورش را هم مظهر جوانمردی میدانید و طبعا میبایست  خودنیز به آن پایبند باشید .

شما میگویید که از اعراب متنفرید 

انها را پاپتی و سوسمار خور میدانید 

انها را وحشی و بی تمدن میدانید 

مدعی هستید که نژاد اریایی سرامد همگان  در نژاد و هوش و دانش  بوده اند

مدعی هستید تمدنی درخشان داشتید و اعراب پا با اوردن باعث عقب ماندگی ایران شدند 

مدعی هستید هرچیز نیکی در دنیا وجود دارد ابتدا ایرانیان به آن دست یافته اند 

مدعی هستید چندهزار سال پیش پادشاهان  در ایران براساس   رفتار می د 

حال انتظاری که از شما دارم این است که بر اساس اصول جوانمردی ازاین پس از خطی که متعلق به همین اعراب پاپتی و بی هویت است استفاده نکنید .

از کلمات عربی برای سخن گفتن استفاده نکنید .انتظارکه ندارید بپذیریم با اینهمه ادعا و جارو جنجالی که به راه انداخته اید قادر نیستید بدون خط و زبان عاریتی انهم از همان اعراب که معتقدید بویی از تمدن و  دانش نبرده اند سخن بگویید ویا چیزی بنویسید .این واقعا مضحک است

با اینهمه ادعا حرف زدنتان بدون وام گرفتن از زبان عربی به لقلقه میافتدوحتی  خطی ندارید که  با آن بنویسید .

انگاه چگونه باور کنیم که شما از اعراب برتر بوده اید ؟

تا پیش از ورود حتی یک برگه نوشته از پیشینیان خود ندارید که حداقل انرا بهانه کنید که مثلا اعراب کتابخانه هایتان را اتش زده اند .راستی اصلا به کتاب چه میگفتید ؟

و جالب است که همین اعراب بقول شما جاهل پیش از معلقات سبع داشتند که شا ار ادبی است .اصلا معجزه از جنس کلام بود چون اعراب  در شعر وشاعری  در بالاترین سطح بودند .

این یرحالیست که زبان ایرانیان پیش از فارسی پهلوی بود .زبان انچنان الکن که جز برای محاوره به هیچ دردی نمیخورد .زبانی خالی از معنا و  مفاهیم  

بی شرمی هم اندازه ای دارد 

قدری حیا کنید 


برچسب ها : یک پیشنهاد به باستان پرستان - اعراب ,زبان , ,هستید ,جوانمردی ,ندارید ,اینهمه ادعا ,استفاده نکنید ,همین اعراب ,باستان پرستان
کلام ، اهمیت و تاثیر آن در زندگی خودمان و دیگران
عنوان وبلاگ : حرف حق

بی تردید مهمترین واساسی ترین معیار برای ارزی شخصیت وجایگاه هرانسانی کلام او و نحوه استفاده او از کلام است .زبان کلید گنجینه های درون انسان است و بقول شاعر :تا مرد سخن نگفته باشد عیب وهنرش نهفته باشد،متاسفانه اغلب مردم جامعه ما نمیدانند که کلام چقدر اهمیت دارد و چقدر در زندگی خودشان و اطرافیانشان  تاثیر گذار است .در بیش از ۴۰گناه را برای زبان برشمرده اند که بسیاری از انها نیز در زمره گناهان کبیره بشمار میروند .این خود نشان میدهد که زبان و کلام تا چه اندازه اهمیت دارد .کلام عصای معجزه گریست سرشار از سحر واقتدار .زبان ترجمان دل ، ی عقل ،کلیدشخصیت و مهمترین دریچه روح آدمی است ، آنچه بر صفحه زبان ودر لابه لای گفته های انسان ظاهر میشود نمودی از آن چیزی است که درصفحه روح آدمی  نقش می بندد زبان در عین این که یکی از بزرگترین نعمت های خداوند و ابزاری برای رشد وروابط با دیگران بوده درعین حال افات فراوانی نیز دارد و میتواند سرچشمه  گناهان بی شماری باشد .این عضو میتواند انسان را به اوج سعادت یاخاک ذلت و شقاوت بکشاند . شاید بسیاری از انسانها نمیدانند که انسان با گفتن هر سخنی ،شرایطی را برای خود بوجود میاورد .این یعنی هر سخنی که از دهان خارج میشود در سرنوشت و اینده انسان تاثیر گذاراست .بی تردید اگر انسانی زبانی ازار دهنده و گزنده داشته باشد نزدخداوند ازمنفورترین بندگان است حتی اگر آن شخص بسیار متدین باشد .عبادت و انجام فرائض دینی زمانی سودمندخواهد بود که انسان رفتار وگفتاری خداپسندانه داشته باشد .وقتی ی از زبان برای آزار دادن دیگران استفاده کند هیچ عمل خیر او ارزشی ندارد چرا که بفرموده (ص):مسلمان آن ی است که دیگران از دست وزبان او در اسایش باشند .وقتی یکنفر زبان گناه الودی دارد بهیچ عنوان نمیتواند انسان خوب و بزرگی باشد .انسانها را میتوان از کلامشان شناخت . بزرگی در کلام انسان مشهود است ،یک آدم حقیر هرچقدر هم تقلا کند که مانند بزرگان سخن گوید قادرنخواهدبود چون کلام از روح آدمی نشأت میگیرد و تا زمانی که یک نفر روح بزرگی نداشته باشد نمیتواند مانند بزرگان سخن گوید .کلام میتواند معجزه گر باشد و سحرامیز و هم میتواند م ب باشد و ویرانگر . کلام منفی را گاهی  میتوان جادوی سیاه تعبیر کرد .چرا که گاهی شخصی تحت تاثیر کلامی منفی قرار میگیردو بوسیله آن کلام طلسم میشود کافی است آن سخن را باور کند .بعنوان مثال تصور کنید دختری درخیابان درحال قدم زدن است پشت سراو دوپسرجوان قدم میزنند ،یکی ازآنها باح تمس به دیگری میگوید :ببین این دختر چقدر زشت است وباهم بخندند .حال کافی است دختر بیچاره این حرف را که ازیک ادم ناشناس شنیده باور کند .تامدتها وشاید حتی تاا عمر آن دختر با این حرف طلسم میشود و تصور میکند زشت است حتی اگر واقعا هم زشت نباشد .گاهی ی که بیش ازهمه یک نفررا دوست دارد ناخواسته او را باحرفی نسنجیده طلسم میکند و تا مدتها زندگی اورا تباه میسازد .در خانواده های پرتنش معمولا هیچگونه چهارچوبی برای کلام وجود ندارد و هر حرفی به سادگی گفته میشود .انواع واقسام گناهان در کلام انها وجود دارد .درچنین خانواده ای مگر اینکه معجزه ای رخ دهد که یک نفر انسانی موفق بشود و اینده ای روشن وآرام بدست آورد .چرا که کمتر ی را میتوان یافت که چنین اگاهی و قدرتی داشته باشد که بتواند در محیطی که زبان ها پرایراد و آزار دهنده است ،روح وروان خود را سالم به در ببرد . یکی از بزرگترین الطاف که پدری میتواند برای افراد خانواده اش داشته باشد این است که خانه  مکانی برای آرامش افرادخانواده باشد. انی که درچنین خانه ای زندگی میکنند باید شکرگذار خداو سپاسگزار پدرو مادر خود باشند .در جامعه ما متاسفانه اکثر خانواده ها درخانه آرامش ندارند .بحث های فرسایشی و م ب ،سخنان زشت وزننده ،توهین وناسزا ،تحقیر ،زخم زبان زدن ،باصدای بلند سخن گفتن ،دروغ ،تهمت ،افترا ،غیبت و ......همگی باعث میشوند ارامش سلب شود و فضایی متشنج ومسموم بوجود اید که هر ی را بیمار میسازد.گاهی پدر ومادر واقعا خیر خواه فرزندان خویش هستند اما به دلیل نا اگاهی با سخنان خود روزگار فرزندانشان را سیاه میکنند درحالیکه قلبا هیچ چیز جز سعادت انان نمیخواهند .انسانهای سالم قبل از سخن گفتن به اندازه چند ثانیه مکث میکنند و در ذهن خود به آن سخن می شند،آیا گفتن این حرف ضرورتی دارد؟ اگر ضرورتی در گفتن حرفی وجود ندارد چرا انرا به زبان اوریم .وقتی که میدانیم سخن گفتن انرژی زیادی هم از انسان صرف میکند .انگاه نگاه میکند که هدفش از گفتن این حرف چیست؟ایا گناه است ؟ایا برای تأیید طلبی است؟ایا مصلحت شی است ؟ایا نصیحت است ؟ایا ......و مهمتر از همه با توجه به اینکه انسان عمری جاودان ندارد و مرگ در تعقیب اوست پس عاقلانه این است که انسان همیشه در ذهن داشته باشد که شاید فرصت جبرانی نباشد ،پس ایا در روز قیامت ودر محضر پروردگار پاسخی برای آن خواهد داشت ؟و پاسخ خود را به خداوند مرور کند .اگر سخنی از همه این ها عبور کرد انگاه آنرا به زبان اورد .بی شک اگر انسانها میدانستند که کلامشان چقدر در زندگی و اینده انها نقش دارد حتی کلمه ای را بدون ارزی به زبان نمیاوردند .هیچ بابت اینکه زودتر حرفی را به او بگوییم از ما تشکر نمیکند پس عجله ما برای چیست اگر لازم باشد حتی ساعتها ،روزها و ماهها درمورد حرفی که میخواهیم به زبان آوریم فکر کنیم این بسیار بهتر از آن است که بدون فکر حرف بزنیم .اگر یادبگیریم که میان زمانی که سخنی به ذهنمان میرسد تا زمانی که انرا به زبان میاوریم فاصله ای ایجاد کرده ومکثی بی تردید زندگی بهتری خواهیم داشت .هم خودمان وهم انی که کنار ما زندگی میکنند .باید توجه داشت که سکوت خیلی زیبا و ارزشمند است .وقتی میخواهیم سکوت را بشکنیم و سخنی بگوییم قدری بین یم که ایا این سخن ارزش ش تن سکوت را دارد ؟اگر ندارد چه بهتر انکه سکوت را نشکنیم .حضرت علی (ع)فرموده ؛والله ماندمت من الصمت مرة   لکن ندمت من الکلام مرارا .یعنی بخدا قسم هرگز بخاطر سکوت پشیمان نشدم اما بخاطر سخن گفتن بارها پشیمان شدم .دوستان وعزیزان  سخن درباب کلام بسیار زیاد است ،اما به همین مقدار بسنده میکنم وامیدوارم همه ما به این امر مهم توجه داشته باشیم که به درستی سخن بگوییم و همواره رضای خداوند را در نظر داشته باشیم .در اینده انشاالله بازهم در این باب سخن خواهم گفت .یا حق


برچسب ها : کلام ، اهمیت و تاثیر آن در زندگی خودمان و دیگران - زبان ,کلام ,انسان ,گفتن ,داشته ,زندگی ,داشته باشد ,میکنند باید ,داشته باشیم ,زندگی میکنند ,طلسم میشود
توهم نژادی و نژادپرستی
عنوان وبلاگ : حرف حق

متاسفانه عده ای ازهموطنان دچارتوهم نژادی شده اند و خودرانژاد برتر اریایی مینامند.

بنده بعنوان یک انسان واقعا از اینکه هموطنانم چنین توهمی را درسرمیپرورانند احساس شرم میکنم .این ادعای مضحک علاوه بر تبعات منفی بسیاری که دارد،

هیچ دلیل و منطقی نیز ندارد ضمن اینکه وجهه ای بسیار زشت از ما نزد جهانیان به نمایش میگذارد .افرادبظاهر روشنفکری که چنین ادعاهایی را مطرح مینمایند لابدتصور

میکنندکشورهای غربی باشنیدن این ادعاها باخودمیگویند:عجب مردم روشن فکری !!!!درحالیکه دقیقا ع آن است و انان میگویند عجب مردم عقب مانده و نادانی هستند که دراین زمان که هیچ کشوری دیگر چنین ادعایی رامطرح نمیکندوهمه دنیا انر میدانند اینها چگونه باافتخار دم از برتری نژادی میزنند.برای اینکه یک انسان باعقل سلیم بی اساس بودن و مضحک بودن این ادعارا درک کند دلایل بسیاری وجود دارد.

نخست اینکه همه انسانها نهایتا فرزندان حضرت آدم وحوا هستند وهمگی ازیک ریشه اند لذا برتری نژادی ادعایی بی ارزش است .خداوندهمه انسانهارابنی آدم خطاب کرده است یعنی همه انسانها فرزندان حضرت آدم هستند درغیراینصورت خداوند همه رابنی ادم خطاب نمیکرد.مرزها راخداوند نیافریده بلکه این انسانهابودندکه مرزهارا شکل داده اندوتوهم نژادی نیزساخته وپرداخته عده ای نادان زیاده خواه بوده است .همه انسانند

،چه ایرانی باشدچه عرب ،چه سفیدباشدچه سیاه ،یک ایرانی نژادپرست یایک عرب ناسیونالیست هیچ تفاوتی باهیتلر نژادپرست ندارد.نژادپرستی زشت است درهر شکل و باهر نام و برای هر هدفی که باشد .بعلاوه میدانیم که کشورایران درطول تاریخ بارها مورد هجوم دیگر کشورها قرار گرفته و معمولا کشورغالب چنددهه یاچندصدسال بر  ایران حکومت کرده اند و با ایرانیان ادغام شده اند ،مانند مغولان ،افغان،اعراب و...لذا این تصورکه ماازنژادخالص اریایی هستیم واقعا احمقانه است .هیچ نمیتواند ادعا کندکه ازیک نژاد خالص است نه تنها درایران بلکه درهیچ کجای این دنیای پهناور چیزی بنام نژادخالص وجود ندارد.

نکته دیگری که بسیاراهمیت دارداین است که مدعیان نژاداریایی و کورش پرستان ظاهرامتوجه نیستندکه با مطرح نمودن چنین ادعایی درواقع تمامیت ارضی کشورمان را بخطر میاندازند .ازاین حرف اصلا تعجب نکنید . انی که ادعای میهن پرستی داریدو تصورمیکنیدبا دم زدن از کورش ونژاداریایی میهن پرستی خودرا نشان داده اید،

شمادرواقع بزرگترین خیانت را به وطن خودمیکنید ،میپرسید چرا؟عرض میکنم ،

همانگونه که میدانید ماملیونها هم وطن ترک زبان داریم که انها مثل شماکورش راپدرخودنمیدانند.با مطرح شدن این ادعا انان خواهندگفت :چراباید زیر سلطه نوادگان کورش باشیم ولذا بفکر تجزیه مناطق ترک نشین خواهند افتاد واگر چنین شودآذربایجان شرقی وغربی ،زنجان ،همدان و....از خاک کشورمان جدامیشوند .از آن سو اعراب هموطن ماکه درجنوب وجنوب غربی حضوردارند واتفاقا بیش از همه بواسطه این جریان مورد اهانت قرار گرفتند نیز این راحق خود میدانند که بفکر تجزیه خاک خوزستان باشند و ناگفته پیداست که اگرخوزستان ازخاک ایران جدا شودچه خواهد شد .همچنین کردها و قسمتهایی از استان اسان که انان نیزخود را نوادگان کورش نمیدانند .آیا شما چنین هدفی دارید؟یا لابد پیش خودمیگویید هرگزچنین اتفاقی نخواهد افتاد؟! اما خیلی مطمئن نباشید .بنده ن استان خوزستانم و به وضوح شاهدتغییر نگرش مردم عرب بوده ام و تردید ندارم ادامه این جریان به جاهای خوبی منتهی نخواهد شد لذا بعنوان یک ایرانی دلسوز و متعهد به همه افراطگرایان ناسیونالیست هشدار میدهم که راه خدا را د یش بگیرید و از پیروی نکنید چراکه همه این توهمات القاء شیاطین دوپاست که انان نیز سربازان ند

برچسب ها : توهم نژادی و نژادپرستی - چنین ,نژادی ,انان ,کورش ,اینکه ,ایرانی ,نوادگان کورش ,بفکر تجزیه ,میهن پرستی ,فرزندان حضرت ,برتری نژادی
درد خوزستان
عنوان وبلاگ : حرف حق

سالهاست که استان خوزستان ازبی عد ی وتبعیض درد  میکشدو گوییاصدای مظلومیتش انقدررسانیست که به گوش ی برسد.متاسفانه به دلیل حساسیتهایی که در

خصوص قومیتها وجوددارد واقداماتی که عده ای مغرض با

اه تجزیه طلبانه انجام میدهند سبب گردیده که کمتر ی زبان به انتقاد بازکندوازمشکلات سخن بگوید

اما این موضوع مخالف ارمانهای انقلاب است و این حق مردم است که بتوانند ازادانه انتقادنمایند و سوال کنند

درغیراینصورت بایددر ی بودن نظام تردید کرد.

خوزستان این خطه زرخیز علیرغم اهمیت فراوانی که در

تامین منابع مالی وبودجه کشور دارد بااینحال شاهد تبعیض وبی عد ی گسترده ایست که سالهاست گریبان این خطه ومردم شریف ان راگرفته وبنظرمیرسد خط مشی وسیاستهای نظام درقبال این استان در بروز این مشکلات بی تاثیرنبوده است و سبب گردیده که  مردم خوزستان روزبه روز از نظام دلسردتر شده و ایرادرا نه درضعف مدیریتی که در سیاستهای کلان نظام درخصوص این استان بدانند و به این باور برسند که نظام با قوم عرب رفتاری تبعیض الود دارد .

ازیک سوشاهد موج عرب ستیزی گسترده ای هستند که مدتی است خصوصادرفضاهای مجازی به اوج خودرسیده است و فحاشی و بکاربردن الفاظ توهین امیز و های رکیک نسبت به اعراب نوعی روشنفکری درجامعه قلمداد میشود و بسیاری ازهموطنان با افتخار ازچنین ادبیات سخیفی استفاده میکنند و دیگران نیز تشویقشان میکنند ضمن اینکه هیچگونه برخورد و مقابله ای از جانب مسئولین با اینگونه اقدامات صورت نمیگیردواین درحالی است که بارها شاهد بوده اند که مسئولین بلندپایه نظام چگونه نسبت به کوچکترین اهانتی به دیگراقوام واکنش نشان میدهند .بکاربردن لفظ عرب بطورعام شامل همه اعراب در سرتاسرجهان میگردد و این یک اشتباه بزرگ است که میتواندتبعات منفی بسیاری برای کشور و منافع ملی داشته باشد که پرداختن به این موضوع مجالی دیگرمیطلبد .

چندین سال است که هیچ اقدامی برای ایجاداشتغال برای جوانان عرب صورت نگرفته و هرکجاهم نیازبه نیروی کار باشدبرای تامین نیروی انسانی از افرادغیربومی استفاده میشود و شاهد خیل عظیم افرادبیکار هستیم  وبجای اینکه امار افرادشاغل افزایش یابد مرتبا به تعداد امار زندانیان ومجرمان افزوده میگردد .

درحالیکه بیشتربودجه کشورمتکی به فروش نفت وگازاست و استان خوزستان تامین کننده بیش از نوددر صد بودجه کشوراست بااینحال هر که وارد این استان گردد خیلی زود متوجه محرومیت این استان میگردد .واقعیت این است که خوزستان برای سران نظام بیشتر حکم یک پمپ بنزین داشته وانها تنها به افزایش تولید توجه داشته اند وگوئیا  یادشان رفته که دراینجا مردمی نیززندگی میکنند و حق حیات دارند .مردمی که اگر حقی بیش از دیگران نداشته باشند قطعا کمترازانان نیز نیستند.

واقعیت ت رازان است که بتوان انراکتمان کرد.انقلاب اولین ره اوردی که برای مردم این خطه داشت جنگی ویرانگربود.خوزستان بیشترین سهم رادر اسیبهای ناشی ازجنگ داشت و هزاران شهید برای دفاع از خاک وطن تقدیم کرد .مردم عرب خوزستان همواره حمایت وارادت خودبه انقلاب و را اثبات نموده اندو ی نمیتواندمنکران گردد .وجودتعداد انگشت شماری معاند که انهانیز دست نشانده و بازیچه بیگانگان بودندبهیچ عنوان صداقت و وفاداری ملت عرب رابه نظام خدشه دارنمیکند اما سیاستهایی که اعمال میشود به نوعی حاکی از بی اعتمادی  سران نظام نسبت به اعراب منطقه خوزستان است .سیاستها وعملکرد انان درقبال این استان گویای چنین طرز فکری است واین به دورازانصاف است .

سیاستهایی که درخوزستان اعمال میشود هرانسان پیراسته ازتعصبی را دچارتردید میسازد بگونه ای که بعضا بنظرمیرسدخوزستان را نوعی غنیمت جنگی بحساب اورده اند و میخواهند هرچه سریعترتا انجاکه امکان دارد انرا بدوشند وبعد تفاله ی انرا به دور اندازند .باورکنیداین سخن چندان هم بی اساس نیست و رسیدن به چنین نتیجه ای هم اصلا سخت نیست .برای درک بهتر موضوع چند مثال میزنم وقضاوت رابه خودتان واگذار میکنم.

پروژه هایی مانند طرح توسعه نیشکرکه هیچگونه توجیه زیست محیطی و اقتصادی نداشت وباعث نابودی هزاران تاراززمینهای حاشیه رودخانه کارون گردید و گرفتن زمینهای دارای سند مردم به بهانه چنین طرحهایی که بعضا بازوروقوه قهریه بوده است باکدام منطق قابل توجیه است  یا خشک هورالعظیم به بهانه وجود سفره نفتی مشترک بین ایران وعراق که بعدها دروغ بودن این ادعا نیز فاش گردید درحالیکه هورالعظیم علاوه بر اهمیت زیست محیطی منبع ارتزاق جمع کثیری ازمردم عرب نیز بودوباخشکاندن ان علاوه بر ت یب محیط زیست و بیکارشدن تعدادکثیری ازبومیان منطقه سبب  بوجود امدن پدیده ریزگردهانیز گردید که به میمنت ان شهراهوازبه الوده ترین شهردنیابدل گردید تامردم علاوه برگرمای طاقت فرسا و اب غیربهداشتی و نبودامکانات رفاهی  مناسب  و مشکلات عدیده ای که باانها دست به گریبان بودنداین بارشاهد هوایی الوده نیز باشند .

امابه همین جاهم ختم نمیشود

رودخانه کارون باعمرتقریبی چهارملیون سال شاهرگ حیات خوزستان است . رودی که تا چنددهه قبل قابلیت کشتیرانی داشت و پراب ترین رودکشوربود اما از ی و دههاسال است که فاضلاب صدوبیست شهر به کارون ریخته میشود که این روش مدتهاست دردنیامنسوخ شده است  وازسوی دیگر چندین سرشاخه ازپرابترین سرشاخه هایی که به کارون میریختندبصورت محرمانه و بی سروصدا با کانالهای عظیم زیرزمینی وصرف هزینه هایی هنگفت قطع شده وبه سوی استانهای مرکزی هدایت میشوند تازاینده رود بوی کارون بگیرد وکارون بوی مرگ شبیه این اقدام نیز دردنیا هیچ سابقه ای ندارد .

کاهش ورودی رودخانه کارون وقتی همراه شودبا تخلیه فاضلاب صدوبیست شهر دران باضافه ریختن پسماندهای طرح توسعه نیشکر به درون ان  ازان رودخانه پربرکت چه باقی میگذارد

اکنون وضعیت کارون انچنان بحرانی است که میتوان به وضوح صدای مرگ را ازان شنید .کارون که روزگاری الهام بخش شاعران وترانه سرایان بود امروز انقدر بیماراست که ازبوی تافن ان نمیتوان اندکی درساحل ان نشست . این رودخانه حتی دیگر ماهی ای ندارد و تردیدنکنیدکه بامرگ کارون ادامه حیات در این استان نیز غیرممکن خواهد بود .

ایکاش ی بود که میتوانست حقایق را بگوید و امارهای واقعی ارائه دهد

که مثلا چنددرصد پرسنل شاغل درشرکت نفت و دیگر مشاغل تی از اعراب منطقه هستند .

چند جاده اسف سالم در مناطق عرب نشین وجود دارد

بااینکه خوزستان بخش عمده برق کشورراتامین میکند چرا درمحاسبه بهای برق مصرفی درتابستان که بدلیل گرمای طاقت فرسامصرف برق دراین استان بیش ازدی تانهاست هیچگونه تفاوتی با دی تانها درنظرگرفته نمیشود

چراشهراهوازشب هنگام درتاریکی فرو میرود و فاقد روشنایی است که همین موضوع ناامنی را تاحدزیادی افزایش داده است

چرا هیچیک ازمقامهای  بلندپایه دراستان ازمیان افرادبومی و اعراب انتخاب نمیشوند

کدامیک ازاستانداران وفرمانداران بعدازانقلاب از مردم بومی منطقه بوده اند

کدام استان بجزخوزستان اینگونه بوده است

و دهها وصدها پرسش دیگر که تاکنون هیچ جو برایشان نداشته وحتی پرسیدن انها نیز جرم شناخته میشود

درا نیز اعلام میکنم که بنده یک ایرانی مسلمان وطن پرست هستم که نه تنها تجزیه طلب نیستم بلکه معتقدم که نظام درسایه بهترین شکل حاکمیت است .بنده افتخارمیکنم که یک مسلمان شیعه ایرانی و پیرو م امااینها باعث نمیشوندکه ازگفتن حرف حق ابایی داشته باشم .

امیدوارم روزی شاهد رسیدن مردم شریف خوزستان به حقشان باشیم

برچسب ها : درد خوزستان - خوزستان ,نظام ,استان ,کارون ,مردم ,میشود ,رودخانه کارون ,فاضلاب صدوبیست ,زیست محیطی ,اعراب منطقه ,سران نظام
جه مدرن
عنوان وبلاگ : حرف حق

امروز ی مشاهده که باور انچه میدیدم برایم اسان نبود .دراین شاهد سجده تعداد زیادی از هموطنان درمقابل مقبره موسوم به کورش بودم که به مناسبت هفتم ابان  امسال که گمان میکنند روز کورش کبیراست در پاسارگاد به نمایش گذاشتند . واقعا عجیب است ،جاهلیت مدرن انهم در قرن بیست ویکم !!!!! این درحالیست که همان اعراب بادیه نشینی که این جماعت جزتمس وفحاشی به انها کاری بلد نیستند چهارده قرن است ازجه دست کشیده اند و انها حتی بخاطر بت پرست بودن خود در زمان پیش از بود که نام اعراب جاهلیت را برخود نهادند ،حال شاهدیم که مدعیان روشنفکری و برتری نژادی  باافتخار برسنگ گور یک پادشاه وحشی و خونریز که به تنهایی پنج تمدن درخشان منطقه خاورمیانه را برای همیشه نابود کرد بوسه میزنند ودر مقابل مقبره اش به سجده میافتند !!! واقعا داریم به کجا میرویم ? نتیجه چهارده قرن حضور پربرکت در ایران رسیدن به این نقطه بود?که درمقابل گور یک پادشاه به خاک بیفتیم و اورا سجده کنیم ? انگاه ادعای برتری هم داشته باشیم و دیگر اقوام و ملتها را نیز تمس نماییم چرا که ما چنین  ملت روشن فکری هستیم ?? را باعث عقب ماندگی خود بخوانیم  و خودمان را به ابواتش بزنیم که به دوران شکوهمند پیشین بازگردیم و اینگونه هنرنمایی کنیم ?واقعا این همان چیزی است که بعدازقرنها یکتاپرستی خواهان ان هستیم؟؟؟                          باستان پرستها معمولا نه سواد درستی دارند نه چیزی ازتاریخ میدانند ومیفهمند ونه ازانسانیت بویی برده اند .جالب اینجاست که هرابله نادان وکم سوادی باستان پرستی را نشانه روشنفکری میداند در حالیکه ادبیات این جماعت چیزی جزفحاشی و الفاظ رکیک نیست وناگفته پیداست انی که ازچنین ادبیاتی استفاده میکنند جزء کدام قشرازجامعه هستند .انها ادعای برتری نژادی دارند وخود را اریایی میدانند درحالیکه اریایی به مفهوم نژاد درگذشته وجودنداشته ویک کلمه ومفهوم جدیداست وهیچ شاعرو ادیب و نویسنده ای نگفته من اریایی ام .درضمن نژادپرستی کجا و انسانیت کجا ?انهم با ادعای برتری ? شاید نمیدانند که اولین نژاد پرست خلقت است .

جهت اطلاع این بیماران روانی باید عرض کنم هویت ایران یک پادشاه نیست یک شاه فقط یک شاه است نه ریشه یک ملت.شما که ادعای وطن پرستی دارید بدانید که باستان پرستی رمز تجزیه ایران است یاشاید وطن پرستی شما اینگونه است

درا نیزجادارد بیتی از سروده خود را بعنوان حسن ختام بنویسم                                                     وای برماسجده برتابوت کورش میکنیم***بعدازانهم ادعای فضل ودانش میکنیم!!!

برچسب ها : جه مدرن - ادعای ,پرستی ,برتری ,کورش ,اریایی ,چیزی ,ادعای برتری ,باستان پرستی ,برتری نژادی
دروغهای باستان پرستان
عنوان وبلاگ : حرف حق


باستان پرستان درموردتاریخ ایران باستان دروغی نمانده که نگفته باشند ،انان در یاوه سرایی و دروغ پردازی تا بدانجا پیش رفته اند که بسیاری از ادعاهایشان بیشتر به طنز شبیه است و بی تردید انی که اینگونه چرندیات رانقل میکنندبرای مخاطبانشان شعوری قائل نیستند. ا چگونه میشود ی راکه همه شواهد وقرائن  برخوی وحشیگیری و جنگ افروزی و هوسرانی او دل دارد با دروغ وجعل به قهرمانی ملی بدل ساخت .شایدبتوان بااین شیوه های متقلبانه عوام را برای مدتی فریب داد ،اما تاریخ باهمه ابهاماتی که دارد انقدرها هم بی دروپیکر نیست که بتوان به سادگی از دیوی فرشته ساخت و به فراخور خلاقیت  درخلق وقایع خیالی مسیر تاریخ را به هر سویی کشاند و انرا نیز اثبات نمود. قطعا خیالپردازی حدو مرزی ندارد و هر ی میتواند در خیال خود ماجراهایی را خلق کند و انرا کارگردانی نماید اما اینکه بتواند خیالپردازیهای خود را بجای وقایع تاریخی قالب کند داستان دیگری است. اینان با دست گذاشتن روی نقاط ضعف ملت ازانها برای القاء دروغهایشان سوءاستفاده کرده و ملت را با جعلیات ودروغهای دلچسب به بازی میگیرند. طبیعی است که توده مردم نیز ازداشتن شخصیتهاواسطوره هایی در تاریخ پیشینیان خودکه به انها افتخار کنندبدشان نمیایدحتی اگر قهرمانی خیالی


 با شدانان بخود اندکی زحمت تحقیق و تأمل در راستی سنجی و تشخیص اص ان  نمیدهندو ادعاهایی راکه به دلخواهشان است چشم بسته میپذیرند ،اما یک محقق متعهد رانمیتوان به این راحتی فریب داد .جالب اینکه ادعاهای این جماعت انقدر ابکی و مس ه است که تشخیص جعلی ودروغ بودن انها نیاز به داشتن تخصص و هوش و بررسی های کارشناسانه ندارد و هرانسان اراسته از تعصب با اندکی تامل به بی ارزش بودن انها پی خواهد برد 

برچسب ها : دروغهای باستان پرستان - انها ,تاریخ ,باستان ,بودن انها ,باستان پرستان
دلیل کینه ایرانیان از اعراب
عنوان وبلاگ : حرف حق


عجیب است که مردم کشورمان در هر موردی اختلاف نظر داشته باشند،اما وقتی صحبت از اعراب به میان میاید همگی یکدل ویکصدامیشوند وشاید این تنها موردی باشد که ایرانیان درخصوص ان اینچنین هم عقیده اند. این درحالیست که علیرغم همه توجیهات و دلایلی که برای کینه ونفرت  خوداز اعراب مطرح می نمایند هیچ دلیل مستند و منطقی برای ان وجود ندارد لیکن تاکنون هیچ نتوانسته علت واقعی این کینه ونفرت عمیق که  قرنهاست ایرانیان به ونسل به نسل انرا به یکدیگر منتقل نموده اند را پیدا کند و وپی به ریشه ی این کینه دیرین ببرد. اما واقعا دلیل این نفرت چیست و چه چیزی باعث شده که ایرانیان در این خصوص اینچنین اتفاق نظر داشته باشند. 

هیچ نمیتواند منکر این واقعیت گردد که اعراب ومسلمانان در طول تاریخ بیشترین خدمات را به ایرانیان کرده اند. انها تنها قومی بوده اند که برای جنگ با ایرانیان انگیزه و هدف مادی نداشتند اگرچه در مقاطعی رفتار انان خصمانهو نادرست بود و قطعانمیتوان توقع داشت که حرکتی با این عظمت که بنیان یک امپراتوری بزرگ را زیرو رو کرد خالی از ایراد باشد. چراکه لشکر مسلمانان خود تازه مسلمان بودند و اغلب با اخلاق و اعتقادات ی چندان اشنایی نداشتند  اما قطعاهدف انها جنگ برای گرفتن غنائم و تصرف خاک و و غارت و چپاول نبود . کشور ایران در ان زمان در اوج قدرت نظامی بود اما عظمت و شکوه ایران پیش از  انگونه که بسیاری تصور میکنند بخاطر داشتن تمدن و نظام اجتماعی انچنانی نبود بلکه ایرانیان تنها از نظرقدرت نظامی حرفی برای گفتن داشتند و جز ان چیز باارزشی در ان دوران وجود نداشت. مسلمانان در حمله به ایران با دو طیف مواجه شدند. یک طیف درباریان و و یک طیف عوام الناس بودند که نه تنها به جنگ با مسلمانان برنخواستند بلکه در صف انان قرار گرفته وبا لشکر ساسانیان وارد کارزار جنگ شدند و مسلمانان را یاری دادند

بعقیده من یکی از مهمترین دلایل دشمنی ایرانیان با اعراب را میتوان در این دو بیت شعر جستجو کرد انجا که شاعر میگوید:

بش ت عم شت هژبران عجم را

برباد فنا داد رگ وریشه جم  را

این عربده برغصب ولایت زعلی نیست

از ال عمر کینه قدیم است عجم را

درواقع دلیل کینه ایرانیان از اعراب و خصوصا خلیفه ی دوم مسلمین از اینجا اغاز شدچرا که اعراب با کمترین تجهیزات نظامی درمقابل لشکری قدرتمند پیروز شدند وش تی تحقیرامیز را به انان تحمیل د که بعدها تبدیل به عقده ای در دل ایرانیان شد. تا جایی که عمر بدست یک ایرانی بنام ابولوءلوء در سحرگاه و در محراب مسجد به شهادت رسید و همانطور که میدانید اکنون مقبره او  در کاشان قرار دارد  به زیارتگاه تبدیل کرده اندکه این خود نشان از کینه ای است که ایرانیان از اعراب وشخص عمر در دل دارند.  

درقسمت بعدی به ادامه این موضوع خواهم پرداخت

برچسب ها : دلیل کینه ایرانیان از اعراب - ایرانیان ,اعراب ,کینه ,مسلمانان ,دلیل ,نظامی ,کینه ایرانیان ,دلیل کینه ,کینه ونفرت
دنیازدگی انسانها
عنوان وبلاگ : حرف حق

متاسفانه انسانهاانچنان غرق در مادیات شده اند که دیگر انسانیت را ازیاد برده اند. دنیا این عروس هزارچهره این قابلیت رادارد که هرچقدرزمان میگذرد و به پیش میرود،انسانها ر شتر اسیرخود میسازد. اگرچه انسانها ازلحاظ تکنولوژی و صنعت ورفاه اجتماعی و ازادیهای و اجتماعی و بهداشت عمومی دائما درحال پیشرفت هستند وباشتاب مسیر رشد وترقی راطی میکنند ،اما این پیشرفتها ارتباط مع ی بامفاهیم ارزشی و انسانی دارد ،یعنی به همان نسبتی که دنیا پیشرفته ترومدرن تر میگردد،انسانها نیز از رس انسانی خویش فاصله بیشتری میگیرند و وابستکی انها به دنیا نیز شدیدتر و عمیق تر میگردد.البته جامعه ما به دلیل کمتر توسعه یافتن نسبت به کشورهای غربی ونیز به دلیل اثاری که از  بافت سنتی باقیمانده درجامعه وجوددارد و همچنین وجود قومیتها شتاب کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارد و هنوز میتوان درگوشه وکنار این مملکت رفتارهای ارزنده و زیبای انسانی را مشاهده نمود ،هرچند که درجامعه مانیز وضعیت به نسبت چند دهه پیش بسیار بدتر شده است ،اما ظاهرا مسیر دنیا ناگزیر به این سمت وسو میرود و دیر یا زود میبایست منتظر رسیدن جامعه خودمان به نقطه ای که غربیان به ان رسیده اند باشیم. هنوز خیلی از روزگاری که ارزشهای انسانی حاکم بود نگذشته است و بسیاری از هموطنان ان روزگار را به یاد دارند. وقتیکه معرفت داشتن ارزشمند بود و ملاک تشخیص خوبی وبدی ادمها شناخته میشد. وقتیکه رفاقت ها تا پای جان بود ورفیق جانش را برای رفیق فدا میکرد ،وقتیکه همسایه از حال چندین همسایه اطراف خود باخبر بود ،وقتیکه قول مردانه از چک وسفته اعتبار بیشتری داشت ،وقتیکه دختر محله محله شناخته میشد وهمه پسران محل روی او تعصب داشتند ،وقتیکه تنگدستی به معنای بی ارزش بودن ادمها نبود،وقتی که پول جایگاه ادمها راتعیین نمیکرد ،وقتیکه اگر ی زمین میخورد سریعا دهها دست برای بلند او بسمتش دراز میشد ،وقتی بزرگترها حرمت داشتند و احترام به انها واجب بود ،وقتی که ن هربدبختی ونداری را به بی عفتی ترجیح میدادند ،وقتی فساد قبح داشت و ی در انظار عمومی مرتکب مفسده نمیشد ،وقتی عشق ،واقعا عشق بود و وفاداری تاریخ مصرف نداشت ،وقتی قلبها پاک بود و هیچ برای دیگری بد نمیخواست ،حسادت نمیکرد ،طمع نمیکرد ، وقتتیکه چند خانواده درنهایت ارامش واحترام همه برسر یک سفره مینشستند ،و چند برادر شب را زیر یک پتوبه صبح میرساندند ،وقتیکه...    
چقدر دلم برای ان روزگار تنگ شده.. موبایل نداشتم. لب تاپی وجود نداشت ، که حتی درتخیلاتمان هم جایی نداشت وتنها سرگرمی روتین ما برنامه ی کودکی بود که عصرهانیم ساعت پخش میشد و سریالهایی که میبایست یکهفته برای رسیدن قسمت بعدی ان انتظار میکشیدیم اما باور کنید سهممان از لذت از زندگی بسیاربیش از سهم نسل کنونی است. نسلی که نه درخیابان ها بازی میکنند و نه د ارکها بالا وپایین میپرند ،نه باافراد خانواده خود ارتباط خوبی دارندنه ....انها فقط در اینترنت سیر میکنند و با بازیهای اینترنتی زمان خود را سپری میکنند. این نسل چگونه میخواهد ارزشهای انسانی را درک کند ؟منصفانه قضاوت کنیم ،چند نفر از ما حاضریم بی چشمداشت ی را یاری دهیم ؟چند نفر از ما نطلبیده میبخشیم وقتی میدانیم دوست یا اشنایمان محتاج است ؟چند نفر از ما حاضریم وقت ،انرژی و پول خود را درراهی هزینه کنیم که هیچ منفعت مادی برایمان نداشته باشد؟چندنفر از ما از حال همسایه خود باخبریم؟چند نفر از ما حاضریم باخدا معامله کنیم بااین اطمینان که پرسودترین معامله هم از لحاظ مادی وهم معنوی است ؟چند نفراز ما شاهد زمین خوردن دوست ،اشنا ،هم قبیله ،هم نوع خود بوده ایم و روی خود را برنگردانده ایم تا وانمود کنیم چیزی ندیدیم. دنیا دیگر جای قشنگی نیست چون در ان معرفت نیست ،عشق نیست ،صداقت نیست ،وفا نیست،مردانگی نیست ،ازخود گذشتگی نیست ،نجابت نیست ،انساندوستی نیست. پس همان بهتر که اصلا دنیایی هم نباشد

برچسب ها : دنیازدگی انسانها - ،وقتیکه ,،وقتی ,انسانی ,میشد ,میکنند ,کنیم ,شناخته میشد ,ارزشهای انسانی
اعتیاد به قدرت
عنوان وبلاگ : حرف حقیادداشتی قابل تامل از محسن رنانی 


مسئولین باید برای حل مشکلات کشور فکری برای کاهش دوپامین و سروتونین ند.        


نود درصد مقامات اصلی کشورمان تکراری اند.


فروردین ۸۹ بود که ترجمه فارسی کتاب «جباریت» نوشته «مانس اشپربر» روانشناس شهیر آلمانی را خواندم.


 این کتاب تحلیل روان شناختی تحولاتی است که ماندن طولانی در قدرت، در شخصیت و ساختار روانی صاحبان قدرت  پدید می آورد و حتی آنان را به برخی بیماری های نهفته روانی گرفتار می کند. به گونه ای که از نقطه ای به بعد، دیگر نه خودشان می توانند تغییری در خود ایجاد کنند و نه دیگران جرأت می کنند بیماری را به آنان گوشزد کنند ... 


 از سوی دیگر لذت ناشی از قدرت، موجب افزایش ترشح هورمون ّهای دوپامین و سروتونین در مغز می شود که به تدریج تمایل به تکرار این لذت موجب تلاش فرد برای دستی به قدرت بیشتر می شود.


 از سوی دیگر نیز افزایش مداوم ترشح این هورمون ها منجر به اعتیاد مغز به آنها می شود و آنگاه همین اعتیاد فرد را وا می دارد که با شدت بیشتری بکوشد تا روزبه روز قدرت خود را بسط دهد تا لذت حاصل از قدرتش کاهش نیابد (دقیقاً مانند وقتی معتادان مجبورند دوز مصرفی خود را بالا ببرند تا میزان رضایتشان کاهش نیابد) و چنین می شود که کم کم یک انسان سالم معمولی، وقتی در بلندمدت در قدرت می ماند به یک دیکتاتور بیمار بدل می شود.


 فرقی نمی کند، این روحیه دیکتاتوری می تواند در خانه باشد، در اداره باشد، در وزارتخانه باشد یا حتی در نانوایی باشد. هر موضعی که به ما احساس قدرت بدهد، می تواند ما را معتاد کند و به همین علت در برابر تغییر آن وضعیت مقاومت می کنیم.  


همین  اشپربر  به خوبی توضیح می دهد که چرا امکان ندارد در جامعه ای که مردمان عادی اش در خانه و کارخانه، دیکتاتور نیستند، حاکمان دیکتاتور به وجود آید ...


 تقریباً بیست سال گذشته و بیشتر نوشته ها و سخنرانی ها و تلاش های اجتماعی و علمی من معطوف به تغییر ذهنیت سیاستمداران یا کنشگران و مدنی بوده است؛ اما امروز احساس می کنم، این همه تلاش، اثری که انتظار داشتم را نداشته است.


 من اکنون پس از بیست سال تلاش در حوزه اقتصاد ، تقریباً از این که «از بالا» بشود کاری برای این کشور کرد ناامید شده ام. 


در واقع مشکلاتی که اشاره نمی گذارد گوش شنوایی در آن بالاها پیدا شود. در آن بالاها، این «سروتونین» و «دوپامین» هستند که مقامات را هدایت می کنند؛ نه نخبگان دلسوز و مشاوران عاقل و متخصصان توسعه خواه....  چپ یا راست، فرقی نمی کند، تقریباً ۹۰ درصد مقامات اصلی در کشور ما تکراری اند؛ یعنی پست ها و موقعیت ها بین تعداد مشخصی آدم می چرخد.


 مدیرانی که هر چهار سال را یک جا سر می کنند و سپس به جای دیگری منتقل می شوند؛ نه حکومت می تواند اینان را تغییر دهد و نه خودشان اجازه می دهند چنین شود. 


چندی پیش دوستی که به معاونت ی رسیده بود می گفت ی که قبلا جایی مدیرکل بوده آمده بود و تقریبا ماس می کرد که مرا جایی به مدیریت بگمار. حقوقش مهم نیست، محلش مهم نیست، نوع کارش مهم نیست، فقط مدیریت باشد. 


این همان اعتیادی است که نمی گذارد چیزی تغییر  کند. 


چقدر این جمله منتسب به مارک تواین، نویسنده و طنزپرداز یی، دقیق است که گفته است:

 

سیاستمداران و پوشک بچه ها باید زود به زود  عوض شوند؛ هر دو به یک دلیل!


با این تأملات و ملاحظات بود که مدتی است تصمیم گرفته ام به تدریج جهت گیری مطالعات و تلاش های مدنی خود را از «اقتصاد » به سوی حوزه «کودک و توسعه» معطوف کنم. 


مطالعات زیادی در اقتصاد نهادی و اقتصاد رفتاری نشان می دهد که ناتوانی بزرگسالان و سیاستمداران در همکاری برای توسعه کشورشان، به عدم شکل گیری ویژگی ها و توانمندی هایی در کودکی آنان باز می گردد.


برچسب ها : اعتیاد به قدرت - قدرت ,می شود ,تغییر ,می تواند ,اقتصاد ,نیست، ,کاهش نیابد ,مقامات اصلی ,درصد مقامات
اخرین جستجو ها
دختر بابا مهرداد مشهدی اخبار_فرهنگیان_میمه خبر.html شاید النینو برگردد شاید آیفون 8 این شکلی باشد نگین عقیق حکاکی نام الله اکبر_کد ۴۰۰۱۴۵ بلاتکلیفی مشترکان تالیا همچنان ادامه دارد؛ 700 هزار مشترک در انتظار تصمیم گیری مسئولان باز افرینی مثل کلاغ می خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خدش هم فراموش کرد.html شاه ولایت بازی خوشحالم زمان خیلی بله، برای آنها مطبوعاتی لوییز مصاحبه مطبوعاتی مصاحبه مطبوعاتی لوییز.html سیصد و هشت ع نوشت چگونه خود را از بلاک در بیاوریم.html شاه سلطان حسین صفوی برگزاری مسابقات تیراندازی در شهربابک به نظر من آدمها دو دسته هستن گروه عایقکاری صداقتhtml ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺴﺎﺯﯼ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺴﺎﺯﯼ google and social media companies could be prosecuted if they show extremist videos شاهسواری گاهی اوقات در مورد ت جوری صحبت می کنیم، انگار با ت گر صحبت می کنیم تازه های نشر ایران.html دل چون توان ب از او مشکل است این یلدا خانواده موجب خوشنودی always on display is now available on android oreo rom list list list list list list ظریف قدرت مردم منجر به خنثی شدن جنگ شد list list list list list list اعلام تاریخ رفت برگشت بسه بابا دو کافه کتاب خونگی list list list list list list واکنش به ساخت مسجد در خانه ثابت پاسال جامعه سلامت اجتماعیhtml خداوردی آهنگ گریه برادر خداوردی آهنگ list list list list list list اوقات شرعی دوشنبه 28 فروردین ماه به افق اصفهان list list list list list list پروژه شبیه سازی زمان پرواز با گلایدر با نرم افزار matlab جواب سوالات مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر از عید قربان تا غدیر خمhtml صوت جلسات طب سنتی ی قم ، حکیم خیر ش ، تاریخ 10 10 ش ت اف سی سئول در اولین حضور شفیعی بایدش اوست.html list list list list list list قریب به ۲۳۰ هزار نفر در شهرستان شهرکرد واجد شرایط رأی دادن هستند حجت ال والمسلمین محمدحسنی در مراسم تشییع پیکر شهید گمنام list list list list list list پنج پیشرانه برتر بی ام و در سال list list list list list list وبگاه آیوپاک روش های دیگر برای دسته بندی عنصر ها داغ عسکری عنوشته شازده کوچولو از دوستش پرسید ادما کجان list list list list list list خواص مهره سلیمانی وپاک انhtml list list list list list list فرخ نعمتی اشکان خطیبی شد list list list list list list 12 کشته و زخمی در درگیری های شرق عربستان اردبیهشت list list list list list list پیروزی یاران شجاعی و حاج صفی در لیگ اروپا list list list list list list پارلمان اروپا موافقت خود را با تحریم مجارستان اعلام کرد list list list list list ایشالا خیلی زودی همتون مشهد آرزوها ایشالا همتون بودم برای همتون خلاف کشور بحران جمعیت قانون اساسی برای وازکتومی list list list list list list قدردانی مردم ا و دورود در مجلس از عملیات موشکی پاسداران weblog24click s search carving forks b01kjcnhik list list list list list list oppo r11 hits geekbench snapdragon 660 is a winner شام مشترک و حالا عصرانه مشترک list list list list list list حدهن گلبی الشوگ حطاری لحدهنhtml آیا ایمو امنیت دارد list list list list list list کارلوس توس چینی ها را از فوتبال ناامید کرد list list list list list list امروز اطاعت list list list list list list پروین پرسپولیس به بودجه 50 میلیاردی نیاز دارد معرفی انیمیشن کوتاه lou شایان استیکر شایان استیکر گزارش تصویری جشن بزرگ نیمه شعبان حضور جوانان جمعیت هلال احمر در قم در همایش “خانواده متعالی” ù†ûŒø´ ø¹ù‚ø±ø¨ ù†ù‡ ø§ø² ø±ù‡ ú©ûŒù†ù‡ ø§ø³øª ø¨ù„ú©ù‡ ø§ù‚øªø¶ø§ûŒ ø·ø¨ûŒø¹øªø´ ø§ûŒù† ø§ø³øª نشانه های اسم عبارتند از.html شافعی بانک مرکزی قدرت ندارد list list list list list list رایگان مقاله انگلیسی درباره سلاح کشتار جمعی با ترجمه فارسی list list list list list لیست رمان های نیلوفر قائم فر list list list list list list لئوناردو رونالدو قبل از فینال 98 تشنج کرد list list list list list list دیاز اصلا به تساوی فکر نمی کنیم با برد پرسپولیس صعودمان را قطعی می کنیم شاعر شیرین سخن آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ عقل منطق کی بنیاد آلبوم دکلمه بانو درختچه زرشک ریشه درختچه پوکی استخوان مؤلفه های همبستگی ملت و ت ما مهمتر از سخنان احمقانه ترامپ است طرز تهیه سرکه انار در خانه موفقیت یک ایرانی در حل معمای نورون های تشخیص چهره شاعرم ع های قدیمی لاتهای نهاوندhtml چه رنگ هایی را در اتاق خواب به کار ببریم؟ اضافه مسیر به send to ا پخش سقز در اولین گام به مصاف تهران می رود یک واحد صنعتی روستایی در دیر بوشهر به بهره برداری رسید علت زدن ارور ۶ در کولر وست پوینتhtml ع و تصاویر سقوط هواپیما در غرب تهران آشنایی با نمایشگر مجازی خودرو head up display تعمیر رگلاتور ماشینhtml آپدیت و فعالسازی آنتی ویروس ایست اسمارت ، نود۳۲ و ایست موبایل | آبان ماه.html چای نعنا یا نعنای خالی انفجار در پی نشت گاز در فیروزکوه از ما بهترون ù ø¹ø§ùˆù† ø§ø³øªø§ù†ø¯ø§ø± øŒ ø²ù ø§ù† ø§ù†øªø®ø§ø¨ø§øª ù ûŒø§ù† ø¯ùˆø±ù‡ ø§ûŒ ù ûŒø¨ø¯ ùˆ øªùøª ø±ø§ ø§ø¹ù„ø§ù ú©ø±ø¯ o ڪراڪو؋ آرہ نا؛ مـפـل برگزارے مـωـابقات تیܢܢ والیبال ایراלּ را بیشتر بشناـωـیܢܢ o attention _______ 39 پ پلاستیکی در تهران 15 میدانم منتظرم هستند ✿ عبادی پور ایمان داشتم که پیروز می شویم ✿ ۵ تمرینی که باید پشت میز کارتان انجام دهید یکصد معمار، یکصد انتخاب
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.548 seconds
RSS