دیروز مطابق عادت هر روزه اخبار سایت تابناک رو مطالعه می که تیتر خاصی توجهم رو به خودش جلب کرد
شبکه های اجتماعی، علت ۵۰ درصد طلاق ها

با توجه به این که به حوزه مطالعاتی من مرتبط بود خیلی با هیجان صفحه مربوطه رو باز که ببینم نتیجه کدوم کار پژوهشی منجر به این گزاره خبری شده. با باز صفحه و مطالعه سطور ابت اون یاد یکی از مولفه های کلیدی کارگاه های "سواد رسانه ای" ام برای مسئولین فرهنگی افتادم.

سواد رسانه ای

اون گزاره هم این بود : تقلیل معظلات فرهنگی اجتماعی به رسانه های نوظهور ممنوع

این که شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال منجر به ناهنجاری های اجتماعی شدن مساله مهم و قابل توجهی هست. ولی تقلیل معضلات و مشکلات فرهنگی به یک علت قطعا کار درستی نیست و مارو در سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی به بیراهه خواهد برد.

"سواد رسانه ای"