اندر تسهیلات معنوی معلمان !

معلمان دردانه هایی از خانواده کارمندان هستند که نزد تیان و مجلسیان ، مقام معنوی بس والایی دارند !!! بر این اساس ، این نور چشمی ها ، چپ و راست از تسهیلات معنوی ویژه ای هم بهره مند می شوند . به پاس قدردانی از زحمات بی دریغ این ون سرا پا به فکر معلم ، نمونه هایی از این تسهیلات معنوی خلاصه وار ذکر می گردد :

۱- انعکاس عجیب وغریب و تمام عیار اپسیلون افزایش حقوق فرهنگیان در بخش های مختلف خبری صدا سیما!!!

۲- اختصاص هفته بزرگداشت مقام معلم در اردیبهشت ماه و اهداء معنوی هزاران درود و سلام به معلمین در این هفته!!!

۳- استقبال همه جانبه بانکها و موسسات غیر تی از ضمانتهای فرهنگیان محترم و پذیرش جانانه گواهی ر از حقوق آنان در اقصی نقاط کشور!

۴- عزیز و محترم شمرده شدن معلمین در ایام انتخابات وقدردانی های متوالی ک داها از ایشان در این ایام!!!

۵- واریز اقساطی پاداش بازنشستگی فرهنگیان ، جهت جلوگیری از وقوع هر گونه سکته ناشی از دیدن پول قلمبه سلمبه که واقعا جای تقدیر و تشکر دارد !!!

۶- کاهش معنا دار حقوق بعد از بازنشستگی ، جهت جلوگیری از نفوذ هر گونه رخوت و سستی و سوق دادن معلمین به تحرک بیشتر برای دست و پا شغل و کاسبی جدید !!!

۷- تشبیه معلمان به شمع و سوختن ، به دلیل پرورش حس شعر شاعری و تقویت صنعت های ادبی و قوه تخیل در فرهنگیان!!!

۸- ر مقرری ماه اول از حقوق فرهنگیان که سبب شده معلمان در عالم مواد قانونی و آئین نامه و بخشنامه ای ، سیر وشانی داشته باشند و اطلاعات حقوقیشان افزایش یابد !!!

۹- اتخاذ سیاست صرفه جویی در آموزش و پرورش ، جهت آموزش خ ر و رایگان خصلت قناعت ویادآوری لحظه به لحظه این مصرع معروف در اذهان معلمان : ای شکم خیره به نانی بساز !!!

کانون فرهنگیا ن