اندر تسهیلات معنوی معلمان ! 

 

معلمان دردانه هایی از خانواده کارمندان هستند که نزد ... تیان و مجلسیان ، مقام معنوی بس والایی دارند !!! بر این اساس ، این نور چشمی ها ، چپ و راست از تسهیلات معنوی ویژه ای هم بهره مند می شوند . به پاس قدردانی از زحمات بی دریغ این ... ون سرا پا به فکر معلم ، نمونه هایی از این تسهیلات معنوی خلاصه وار ذکر می گردد :

 

۱- انعکاس عجیب وغریب و تمام عیار اپسیلون افزایش حقوق فرهنگیان در بخش های مختلف خبری صدا سیما!!!

 

۲- اختصاص هفته بزرگداشت مقام معلم در اردیبهشت ماه و اهداء معنوی هزاران درود و سلام به معلمین در این هفته!!!

 

۳- استقبال همه جانبه بانکها و موسسات غیر ... تی از ضمانتهای فرهنگیان محترم و پذیرش جانانه گواهی ... ر از حقوق آنان در اقصی نقاط کشور!

 

۴- عزیز و محترم شمرده شدن معلمین در ایام انتخابات وقدردانی های متوالی ک ... داها از ایشان در این ایام!!!

 

۵- واریز اقساطی پاداش بازنشستگی فرهنگیان ، جهت جلوگیری از وقوع هر گونه سکته ناشی از دیدن پول قلمبه سلمبه که واقعا جای تقدیر و تشکر دارد !!!

 

۶- کاهش معنا دار حقوق بعد از بازنشستگی ، جهت جلوگیری از نفوذ هر گونه رخوت و سستی و سوق دادن معلمین به تحرک بیشتر برای دست و پا ... شغل و کاسبی جدید !!!

 

۷- تشبیه معلمان به شمع و سوختن ، به دلیل پرورش حس شعر شاعری و تقویت صنعت های ادبی و قوه تخیل در فرهنگیان!!!

 

۸- ... ر مقرری ماه اول از حقوق فرهنگیان که سبب شده معلمان در عالم مواد قانونی و آئین نامه و بخشنامه ای ، سیر ... وشانی داشته باشند و اطلاعات حقوقیشان افزایش یابد !!!

 

۹- اتخاذ سیاست صرفه جویی در آموزش و پرورش ، جهت آموزش خودکار و رایگان خصلت قناعت ویادآوری لحظه به لحظه این مصرع معروف در اذهان معلمان : ای شکم خیره به نانی بساز !!!

کانون فرهنگیا ن