شارژ رایگان  همراه اول شهریور 1394 
 ارسال کد زیر 1406436357 به شماره پیامکی/205150 باشارژ صفر هم میشه زد!!
 لغو:::اگرنمیخوای شارژ های زیاد بگیری ق خاموش رو بفرست.
@@@@@@@@@@@@@@
شارژ رایگان ایرانسل
شارژ 1000 تومنی ایرانسل ارسال  عبارت 419997802 به شماره پیامک737459!!
با شارژ صفر هم همیشه زد!لغو با ارسال  l  به 737459 
سامانه شلوغه پس اگه جواب نیومد نیم ساعت بعد بزنید!!