بسم الله الرحمن الرحیم

اسفند سال قبل 5روز برتامه اعتصاب معلمان اجرا شد و امسال 3 روز اما آیا این کار درست است

-بعضی از فرهنگیان می گویند حقوق کم است واما جواب :اولا کم نیست کارگر بدبخت با حداقل حقوق چه می کند؟ممکن است بگویند خب ما درس خوانده ایم و با کارگر فرق داریم اگر حقوق کم است چرا معلم شدن این قدر طرفدار دارد؟ کلی لیسانس بیکار داریم که حاضرندبا همین حقوق و کمتر آن کار کنند سه ماه تابستان تعطیل نوروز تعطیل و...

-بعضی می گویند مشکل ما فقر نیست فرق است البته این را درست می گویند در یکی از اعتصابات گذشته جلوی استانداری یزد یک فیش حقوق یک فرهنگی با یک سطح دو حوزه(لیسانس)مقایسه شده که حقوق آن نزدیک هفت میلیون است در صورتی که فرد مذکور مقام قضایی است و بالا بودن درآمد قضات طبیعی است

-دوستان اعتراض دارند خب اما چرا کلاس تعطیل می کنند آیا در قبال ساعات اعتصاب حقوق نمی گیرند حب یا عصر اعتصاب کنند یا آن روز را مرخصی رد کنند