تجربیات انسان در دوران کودکی بخش مهمی از شخصیتش را شکل می دهد. به همین دلیل است که اهمیت این تجربیات به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. در بسیاری از موارد ناهنجاری های رفتاری که والدین را نگران و گاه درمانده می کند و پای آن ها را به مراکز مشاوره و رواندرمانگری باز می کند، ریشه در محیط خانوادگی و نوع روابط حاکم بر آن دارد. رفتارهای ناهنجار اغلب تنها نوعی جلب توجه منفی از سوی کودکی است که نگران رابطه والدینش است. چنین کودکی با ایجاد ناخواسته مشکل سعی می کند توجه والدین را از موضوع اصلی، یعنی اختلافشان، به او جلب کند.
خشونت خانگی از جمله روابط ناسالمی است که مواجهه کودک با آن می تواند اثرات بسیار وخیمی روی روحیات و نوع رفتارش گذاشته و شخصیت انسان بالغی که قرار است در آینده باشد را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد.
نتیجه تحقیقات روی انی که در کودکی شاهد خشونت بین والدینشان بوده اند نشان می دهد که درصد زیادی از این افراد در سنین بلوغ و بالا تر، رفتارهای خشونت آمیزی در رابطه با دیگران از خود بروز داده و مشکلات روحی و روانی، درماندگی، و آسیب زدن به خود (اقدام به خودکشی، اعتیاد) در می انشان رایج است.
برخلاف باور همگانی که محیط خانه را محیطی امن تصور می کند، «خانه» می تواند بیش از هر مکان دیگری برای ک ن ناامن و خطرناک باشد. شواهد نشان می دهند که ک ن در خانه خود بیش از هر جای دیگر در معرض خشونت قرار می گیرند. آنان یا به صورت مستقیم قربانی خشونت والدین و نزدیکان خود می شوند و یا به طور غیر مستقیم و تنها با مشاهده اعمال خشونت بین والدین آسیب می بینند. وجود حتی خشونت لفظی بین والدین در مورد مسایلی که به کودک مربوط می شود می تواند حس تشویش و اضطراب را در او بیدار کرده ودر او احساس ناامنی ایجاد کند. اگر در این گونه مواقع کودک احساس کند که خودش عامل اختلاف و عدم توافق و در نتیجه منشأ بروز خشونت بین والدینش بوده، امکان آسیب