آدرس: رشت خیابان سعدی خیابان شهید عظیم فتحی {شهرو روستای سابق}

روبروی دفتر هواپیمایی گیلان هما درب های اتوماتیک پارسیان در

تلفن تماس:        33265503-013     {24ساعته}

تلف ... :             33121719-013

مهدی حناک:       09111350820

یوسف زاده :        09111368571

آدرس ایمیل:       [email protected]