آدرس: رشت خیابان سعدی خیابان شهید عظیم فتحی {شهرو روستای سابق}

روبروی دفتر هواپیمایی گیلان هما درب های اتوماتیک پارسیان در

تلفن تماس: 33265503-013 {24ساعته}

تلف : 33121719-013

مهدی حناک: 09111350820

یوسف زاده : 09111368571

آدرس ایمیل: [email protected]