toopterina91

پست های وبلاگ toopterina91 در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر روی عنوان هر پست صفحه مربوطه را مشاهده فرمائید.

حرف های خوب فقط بخون....
عنوان وبلاگ : toopterina91
بسلامتی پسری ک کارت عروسی عشقشو براش اوردن&روز عروسی تیپ زد&رفت ارایشگاه&خوشتیپ خوشتیپ کرد&لبای رو پوشید ک عشقش دوسداش&رفت عروسی&براش ید&برا داماد شاباش داد&داش میومد بیرون&یکی از پشت صداش زد جاداری سه نفر سوا کنی؟&جانم&اخه میخوای تا خونه عروس دوماد همراهی کنیم&اره جا دارم سوار شین&افتاد پشت ماشین عروس&هی بوق هی بوق هی بوق &ادم دیگ نمیتونه جلو اشکاشو بگیره&زنی ک کنارش نشسته بود گف جوون چته؟&پسره پرسید خانم شما کی عروس میشین؟&گف از امشب مادر شوهرش&پسره گف خانم من امشب پشتم ش ت&عشقم رف&عروس رویاهام رف&اومد پیش پسر شما&خانم تورو جون عزیزتون مواظب عشقم باشین...خدا نزار عروسی ی عزای دل ی نفر دیگ بشه امین

برچسب ها : حرف های خوب فقط بخون....
من لرم
عنوان وبلاگ : toopterina91
ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ڪﻮﻩ ﺁﻣﺪﻡ

ﻣﻦ از ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ،ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻭ ﺑﻠﻮﻁ ﻭ ﺍﺳﺐ ﻫﺎﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﺁﻣﺪﻡ

ﻣﻦ لُــرم

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻏﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ڪﻮﮔﺎﻥ ﻭ ﻫﻮﻣﯿﺎﻥ ﻭ

ﺩﻭﺷﻪ ﺁﻣﺪﻡ

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻼﻡ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ

ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ

ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﯼ ﻣﺮﺯ ﻫﺎ

ﻭ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﻡ ﻋﯿﻼﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺍﻣﺪﻡ ﻭ ﻣﻬﺪ ﺗﻤﺪﻥ

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﺪﻡ

ﺍﺯ ﺷﻮﺵ ڪہ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ

ﺍﺯ ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ ﻭ ﺯﯾﮕﻮﺭﺍﺕ

ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻧﻔﺖ

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺁﻣﺪﻡ

ﺍﺯ ﺑﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻭ ﭘﺴﺘﻪ

ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﻣﻦ ﺍﺯ ڪهگیلویه وبویراحمد ﺁﻣﺪﻡ

ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ

ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺁﺭﯾﻮ ﺑﺮﺯﻥ ﻭ ﺩﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﻻﻟﻪ

ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ڪہ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻟﻘﺐ ﺩﺍرد

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ

ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭ ڪرﯾﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ

ﻧﻘﺶ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ڪاخ ﺗﭽﺮﺑﺒﯿﻦ

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ

ﺍﺯ ﻣﻬﺪ ﻫﻢ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ ڪرد ﻭ ﺁﺫﺭﯼ

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ڪوه ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﻣﯽ ڪہ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻫﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭﯼ ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻓﺘﺢ ڪند

ﭘﺲ ﻣﺮﺍ ﺑﺨﺖ ﯾﺎﺭﯼ ﮔﻔﺘﻨﺪ !

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﻣﯽ ڪہ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻓﺘﺢ ڪرد

ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

ﻫﻤﺎﻥ ڪہ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻮﺍﺧﺖ

ﺁﺭﯼ ، ﺍﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ! ﻣﻦ ﻟُــﺮﻡ

برچسب ها : من لرم - ﻟُــﺮﻡﻣﻦ ,ﺍﻡﺍﺯ ,ﺁﻣﺪﻩ ,ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ,ﺁﻣﺪﻡﻣﻦ ,ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡﺍﺯ
*ذرتشتیان آتش پرست یا بت پرست بودند ؟!!!
عنوان وبلاگ : toopterina91

شبهه 2
*ذرتشتیان آتش پرست یا بت پرست بودند ؟!!!
توضیح :
باید عرض کنم خدمتتون که
ذرتشتی ها اتش پرست نبودند ،بلکه آتش رو نماد پاکی(اهورامزدا) میدونستن ...
یا میگن چرا بر آتش تعظیم می
خب الان ما تو بر مهر سجده میکنیم..و مهر هم از گل ساخته میشه ...پس ینی ما گل پرستیم ؟!!

و لازمه بدونین ایرانیا هیچ وقت بت پرستی ن و جز اولین ملت هایی هستن که خدای یکتا رو قبول داشتن ..
وهمین بس که ادیب سخن فردوسی حکیم در شاهنامه آورده :

نیا را همی بود آیین و کیش
پرستیدن ایزدی بود پیش
نگویی که آتش پرستان بدند
پرستنده پاک یزدان بدند
بدان گه بدی آتشی خوبرنگ
چون مر تازیان راست محراب سنگ

که خط بطلانی بر اتش پرست بودن زرتشتی ها میکشه ...

برچسب ها : *ذرتشتیان آتش پرست یا بت پرست بودند ؟!!! - پرست ,پرست بودند
درود بر مادران ایران زمین...
عنوان وبلاگ : toopterina91

✍ "بنام مادر"..مینویسم به عشق مادر،،،،

پا به پای غم من پیر شد و حرف نزد...!!!
داغ دید از من و تبخیر شد و حرف نزد...!!!

شب به شب منتظرم بود و دلش پر آشوب.!!!
شب به شب آمدنم دیر شد و حرف نزد.!!!

غصه میخورد که من حال دارم...!!!
از همین غصه ی من سیر شد و حرف نزد!!!

وای از آن لحظه که حرفم دل او را سوزاند!!!
خیس شد چشمش و دلگیر شد و حرف نزد!!!

صورت پر شده از چین و چروکش یعنی!!!
مادرم خسته شد و پیر شد و حرف نزد •••!!!

درود بر مادران ایران زمین..

برچسب ها : درود بر مادران ایران زمین... - ایران زمین ,مادران ایران
عاقلش دیوانه ای چون بهمن است
عنوان وبلاگ : toopterina91

بختیاری، زاده ی بیداد نیست
پیرو حزب حقیر باد نیست
بختیاری، زاده ی ست
سایه سارِ مهربانِ سادگی ست
بختیاری، زاده ی تعظیم نیست
ارتباطش با خدا از بیم نیست
بختیاری، زاده ی است
ریشه هایش نفیِ استبدادی است
بختیاری، زاده ی آزار نیست
نوچه و بازیچه ی بازار نیست
بختیاری، زاده ی دل تنگی است
شیرِ بر گورش به ظاهر سنگی است
بختیاری، زاده ی پیوست نیست
زیستگاهش درّه و بن بست نیست
بختیاری، زاده ی کوچ است و بس
درّه در فرهنگِ او پوچ است و بس
بختیاری، زاده ی تکرار نیست
پوشه ی پوسیده ی افکار نیست
بختیاری، زاده ی شه است
ریشه هایش طعنه بر هر تیشه است
بختیاری، زاده ی امروزه نیست
در سرشتش وحشتی از زوزه نیست
بختیاری، زاده ی سرسختی است
تیرِ گز بر دیده ی بدبختی است
بختیاری، زاده ی زنجیر نیست
مرغِ طبعش تابعِ انجیر نیست
بختیاری، زاده ی قاف است و بس
بال هایش آسمان باف است و بس
بختیاری، زاده ی مرداب نیست
کورشش نان و کریمش آب نیست
بختیاری، زاده ی جان است و بس
تار و پودش برق و باران است و بس
بختیاری، زاده ی گل خانه نیست
شیرعلی مردانِ او افسانه نیست
بختیاری، زاده ی شعرِ من اس
عاقلش دیوانه ای چون بهمن است

برچسب ها : عاقلش دیوانه ای چون بهمن است - زاده ی ,نیستبختیاری، ,استبختیاری، ,بسبختیاری، ,نیستبختیاری، زاده ی ,استبختیاری، زاده ی ,بسبختیاری، زاده ی
حامی سرسخت ، در آرزوی مناظره با « » و تکیه بر صندلی «ریاست جمهوری» +
عنوان وبلاگ : toopterina91
رییس سابق صداوسیما که عرصه ای چنین خالی از رقبای درون گروهی (اصولگرایان) را مدیون کناره گیری می داند، آنقدر ک داتوری و احتمال وحدت اصولگرایان حول خود را جدی می پندارد که خیلی زود، وارد موضع گیری های شفاف شده است. او در تازه ترین پست خود، با عنوان «مناظره» ، ضمن اشاره به حساسیست مناظره های انتخاباتی ک داها می نویسد: امیدوارم مشاوران محترم رئیس جمهور،ایشان را از شرکت در مناظره های انتخاباتی منصرف نکنند!
بهتر است پیش از آنکه این گزارش را بخوانید، بالا را ببینید


رییس اسبق سازمان صدا و سیما که این روزها به هر بهانه ای خود را در رسانه ها ظاهر می کند، بار دیگر اعلام کرد که برنامه ای برای شرکت در انتخابات ندارد. با این حال، او اینبار از عبارتی استفاده کرد که در ادبیات ایران، معنایی نزدیک به «حضور در انتخابات در آینده ای نزدیک» دارد! او گفت «فعلا» بنایی برای شرکت در انتخابات ندارد!

به گزارش سرویس «انتخاب» ، وی در سخنان خود که یادآور اظهارات در ایام رفابت های انتخاباتی سال ۸۴ و ۸۸ است، گفته است: فعلاً برنامه ای برای ک داتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ندارم و مهمترین وظیفه ای که در این مقطع احساس می کنم، تقویت جریان و نیروهای انقل است. وی در ادامه سخنان خود که شائبه حضور در انتخابات را تقویت می کند، اضافه کرد: احساس وظیفه می کنم که برای تقویت جریان انقلاب تلاش کنم.

ضرغامی از حامیان تمام عیار در دوران ریاست جمهوری وی بود و اظهارات بی نظیر او در حمایت از یس جمهور وقت (که شاید از دهان متملق ترین نزدیکان نیز بیرون نمی آمد و بخشی از این سخنان در بالا نیز قابل مشاهده است)، همچنان در ذهن ها پاک نشده است . او پس از پایان دوران ریاستش در صداوسیما، سعی داشت خود را به عنوان ک دای بالقوه جریان اصولگرا معرفی کند؛ بنابراین از هر فرصتی برای حضور برای «دیده شدن» و حضور در تلویزیون استفاده می کرد.

همگان به یاد دارند که او در دوران ریاستش بر صداوسیما، تمام سخنرانی هایش، نه تنها پخش زنده می شد که در بهترین ساعات پخش، «تکرار» یا «بازپخش» می شد! او البته در دوران اندک ریاست سرافراز تقریبا از صفحه تلویزیون محو شد، اما با حضور ریاست جدید سازمان، یعنی عسگری (از مدیرانش در ایام ریاست بر صداوسیما) مجددا به پربازدیدترین ساعات تلویزیون بازگشت ؛ به طوریکه چند هفته پیش نه تنها سخنان او مستقیما از شبکه خبر پخش شد، بلکه تکرار آن نیز از شبکه افق بازپخش شد!

ضرغامی اما در چنین روزهایی که دست جریان اصولگرا در معرفی ک دای برای انتخابات آتی ریاست جمهوری خالیست، عرصه را برای خود مهیا دیده است؛ بنابراین هر چند روز یکبار، به بهانه ی تکذیبیه یا نقد برخی اتفاقات، موضع گیری می کند.

هفته ی قبل بود که حسام الدین آشنا در واکنش به شایعه ک داتوری ضرغامی خطاب به او نوشت که برای ک داوری در انتخابات دیر است و کاش او ۴ سال صبر کند! ضرغامی اما در واکنش به متن کوتاه آشنا، سعی کرد اظهارات مشاور رییس جمهور را «ترجح دادن منافع قبیلگی بر منافع سازمانی» معرفی کند.

رییس سابق صداوسیما که عرصه ای چنین خالی از رقبای درون گروهی (اصولگرایان) را مدیون کناره گیری می داند، آنقدر ک داتوری و احتمال وحدت اصولگرایان حول خود را جدی می پندارد که خیلی زود، وارد موضع گیری های شفاف شده است. او در تازه ترین پست خود، با عنوان «مناظره» ، ضمن اشاره به حساسیست مناظره های انتخاباتی ک داها می نویسد: امیدوارم مشاوران محترم رئیس جمهور،ایشان را از شرکت در مناظره های انتخاباتی منصرف نکنند!

وی که به نظر می آید، از همین روزها در آرزوی مناظره های انتخاباتیست، اذعان می کند که «در انتخابات سال 92،توانمندی و زیرکی جناب آقای در اداره مناظره باعث رشد جهشی آراء ایشان و ممتاز شدن ایشان نسبت به سایر نامزدها شد.»

حامی سرسخت ، در آرزوی مناظره با « » و تکیه بر صندلی «ریاست جمهوری» +


قابل ذکر است، گرچه گریش فکری ضرغامی به همواره از سوی او تکذیب شده، اما پیش از این آیت الله هاشمی به «طلوع صبح» گفته بود: «صداوسیما پیش از انتخابات و حتی یک سال قبل از انتخابات 84 دربست در اختیار آن جریان بود. به هر حال تمام دستاوردهای انقلاب را با آوردن بعضی از آدم هایی که بعدها مشخص شد به کدام جریان وابسته هستند، زیر سؤال می بردند که در همان ایام و حتی قبل از انتخابات 84 من گفته بودم که صداوسیما به خاطر دستمالی قیصریه را به آتش نکشد. از گروه ایثارگران بیرون آمد و عضو آنجا بود. رئیس صداوسیما هم عضو آنجا بود. اینها با هم پیمان داشتند و در صداوسیما هم هرچه می خواستند، انجام می دادند.»

برچسب ها : حامی سرسخت ، در آرزوی مناظره با « » و تکیه بر صندلی «ریاست جمهوری» + - انتخابات ,احمدی ,نژاد ,صداوسیما ,جریان , , ,موضع گیری ,رئیس جمهور،ایشان ,انتخاباتی ک داها ,مناظره های انتخاباتی ,مناظره ها
بدرقه توسط مردم گرگان.
عنوان وبلاگ : toopterina91
۲۵ شهریور, ۱۳۹۵

محمود روز پنجشنبه (۲۵ شهریور ماه) در اجتماع بزرگ مردم گرگان، بر ضرورت اصلاح وضع جامعه بشری، استقرار توحید، و عد ، احیاء کرامت انسانی، احقاق حقوق ملّت ها و اصلاح ساختارهای مدیریت حاکم بر جهان تاکید کرد و آن را، بالاترین و اصلی ترین هدف و آرمان بشری دانست.

در ادامه تصاویری از بدرقه مردم گرگان را در ادامه می بینید:

saed5368
saed5731

4n0a6367 4n0a6380 4n0a6468 4n0a6479

برچسب ها : بدرقه توسط مردم گرگان. - مردم ,مردم گرگان ,
حضور در مراسم ترحیم همسر فرمانده کل
عنوان وبلاگ : toopterina91

حضور در مراسم ترحیم همسر فرمانده کل

۲۴ شهریور, ۱۳۹۵

مراسم ترحیم همسر فرمانده کل با حضور شخصیت های کشوری و لشگری برگزار شد.

محمود نیز در این مراسم حضور داشت.

در ادامه تصاویری از این مراسم را می بینید:

139506242021512628662024 p o_2016-09-14_22-02-58 p o_2016-09-14_22-03-14 p o_2016-09-14_22-03-19 p o_2016-09-14_22-03-06 636094767394954859

برچسب ها : حضور در مراسم ترحیم همسر فرمانده کل - مراسم ,حضور ,فرمانده , ,همسر ,ترحیم ,ترحیم همسر ,همسر فرمانده ,مراسم ترحیم , , احمدی
سخنرانی در مسجد جامع گرگان
عنوان وبلاگ : toopterina91

سخنرانی در مسجد جامع گرگان

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵

محمود روز پنجشنبه (۲۵ شهریور ماه) در اجتماع بزرگ مردم گرگان، بر ضرورت اصلاح وضع جامعه بشری، استقرار توحید، و عد ، احیاء کرامت انسانی، احقاق حقوق ملّت ها و اصلاح ساختارهای مدیریت حاکم بر جهان تاکید کرد و آن را، بالاترین و اصلی ترین هدف و آرمان بشری دانست.

در ادامه تصاویری از سخنرانی در مسحد جامع گرگان را مشاهده می کنید:

img_64091f6a3692saed5479saed5611

4n0a6070 1f6a3695 1f6a3700 1f6a3711 4n0a5693 4n0a5699 4n0a5845 4n0a5931 4n0a6035

saed5470 saed5564 saed5601

برچسب ها : سخنرانی در مسجد جامع گرگان - نژاد ,احمدی , ,گرگان ,جامع ,سخنرانی , ,جامع گرگان ,سخنرانی , احمدی ,مسجد جامع
با صدور پیامی؛ درگذشت همسر فرمانده کل ایران را تسلیت گفت
عنوان وبلاگ : toopterina91
۲۰ شهریور, ۱۳۹۵

محمود با صدور اطلاعیه درگذشت همسر مکرمه سرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ایران را تسلیت گفت.

پیام

متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:

انالله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند سرلشکر عطاء الله صالحی

فرمانده محترم کل جمهور ی ایران

رحلت بانوی مومنه و فداکار، همسر مکرمه جناب عالی موجب تاسف و تاثر گردید. بی شک در پرتو الطاف خداوند متعال ، آن بانوی ارجمند در اجر تمامی مجاهدت ها و کوشش های خستگی ناپذیر شما شریک خواهند بود.

ضمن عرض تسلیت به حضرت عالی و بیت محترم ، از خداوند مهربان مس می کنم روح ایشان را با صلحا و محشور گرداند و به بازماندگان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.

برچسب ها : با صدور پیامی؛ درگذشت همسر فرمانده کل ایران را تسلیت گفت - تسلیت , ی , ,فرمانده ,همسر , ی ایران ,صالحی فرمانده , جمهوری , ,الله صالحی , ایران , جمهوری
کتر درگذشت مادر شهیدان کولیوند را تسلیت گفت
عنوان وبلاگ : toopterina91

با صدور پیامی؛
درگذشت مادر شهیدان کولیوند را تسلیت گفت

۹ شهریور, ۱۳۹۵

محمود با صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان کولیوند را تسلیت گفت.

پیام

متن پیام ایشان به شرح ذیل می باشد:

انالله و انا الیه راجعون

روح مطهر ام ال حاجیه خانم فاطمه سلطان کاروند که از دامان نورانی خود سه سرو بلندقامت را راهی آسمانها نمود به دیار ابدی پر کشید.

مادر شهیدان کولیوند با پروراندن فرزندان غیور و شجاع شهیدان محمد صفا، محمد باقر و محمد حسن کولیوند به الگوی کم نظیر معرفت و ایثار تبدیل شد.

درگذشت این مادر مومنه و دلسوز را به خانواده محترم، بستگان و همه دوستان وآشنایان ایشان و مردم عزیز استان البرز تسلیت عرض میکنم و از خداوند بزرگ و مهربان میخواهم که روح پر فتوح آن عزیز را با اولیاء و صالحان محشور فرماید و مشمول غفران و رحمت واسعه اش قرار داده و به بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

برچسب ها : کتر درگذشت مادر شهیدان کولیوند را تسلیت گفت - کولیوند ,مادر ,شهیدان ,تسلیت ,درگذشت ,محمد ,شهیدان کولیوند ,مادر شهیدان ,درگذشت مادر , ,نژاد درگذشت ,مادر شهیدان کولیوند
گزارش تصویری؛ زیارت از مزار شهید محمود کاوه و ی دفاع مقدس
عنوان وبلاگ : toopterina91

محمود پنجشنبه (۷ مرداد۱۳۹۵) برای زیارت بارگاه مطهر هشتم شیعیان، حضرت علی بن موسی الرضا ( علیه السلام) به مشهد مقدس سفر کرد.

در حاشیه این سفر، با حضور در بهشت الرضا (علیه السلام) مشهد از مزار شهید محمود کاوه و دیگر ی دفاع مقدس زیارت کرد.

مردم حاضر در مزار و خانواده با اطلاع از حضور ، به استقبال ایشان آمده و با وی به گفتگو پرداختند.

۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۷۳۱ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۷۴۱ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۸۵۶ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۹۱۸ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۰۵۹۴۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۰۱۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۱۴۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۲۵۸ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۴۴۲ (2) copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۵۳۷ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۷۰۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۷۰۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۷۱۴ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۷۵۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۹۱۶ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۹۱۹ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۱۲۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۱۳۱ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۹۲۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۱۳۸ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۰۴۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۰۴۰۹ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۱۳۵ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۷۰۹ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۱۸۴۰ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۲۰۵ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۲۴۴ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۷۲۸ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۲۷۵۲ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۳۲۱۶ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۳۴۳۷ copy۲۰۱۶۰۷۳۰_۱۱۳۵۴۹ copy

برچسب ها : گزارش تصویری؛ زیارت از مزار شهید محمود کاوه و ی دفاع مقدس - ,احمدی ,مزار ,مقدس ,نژاد ,محمود , احمدی , ,محمود کاوه , ی دفاع ,دفاع مقدس
مس ه مردم توسط صداوسیما
عنوان وبلاگ : toopterina91
لیگ قهرمانان اروپا یکی از جزاب ترین لیگ های معتبر دینا ست که هرساله باشروع این لیگ بهترین تیم های اروپایی دراین لیگ حاضر میشوند حاله فقط چند هفته ازاین رویدادبزرگ فوتبالی گذشته بود که همه مردم منتظر پخش این سری ازبازی هابودند که صداوسیمافقط برای مراکز استنها این بازی هارو پخش میکنه واصلا توجهی به بقیه مردم ندارند یعنی این سازمان بزرگ نمی تونه باپرادخت حق پخش این بازی ها همه مردم ازاین بازی ها لذت ببرند .

برچسب ها : مس ه مردم توسط صداوسیما - مردم ,بازی
تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان
عنوان وبلاگ : toopterina91
به نقل از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir) :
اولین گروه از پناهندگان سوری توسط هواپیمای نظامی وارد شهر تورنتو کانادا شدند و مورد استقبال شهروندان کانا و همچنین نخست تازه وارد آن،جاستین ترودو قرار گرفتند.

به گزارش «انتخاب» ؛ جاستین ترودو پس از ورود اولین هواپیمای پناهنده گان به گرمی از آنان استقبال کرد و با آنان ع سلفی گرفت.

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان

تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان
برچسب ها : تصاویر : استقبال گرم نخست کانادا از پناهجویان - استقبال ,نخست
گلاره عباسی و شوهرش در جشن تولد پسر چاووشی + ع
عنوان وبلاگ : toopterina91

گلاره عباسی و شوهرش در جشن تولد پسر چاووشی + ع

گلاره عباسی و شوهرش در جشن تولد پسر چاووشی

ع ی از بازیگر سینما گلاره عباسی و خواننده پاپ محسن چاووشی در جشن تولد زانکو پسر محسن چاووشی مشاهده میکنید. به گزارش پارس ناز این تصویر از معدود مواقعی است که محسن چاووشی تن به دوربین میدهد. کاملاً مشخص است مجبور شده است!

گلاره عباسی با انتشار ع زیر نوشت: این هم یک ع خانوادگی دوست داشتنی،تولد زانکو چاوشی جانم.من و همسر جان و خانواده ی مهربان چاوشی

گلاره عباسی و شوهرش در جشن تولد پسر چاووشی + ع

برچسب ها : گلاره عباسی و شوهرش در جشن تولد پسر چاووشی + ع - چاووشی ,گلاره ,محسن ,تولد ,عباسی ,محسن چاووشی ,گلاره عباسی
تنها ع منتشر شده از حضور محسن چاوشی بر بالین مرتضی پاشایی در بیمارستان
عنوان وبلاگ : toopterina91

مرتضی پاشایی خواننده محبوب و خوش اخلاق موسیقی ایران که این روزها متاسفانه دوباره به خاطر بیماری اش در بیمارستانی در غرب تهران بستری شده است، دیروز میزبان چهره ای به نام محسن چاوشی بود که او هم طرفداران خاص خود را دارد. این ع تنها تصویر منتشر شده تا این لحظه از این عیادت و رویارویی دو ستاره محبوب است.

تنها ع منتشر شده از حضور محسن چاوشی بر بالین مرتضی پاشایی در بیمارستان

برچسب ها : تنها ع منتشر شده از حضور محسن چاوشی بر بالین مرتضی پاشایی در بیمارستان - محسن چاوشی ,مرتضی پاشایی
چرا چاوشی دلش نمیخواست با مرتضی پاشایی ع بگیرد؟+ع ( محسن چاووشی )
عنوان وبلاگ : toopterina91

محسن راضی به ع گرفتن در شرایط نامساعد مرتضی نیست و اعتقاد دارد شرایط مرتضی در این حال و وضع که سُرم در دستش است باعث ناراحتی بیشتر طرفدارانش می شود. مرتضی ولی سر شوخی را باز می کند و می گوید: «طرفدارهای ما عادت دارند» و هر دو با هم می خندند،محسن دست مرتضی را می گیرد و مرتضی از دوروبری هایش می خواهد که گوشی موبایلاش را به او برسانند. چشم های محسن چاوشی از سرخی زیاد به کاسه خونی شباهت دارد که هر لحظه احتمال سر ریز شدن دارد. همه حواسش هست که بغضش نترکد.گوشی را از دست مرتضی می گیرد تا خودش کاری که مرتضی می خواست را برایش انجام دهد. بعد از چند ثانیه کلنجار رفتن با موبایل می گوید: «مرتضی تا حالا هیچ وقت شماره خودم را برای ی ذخیره نکرده بودم

چرا محسن چاوشی دلش نمی خواست با مرتضی پاشایی ع یادگاری بگیرد؟!؟

 چرا چاوشی دلش نمیخواست با مرتضی پاشایی ع بگیرد؟

«حضور محسن چاوشی» در یک فضای شلوغ و پر رفت و آمد اتفاقی مهم و عجیب است. رفتارهای این هنرمند معمولا شبیه هیچ نیست و او همیشه سعی کرده با انتخاب یک شخصیت هنری متفاوت، مهر و امضای خاص خودش را در روند کاری اش به ثبت برساند.

 چرا چاوشی دلش نمیخواست با مرتضی پاشایی ع بگیرد؟

«محسن چاوشی» چهره ای است که در مواقعی که احساس کند حضورش کمکی است برای حل یک مشکل، بی اختیار دست به کار و وارد عمل می شود. برای روابط انسانی احترام عجیبی قائل است و شاید همین احترام و «خوش مشرب» بودند اوست که باعث شده احساس جاری در آثارش بتواند اینچنین همه گیر شود و طرفداران بی شماری را در گیر این آثار کند. برخورد او با آدم های مختلف هم فرق دارد. در اوج شهرت و محبوبیت، معمولا با همه «خاکی» و متواضعانه رفتار می کند و فقط در برابر آدم هایی که احساس کند قصد سوءاستفاده از هویت کاری و شخصی او دارند، واکنش نشان می دهد. معمولا ت و کم حرف است ولی به وقتش در جمع های دوستانه کلی انرژی صرف کرده و در بحث های داغ شرکت می کند.

ملاقات « محسن چاوشی» با «مرتضی پاشایی» در اتاق 405 بیمارستان بهمن تهران در آ ین روزی که هنوز این خواننده به icu منتقل نشده بود اتفاقی عجیب، غافلگیر کننده و غیرمنتظره بود.
سیگار پشت سیگار

تنها پناه بعضی آدم ها «سیگار» است. شاید سیگاری ها بی پناه ترین آدم های دنیا باشند که در مواقع ناراحتی به پک های عمیق گرفتارند و تنها راه فرارشان از موقیعت های لحظه ای ، سیگار است و سیگار. محسن از جلوی در استودیو سوارمان می کند. شهاب اکبری هم با ماست. حرف مرتضی که می شود سیگار ها یکی یکی دود شده و دودشان از پنجره به بیرون می روند . بحث از ماجرای شروع به کار او آغاز و به همه تراژدی هایی که درسال های گذشته گریبان دنیای موسیقی را گرفته، ختم می شود. سکوت سنگینی در ماشین حاکم است. مسیر شلوغ و پر ترافیک هم حال و هوای هیچ بحثی را در جمع باقی نگذاشته و من فقط به این فکر می کنم که چه چیزی باعث شده امروز «محسن چاوشی» با حزن و اندوه، بی خیال همه ماجراهای رسانه ای این سال ها و دوری جستن از چنین فضاهای شلوغی شود. او همیشه کار خودش را کرده و در همه اتفاق ها به راه و روش خودش ناراحتی اش را نشان داده؛ همدردی کرده و از راه دور محبت و احساس همدر را نشان داده ولی حالا در بیمارستانی شلوغ و اتاقی شلوغ تر، آ ین احوالات دوستش را جویا می شود یعنی برنامه خاصی دارد یا اتفاق خاصی قرار است بیفتد؟

چرا چاوشی دلش نمیخواست با مرتضی پاشایی ع بگیرد؟


بین مرتضی و محسن چه گذشت

اتاق تقریبا خلوت است و وقت ملاقات گذشته. چند نفری از اطرافیان مرتضی همراه همیشگی در اتاق هستند. محسن اول وارد می شود و به سمت مرتضی می رود. شهاب اکبری با دور و بری های او احوالپرسی می کند و محسن بی خیال همه توصیه های اطرافیان مرتضی که اصرار دارند «به درخواست پزشک بهتر است دوستان زیاد از فاصله نزدیک با مرتضی عیادت نکنند.» روی تخت می نشیند و این آغاز گپ و گفت خصوصی پنج دقیقه ای محسن با مرتضی است. به قدری آرام حرف می زنند که عمرا ی بفهمند ریز مکالمات در مورد چه چیزی است.


محسن چاوشی به مرتضی پاشایی چه گفت؟

محسن دست مرتضی را می گیرد و مرتضی از دوروبری هایش می خواهد که گوشی موبایلاش را به او برسانند. کمی نزدیک تر شده و با دیدن صحنه ای عجیب شوکه می شود. چشم های محسن چاوشی از سرخی زیاد به کاسه خونی شباهت دارد که هر لحظه احتمال سر ریز شدن دارد. همه حواسش هست که بغضش نترکد و رفتارش را عادی جلوه دهد. گوشی را از دست مرتضی می گیرد تا خودش کاری که مرتضی می خواست را برایش انجام دهد. بعد از چند ثانیه کلنجار رفتن با موبایل می گوید: «مرتضی تا حالا هیچ وقت شماره خودم را برای ی ذخیره نکرده بودم!»

لبخند کوتاهی می زند و بلند می شد. دوروبری های مرتضی در حال عکاسی هستند و سعی می کنم قانع شان کنم که لطفا این ع ها منتشر نشوند. محسن راضی به ع گرفتن در شرایط نامساعد مرتضی نیست و اعتقاد دارد شرایط مرتضی در این حال و وضع که سُرم در دستش است باعث ناراحتی بیشتر طرفدارانش می شود. مرتضی ولی سر شوخی را باز می کند و می گوید: «طرفدارهای ما عادت دارند» و هر دو با هم می خندند، خنده ای عمیق و از اعماق وجود که حال هر بیننده ای را دگرگون می کند.

من هم اجازه عکاسی گرفته و سه فریم ع می گیرم. بعد می گویم: «اینم به خاطر مرتضی و طرفدارانش که عادت دارن.» همه با هم می خندیم...

 چرا چاوشی دلش نمیخواست با مرتضی پاشایی ع بگیرد؟


برای زندگیش مبارزه می کند

روبوسی با مرتضی ممنوع است. این را دوروبری های او می گویند. محسن فقط یک کلمه می گوید و بلند می شود: «خبر بده پس مرتضی» همه حواسم به جواب مرتضی است که می گوید: «حتما»

از اتاق خارج می شویم و نفس راحتی می کشم. فضای سنگین و عجیب اتاق نگران کننده بود و این را از تک تک نگاه ها می شد فهمید. سوار می شویم و بازی شروع می شود: «سیگار پشت سیگار...» فضای ماشین زیادی ت است و دل و دماغ حرف زدن برای ی نمانده؛ برای هیچ کدام مان شهاب اکبری این سکوت لعنتی را می شکند و می گوید: «ای بابا...»

ی جوابش را نمی دهد. محسن متوجه سکوت حاکم بر فضا می شود و پخش را روشن می کند. قطعه ای در حال پخش است که هنوز منتشر نشده.

باید پیاده شوم. خداحافظی می کنم محسن غرق در فکر و خیالاتش است و می گوید: «دارد مبارزه می کند برای زندگیش، کلی انگیزه دارد...»

حرف های دیگری هم بین شان رد و بدل شده لابد. کاش کمی اصرار می و می پرسیدم.

برچسب ها : چرا چاوشی دلش نمیخواست با مرتضی پاشایی ع بگیرد؟+ع ( محسن چاووشی ) - مرتضی ,محسن ,می شود ,می کند ,می گوید ,خودش ,محسن چاوشی ,شهاب اکبری ,مرتضی پاشایی ,ثانیه کلنجار ,کلنجار رفتن ,موبایل می گوید «مرتضی ,حالا هیچ
پارکور دختران ایرانی – تهران
عنوان وبلاگ : toopterina91

ویدیو از پارکور دختران ایران – تهران

پارکور دختران تهرانی

پارکور دختران ایران – تهران

پارکور دختران تهرانی

پارکور دختران ایرانی – تهران

پارکور دختران ایرانی – تهران

پارکور دختران ایرانی – تهران

ع از پارکور دختران ایران – تهران

پارکور دختران ایرانی – تهران

پارکور دختران ایرانی – تهران

پارکور دختران ایران – تهران

پارکور دختران ایران – تهران

ع از پارکور دختران ایران – تهران

پارکور دختران ایرانی – تهران

پارکور دختران ایرانی – تهران

پارکور دختران ایرانی – تهران

برچسب ها : پارکور دختران ایرانی – تهران - دختران ,تهران ,پارکور ,ایرانی – ,ایرانی ,پارکور دختران ,تهران پارکور ,دختران ایران ,ایرانی – تهران ,دختران ایرانی – ,تهران پارکور دختران ,دخ
ورزش اسپانیا ا اج بارسا را تایید کرد.
عنوان وبلاگ : toopterina91

میگل کاردینال امروز بر اظهارنظر روز گذشته خاویر تباس مبنی بر اینکه در صورت به استقلال رسیدن کاتالونیا، تیم های این ای قادر به شرکت در مسابقات کشور اسپانیا نخواهند بود، صحه گذاشت.


به گزارش "ورزش سه"، "میگل کاردینال"، ورزش اسپانیا، امروز در جواب سوالی مبنی بر احتمال ا اج بارسلونا از لالیگا در صورت به استقلال رسیدن کاتالونیا گفت:" در ابتدا باید بگویم که من تصور نمی کنم مردم کاتالونیا به استقلال این ای رای بدهند. از سویی خیلی هم دوست ندارم تا در مورد اتفاقی که هنوز رخ نداده اظهارنظر کنم اما قوانین کشور اسپانیا می گوید که تنها، تیم های این کشور قادر به شرکت در مسابقات ورزشی اسپانیا هستند.

به عبارتی اگر کاتالونیا از اسپانیا مستقل شود، هیچ تیمی از این ای نمی تواند در مسابقات ورزشی کشور اسپانیا حضور پیدا کند. مساله مربوط به کشور آندورا هم یک استثنا است و شامل حال کاتالونیا نخواهد شد"

بدین ترتیب ورزش اسپانیا نیز گفته های دیروز رئیس کمیته برگزاری مسابقات لالیگا را تایید کرد.میگل کاردینال امروز بر اظهارنظر روز گذشته خاویر تباس مبنی بر اینکه در صورت به استقلال رسیدن کاتالونیا، تیم های این ای قادر به شرکت در مسابقات کشور اسپانیا نخواهند بود، صحه گذاشت.


به گزارش "ورزش سه"، "میگل کاردینال"، ورزش اسپانیا، امروز در جواب سوالی مبنی بر احتمال ا اج بارسلونا از لالیگا در صورت به استقلال رسیدن کاتالونیا گفت:" در ابتدا باید بگویم که من تصور نمی کنم مردم کاتالونیا به استقلال این ای رای بدهند. از سویی خیلی هم دوست ندارم تا در مورد اتفاقی که هنوز رخ نداده اظهارنظر کنم اما قوانین کشور اسپانیا می گوید که تنها، تیم های این کشور قادر به شرکت در مسابقات ورزشی اسپانیا هستند.

به عبارتی اگر کاتالونیا از اسپانیا مستقل شود، هیچ تیمی از این ای نمی تواند در مسابقات ورزشی کشور اسپانیا حضور پیدا کند. مساله مربوط به کشور آندورا هم یک استثنا است و شامل حال کاتالونیا نخواهد شد"

بدین ترتیب ورزش اسپانیا نیز گفته های دیروز رئیس کمیته برگزاری مسابقات لالیگا را تایید کرد.به گزارش "ورزش سه"، "میگل کاردینال"، ورزش اسپانیا، امروز در جواب سوالی مبنی بر احتمال ا اج بارسلونا از لالیگا در صورت به استقلال رسیدن کاتالونیا گفت:" در ابتدا باید بگویم که من تصور نمی کنم مردم کاتالونیا به استقلال این ای رای بدهند. از سویی خیلی هم دوست ندارم تا در مورد اتفاقی که هنوز رخ نداده اظهارنظر کنم اما قوانین کشور اسپانیا می گوید که تنها، تیم های این کشور قادر به شرکت در مسابقات ورزشی اسپانیا هستند.

به عبارتی اگر کاتالونیا از اسپانیا مستقل شود، هیچ تیمی از این ای نمی تواند در مسابقات ورزشی کشور اسپانیا حضور پیدا کند. مساله مربوط به کشور آندورا هم یک استثنا است و شامل حال کاتالونیا نخواهد شد"

بدین ترتیب ورزش اسپانیا نیز گفته های دیروز رئیس کمیته برگزاری مسابقات لالیگا را تایید کرد.


برچسب ها : ورزش اسپانیا ا اج بارسا را تایید کرد. - اسپانیا ,کشور ,کاتالونیا ,مسابقات ,ورزش ,استقلال , ورزش ,کشور اسپانیا ,مسابقات ورزشی ,اسپانیا مستقل ,مستقل شود، ,ورزشی اسپانیا هستند ,رئیس
صادقیان: بی صبرانه منتظر 24 مهر هستم
عنوان وبلاگ : toopterina91
بعد از درگیری بازیکن جوان پرسپولیس با داور که منجر به محرومیت او شد، صادقیان از هفته بعد با پایان دوران محرومیت اش می تواند برای پرسپولیس به میدان برود. صادقیان در گفت و گو با "ورزش سه" درباره شرایط اردوی تیمش در کیش اینطور گفت: با توجه به تعطیلی لیگ این اردو کاملا به موقع بود و اینجا تمرینات پرفشار و خوبی را زیر نظر کادرفنی پشت سر می گذاریم که در نهایت می تواند به آمادگی تیم در کوران مسابقات کمک کند. وی ادامه داد: بچه ها همه انگیزه بالایی دارند و تمرینات خوبی انجام می دهیم. این اردو به نظرم برای تیم خیلی مثمرثمر خواهد بود و در ادامه لیگ ثمرات آن را خواهید دید. صادقیان درباره شرایط خودش در این اردو گفت: از نظر بدنی که شرایط خوبی دارم و کاملا آماده هستم. در این مدت که محروم بودم تمرینات را رها ن و درس هایی زیادی نیز یاد گرفتم و تجربه بزرگی برایم بود. این تجربه با توجه به اینکه سن و سال زیادی ندارم در آینده کاملا به نفعم خواهد بود و از آن برای ادامه فوتبالم استفاده خواهم کرد. شماره 11 پرسپولیس با ابراز خوشنودی از نزدیک شدن به پایان دوران محرومیت اش گفت: 24 مهرماه بازخواهم گشت و برای آن روز بی صبرانه لحظه شماری می کنم. می خواهم در اولین بازی ام بعد از پایان محرومیت هواداران را خوشنود کنم. صادقیان درباره شرایط پرسپولیس در ادامه مسابقات و شانس قهرمانی شان گفت: درست است که لیگ را بد شروع کردیم و با صدر فاصله داریم اما با توجه به پتانسیلی که در تیم می بینم به نظرم در ادامه می توانیم خودمان را به صدر نزدیک کنیم. وی ادامه داد: با هوادارانی که داریم و آنهایی که هیچ وقت پشت تیم را خالی ن د باید به صدر برسیم. صادقیان در پایان افزود: لیگ یک تورنمنت ماراتن گونه است که هنوز زود است درباره پایان آن و تیم صدرنشین حرف زد. ما پرسپولیس هستیم و تا روز آ می جنگیم.
برچسب ها : صادقیان: بی صبرانه منتظر 24 مهر هستم - صادقیان ,پرسپولیس ,پایان ,شرایط ,خوبی ,تمرینات ,درباره شرایط ,صادقیان درباره ,دوران محرومیت اش ,پایان دوران ,صادقیان درباره شرایط ,پایان دورا
غلبه امر اجتماعی بر سیاست یا پدیده پاشایی!
عنوان وبلاگ : toopterina91

به ذهنتان متبادر شده که چرا هیچ نمی توانست پیش بینی کند که مرتضی پاشایی تا این حد محبوب باشد؟ حالا مرتضی نه، بگویید یکی که با سرطان می جنگد، حالا سرطان نه، بگویید یکی که اهل موسیقی است، حالا موسیقی نه، بگویید یک جوان که نه است، نه سیاستمدار است و نه هر چیز دیگر! البته برخی از شایعات نشان از آن دارد که برخی خبر از این محبوبیت داشته اند؛ مثلا به این شایعه توجه کنید: به گزارش انصاف نیوز، بنابر گزارش پورتال جست وجوی متوفی بهشت زهرای تهران مرتضی پاشایی فرزند ناصر روز شنبه ۲۴ آبان ماه در قطعه ۸۸ دفن شده است. برخی گمانه زنی های اولیه حاکی از این است که به علت احتمال ازدحام بسیار مردم، عملیات دفن پیکر مرحوم پاشایی یک روز زودتر و در سکوت خبری برگزار شده است...


کاری به شایعات و این حرف ها ندارم اما به این کار دارم که چه شد که میلیون ها آدم متأثر شدند؟ چه شد جوانان بی مقدمه پرسروصدا، به خیابان آمدند؟ اصلا چه شد یک ترانه پاشایی ٦میلیون بار در رادیو جوان شنیده شد؟ آیا باید مانند برخی به سراغ محتوای آثار فردی به نام پاشایی رفت؛ آن جا که می گویند: مرتضی پاشایی آهنگ هایش بیشتر از مرگش قلب آدم را به درد می آورد! مانند مازیار، فریدون فروغی، فرهاد و ناصر عبداللهی! اما مرتضی پاشایی خواننده ای است ٤ساله و نه ستاره بود و نه تا پیش از ابتلا به سرطان چندان معروف...


آیا مرتضی پاشایی، نماد بخش عمده ای از نسل جوان ایرانی به شمار می رفت؛ نسلی غرقه در مسائل و مشکلات اجتماعی توام با بیماری لاعلاج و سرنوشتی محتوم. جوانانی سوگوار خویش و مادران و پدرانی سوگوار آینده فرزندان خویش!


آیا باید سراغ این رفت که مردم خواسته اند مسئولانی را که با لغو و برهم زدن کنسرت ها و برنامه های هنرمندان همواره سعی در طرد هنر به ویژه موسیقی و محدود گسترش آن در بین جوانان داشته اند را متوجه شکاف سلیقه ای بین خود با آنان کنند؟


آیا این نمایش یک همبستگی اجتماعی جدید است. آن هم توسط شبکه های اجتماعی که باید می شدند و نشدند؟ قدرتی خارج از کنترل ت ها! و اخبار و درخواست هایی که توسط گروه های مورد توجه قرار نگرفته اجتماعی به انسان ها و شهروندان با رسانه ای در جیب منتقل می شود!


آیا ابراز هیجانات و نیاز به فوران احساسات به ویژه در جوانان به دنبال امری کم هزینه تر از سیاست و حواشی آن می گردد؟ آیا تشییع و مراسم پاشایی چیزی است در قواره ات زیست محیطی و مناسباتی که نمی توان به آن انگ و برچسب سیاست زد؟
آیا....
نمی دانم، اما گویا پیشی گرفتن امر اجتماعی بر سیاست، پیشی گرفتن امر اجتماعی بر باورهای سنتی و پیشی گرفتن امر اجتماعی بر کلیه فعالیت های انسانی که خطرساز محسوب می شوند، امری است اجتناب ناپذیر. شاید توجه مردم به مرتضی پاشایی پدیده ای است که باید مورد کنکاش و بررسی قرار بگیرد. اما یک خطر دیگر هم دارد. خطر اصلی این است که سیاست بازان و آنها که دایم به فکر مصادره حرکت هایی هستند که می توانند جریان ساز باشند از فردا بیفتند دنبال جریان سازی اجتماعی کاریکاتوری. آنها عادتشان است که عادت های خوب مردم را اب کنند. آنها از موج ها و شعارها و اشک ها درس نمی گیرند. آنها می خواهند از مردم جلوتر باشند و مردم پشت سرشان حرکت کنند. اما غافلند از این که حرکت مردم این بار چندین قدم جلوتر از آنان بود و دفعه بعد اما شاید قدری بیشترک!


نسخه آسان شده این است: از مخالفت با موسیقی چیزی عاید نشد! از مخالفت با شبکه های اجتماعی چیزی عاید نشد! از مخالفت با فوران احساسات جوانان چیزی عاید نشد! از... بیاید یک بار هم برای تک تک این افرادی که برای مرتضی نگران بودند، گریستند و از کنج خانه هایشان بیرون آمدند اهمیت قائل شویم. اینها داوطلبان زندگی آزاد، کرامت انسانی و شعر و ترانه اند. اینان شعارشان مرگ ندارد. اینان آمده بودند تا تابوت مرگ را به خاک بسپارند. تابوت سرطان را. تابوت طاعونی که دارد گریبان نسلی را می گیرد. اینها آمدند و نشان دادند پاشایی زنده است. اما آیا پیامشان را گرفتیم؟ فکر نمی کنم. فرق بین خیلی ها در همین است. برخی از الان به دنبال تحریف ماجرای پاشایی اند. قلم های سفارشی چرخیدنشان را شروع کرده اند....

برچسب ها : غلبه امر اجتماعی بر سیاست یا پدیده پاشایی! - پاشایی ,اجتماعی ,مرتضی ,مردم ,چیزی ,سرطان ,مرتضی پاشایی ,چیزی عاید ,پیشی گرفتن ,فوران احساسات ,شبکه های اجتماعی
کریس رونالدو رکورد 71 ساله را ش ت
عنوان وبلاگ : toopterina91
کریس رونالدو رکورد 71 ساله را ش ت! کریستیانو رونالدو با دو گلی که امروز در مقابل لوانته به ثمر رساند تعداد گل های خود را در 8 هفته ابت لالیگا به 15 رساند. رئال مادرید ساعتی پیش با نتیجه پرگل 5-0 بر میزبان خود لوانته غلبه کرد و روند بردهای پیاپی خود را ادامه داد. کریس رونالدو همچون هفته های اخیر باز هم برای رئال گ نی کرد. او امروز دو گل زد تا رکورد گ نی جدیدی از خود به جای بگذارد. این بهترین آمار گ نی یک مهاجم در لالیگا در 71 سال گذشته است.کریستیانو در 8 هفته ابت ، موفق به زدن 15 گل شده است. همچنین او با به ثمر رساندن ضربه پن ی خود در این بازی، به بهترین پن ی زن لالیگا بدل شد. او 40 پن ی از مجموع 43 پن ی ای که بدست آورده را به گل تبدیل کرده است. به عبارتی، 93 درصد پن ی های رونالدو به گل تبدیل شده است.آمار موفقیت پن ی های مسی 89 درصد است. رونالدو پس از هوگو سانچز، رونالد کومان و پنف، بیشترین تعداد پن ی را در لالیگا زده است. هدف رونالدو در این فصل، پشت سر گذاشتن رکورد 50 گل زده مسی در فصل 2011-2012 است. مسی در آن فصل تا پایان هفته 8، موفق به زدن 10 گل شده بود.
برچسب ها : کریس رونالدو رکورد 71 ساله را ش ت - پن ی ,رونالدو ,لالیگا ,هفته ,رکورد ,گ نی ,کریس رونالدو ,رونالدو رکورد ,کریس رونالدو رکورد
موتینیو: رونالدو کاپیتان و تیم پرتغال است
عنوان وبلاگ : toopterina91
پائولو بنتو سرمربی سابق پرتغال مدعی شده بود که رونالدو شایستگی لازم برای کاپیتانی پرتغال را ندارد و موتینیو را کاپیتان واقعی این تیم دانسته بود. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"، در طی هفته های گذشته و پس از مصاحبه "پائولو بنتو"، سرمربی سابق تیم پرتغال که گفته بود "کریستیانو رونالدو"، کاپیتان شایسته ای برای پرتغال نیست، جنجال زیادی در مورد این موضوع در رسانه های این کشور به راه افتاد. بنتو از "ژائو موتینیو" به عنوان کاپیتان واقعی پرتغال یاد کرده بود. اردوی تیم ملی پرتغال این روزها در کمپ "اوبیدوس" در 80 کیلومتری لیسبون ب ا شده است. موتینیو در نشستی خبری که در محل این کمپ برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر شایستگی رونالدو برای کاپیتانی پرتغال چنین گفت:" کاپیتان ما کریس رونالدو است. او تیم ما و بهترین بازیکن دنیاست. این مساله را پیش از این در رئال و نیز تیم ملی، بارها ثابت کرده است. ما یک کاپیتان عالی داریم و بدون شک سال ها او این بازوبند را در اختیار خواهد داشت. رونالدو چه در داخل و چه در خارج از زمین، یک الگوی واقعی است."
برچسب ها : موتینیو: رونالدو کاپیتان و تیم پرتغال است - پرتغال ,رونالدو ,کاپیتان ,بنتو ,پائولو بنتو
گزارش روز:مخوفترین مثلث تهاجمی فوتبال دنیا
عنوان وبلاگ : toopterina91
مثلث کریس رونالدو،گرت بیل و کریم بنزما را بسیاری از کارشناسان فوتبال به عنوان مرگبارترین مثلث تهاجمی حال حاضر جهان می دانند. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"، بدون شک مثلث کریستیانو رونالدو،گرت بیل و کریم بنزما، مرگبارترین مثلث تهاجمی در میان تمام باشگاه های فوتبال دنیاست. این مثلث تاکنون در 12 بازی رسمی رئال در این فصل، 27 گل به ثمر رسانده است. میانگین 2.25 گل در هر بازی. این سه بازیکن همچنین 15 پاس گل نیز داده اند. اما بد نیست که نگاهی بیندازیم به عملکرد این مثلث مخوف رئال تا بدینجای فصل: کریس رونالدو با زدن 17 گل در 11 بازی، ضلع اول این مثلث زهردار است. رونالدو بازی با سوسیه داد را به دلیل مصدومیت از دست داد و چه بسا می توانست با گ نی در آن دیدار، به آمار خیره کننده خود اضافه کند.نابغه پرتغالی در این 11 بازی دو بار هت تریک کرده و در مقابل الچه نیز زننده 4 گل بود.او 5 پاس گل نیز داده است. کریم بنزما دیگر ضلع این مثلث تاکنون 5 گل به ثمر رسانده. 3 گل در لالیگا و 2 گل در لیگ قهرمانان.کریم همچنین 5 پاس گل نیز به هم تیمی های خود داده است. و اما گرت بیل، این مهاجم و ی نیز همچون بنزما تاکنون 5 گل برای رئال به ثمر رسانده است. 4 گل در لالیگا و 1 گل نیز در لیگ قهرمانان. او 5 پاس گل نیز داده است.3 پاس گل در لالیگا ، یکی در لیگ قهرمانان و یکی هم در جام اروپا.
برچسب ها : گزارش روز:مخوفترین مثلث تهاجمی فوتبال دنیا - مثلث ,داده ,بازی ,بنزما ,لالیگا ,قهرمانان ,مثلث تاکنون ,مثلث تهاجمی
قلعه نویی: اجنبی پرستان کلاهشان را بالاتر بگذارند
عنوان وبلاگ : toopterina91
به گزارش "ورزش سه" قلعه نویی امروز در گفت وگویی با ما از شرایط نسبتا مطلوب استقلال گفت و البته دوباره انتقادات خود را نسبت به برخی از افرادی که البته قلعه نویی از آنها نامی نمی برد، تکرار کرد. ملی پوشان در حد خودشان نیستند لیگ امسال از کیفیت خوبی برخوردار بوده ولی تنها نقطه تاریک آن را می توان ناآمادگی بازیکنان ملی پوش دانست که در شرایط آرمانی خودشان نیستند. این مساله در تیم هایی که از بازیکن ملی پوش سود می برند کاملا به وضوح دیده می شود و آنها نتوانسته اند تاثیر زیادی در ترکیب تیم شان داشته باشند. کجای دنیا لیگ اینقدر تعطیل می شود تعطیلی لیگ معضل بعدی ماست. تا می خواهیم شکل بگیریم و بازیکنان هماهنگ شوند لیگ تعطیل شده و این باعث می شود ضربه بخوریم. من چطور بدون 7-8 بازیکن ملی پوش تیمم را از نظر آمادگی و هماهنگی در شرایط ایده آل نگه دارم؟ باید از تیم امید و رده های پایه بازیکن بیاورم تا بتوانیم حداقل تمرین کنیم. هیچ کجای دنیا لیگ در مقاطعی برای دو هفته و 50 روز تعطیل نمی شود و شاهد چنین برنامه ریزی نیستیم. باید بازیکنان بیشتری دعوت می شدند 7 بازیکن در تیم ملی داریم و به نظرم با این شرایط حداقل دو سه بازیکن دیگر هم می توانستند این شانس را داشته باشند که در اردو حاضر باشند. سجاد شهباززاده، محمد قاضی و میلاد ف الدینی تلاش زیادی در ترکیب تیم ما داشتند و حق شان بود در اردو حاضر باشند اما با این حال به تصمیم و نگاه کادرفنی تیم ملی احترام می گذاریم. نمی دانم این موضع گیری ها برای چیست نگاه ها عوض شده و مثل گذشته نیست که اینطور هجمه بیاورند. فدراسیون هم نمی تواند برای حرف منطقی بنده فضا را طوری کند که هجمه به تیم وارد شود. من همان زمان گفتم که آندو در آن صحنه مقصر نبود. بازیکن من رزمی کار نیست و توپ را در هوا زده است. جای تعجب داشته که کارشناسان آنطور نظر بدهند. آندو توپ را در هوا زد و بعد پایش را به زمین آورد و در آن سرعت بازیکن حریف به او خورده است. مطمئن باشید اگر قصدی در حرکت تیموریان وجود داشت اولین نفر خودم با او برخورد می . نمی دانم این موضع گیری ها به چه علت است و از پارسال هم بود که به نتیجه نرسیدند و دست برنمی دارند. از حرفم درباره ملی پوشان سوءبرداشت نشود من هرگز نگفتم بازیکنان ملی پوش برای ما کارایی نداشتند و از حرفم سوء برداشت نشود. منظورم این بود که بازیکنان در حد خودشان نیستند و از کیفیت موردنظر دور هستند. امیدوارم استقبال از بازی ها در خور شان استقلال شود برای من هم جای تعجب است که استقبال آنطور که باید از بازی ها در یوم صورت نمی گیرد. تیم ما خوب بازی می کند و سوای سه بازی که نتیجه خوبی نگرفتیم اما از نظر بازی خوب بودیم. اینکه خوب بازی می کنیم و استقبال نمی شود احتمالا ایراد از ماست. بازی های خوب و پرگلی انجام داده ایم و امیدواریم استقبال هم در خور شان استقلال باشد. بحران در تیم نبود در دفتر آقایان بود طبیعی است که تیم بزرگی مثل استقلال بعد از سه باخت باعث نگرانی شود. مردم توقع بیشتری از ما دارند. اما تیم کیفیت خوبی داشت و بحران اصلی در دفتر آقایان بود و انی که در دفترشان جلسه می گذاشتند بود. تیم ملی بازیکنان را در شرایط خوب برگرداند ما تیم دوم ج هستیم. از اول فصل یک سری مشکلات داشتیم که تیم مان دو شقه شده بودند و یک سری از بازیکنان را در اختیار نداشتیم. این تعطیلی هم به نفع تیم های دیگر شده که تمام بازیکنان شان را در اختیار دارند. اما برای ما که مگویان را در اردوی تیم ارمنستان داریم و 6 بازیکن در اردوی تیم ملی و یک بازیکن در تیم ملی امید شرایط سختی داریم. شما بگویید قلعه نویی باید چه کند که تیمش را در اختیار ندارد؟ کار برای ما سخت تر است و باید تیم را از نظر بدنی و هماهنگی به شرایط ایده آل برسانیم. امیدوارم تیم ملی هم بتواند بازیکنان مان را از نظر بدنی و فنی به شرایط آرمانی گذشته شان برگرداند تا در حد خودشان بازی کنند. برزیل هم بدون نیمار 10 گل خورد جاسم کرار بازی های خوبی برای ما انجام داده و در مورد نتایج تیم بدون او هم باید بگویم همه تیم های بزرگ دنیا به بازیکنان شان متکی هستند و این مساله حتی در بارسلونا با مسی و برزیل جام جهانی 2014 قابل مشاهده بود. تیم برزیل بدون نیمار در دو بازی اش 10 گل دریافت کرد و آنطور ظاهر شد. اگر من این حرف ها را زده بودم... باید از خود کی روش بپرسید که چرا اینطور اظهارنظر کرده است. این سوال را باید از انی بپرسید که اجنبی پرستی می کنند و میکروفن و قلم در دست دارند. انی که ایرانی ها را خار می کنند و آقایانی که قلم و زندگی شان در این راه است و باید الان کلاه شان را بالاتر بگذارند. اگر من قلعه نویی این حرف را می زدم همین الان 330 مقاله برای من نوشته شده بود. اما من می گویم اقتدار دارد و مایه افتخار است و این برای میکروفن به دستان مهم نیست. آنها علاقه دارند اینگونه باشند و اینطور در خانواده شان پرورش یافته اند. منش خانوادگی هر ی متفاوت است. این افراد از بچگی اینطور بوده اند. در مورد اظهارنظر کی روش بهتر است از خودش در این باره بپرسید که منظورشان چه بوده و من مصاحبه های شان را ندیده ام. منتقدین به دنبال حضور در رو مه ها هستند خیلی از پیش وتان همراه ما و استقلال بودند. این انتقاداتی هم که صورت می گیرد از سوی انی است که می خواهند در رو مه ها باشند و لااقل یک ع از آنها چاپ شود و آن را به همه نشان بدهند و بگویند که این من هستم. خیلی ها همیشه همراه استقلال بودند. افرادی مثل سرخاب، نامجومطلق و حاجیلو و خیلی های دیگر. امثال حاجیلو که با یک لباس به تیم آمدند و با همان لباس هم خداحافظی د پیش وت هستند. پیش وتان زیادی هم در این مدت به من زنگ زدند یا نظرات فنی شان را به من منتقل د. به این افراد که اینگونه موضع می گیرند نباید ده گرفت چون هدف شان مشخص است. هنوز می گویم استقلال قهرمان می شود چند روز پیش با یک مربی خارجی جلسه ای داشتم. برایم خیلی جالب بود که ایشان اینطور درباره تیمم با اطلاعات کامل حرف می زد. از همه نظر اطلاعات جامعی داشت و گفت مشخص است این تیم با مطالعه بسته شده است. وقتی یک مربی خارجی اینطور می گوید و از همه چیز تیمم مثل آوراژ قدی، سنی و شرایط بدنی و ... اطلاع دارد و می گوید تیم با کیفیت بازی می کند چرا نباید به قهرمانی تیم امیدوار باشم. معتقدم فوتبال با آدم حرف می زند. دقیقا می تواند از نیمکت نشینان تیم بپرسید، وقتی کریمیان آن توپ را از دست داد گفتم خدا امروز را به خیر کند. بعد که خسرو و بقیه هم موقعیت ها را از دست دادند. خوب وقتی با این کیفیت بازی می کنیم و موقعیت داریم مطمئنا به آینده تیم امیدوار هستیم. این هم در حالی که همیشه نصف موجودی تیم را در اختیار نداشتم. بازیکنان مصدوم بودند و یا اینکه در حد و اندازه خود نبودند. اگر همه چیز به شرایط ایده آل برگردد و ان شااله بازیکنان ملی پوش ما هم با آمادگی برگردند شرایط تیم خیلی بهتر خواهد شد.
برچسب ها : قلعه نویی: اجنبی پرستان کلاهشان را بالاتر بگذارند - شرایط ,باید ,بازیکنان ,بازیکن ,استقلال ,بازی ,شرایط ایده آل ,خودشان نیستند ,بازیکنان ملی پوش ,دفتر آقایان ,قلعه نویی
درخشان حیثیت پرسپولیس را زیر سوال برد
عنوان وبلاگ : toopterina91
مربی سابق پرسپولیس در مصاحبه ای تند علیه حمید درخشان و حمیدرضا اظهارنظرهای جدیدی را مطرح کرده است. -------------------------------------------------------------------------------- افشین پیروانی که ترجیح داد به جای گزینه مدیرعاملی در کادرفنی پرسپولیس حاضر باشد، به دنبال اظهارات مختلف حمید درخشان مبنی بر ضعف پرسپولیس و ورود مشکلات از حیث فنی در این تیم اینگونه به "ورزش سه" پاسخ گفت. چیزی از آقایان نخواهیم دید روند نتایج تیم نشان می دهد که هیچ تغییری در پرسپولیس اتفاق نیفتاده است، تا امروز سکوت کرده بودیم ولی اتفاقاتی افتاد و حرف هایی زده شد که مجبور شدم جواب بدهم. ببینید بعد از باخت تراکتور ما از تیم جدا شدیم اما ما منتظر آن سه بازی خانگی بودیم، بازی برابر نفت مسجدسلیمان، استقلال خوزستان و راه آهن با توجه به وضعیت فنی تیم ما از این سه بازی در بدترین شرایط هم 9 امتیاز می گرفتیم ما وقتی به تراکتور باختیم شگفتی شکل گرفت یعنی باخت ما شگفتی بود تازه خیلی خوب هم بازی کرده بودیم. حالا این تیم پرسپولیس وقتی باخت متاسفانه حقش بود و اگر مساوی می کرد شگفتی ایجاد شده بود. ما از این آقا فعلا که چیزی ندیده ایم و فکر نمی کنم هم چیزی ببینیم. شما دوای درد بودی! ایشان مدام می گویند بضاعت تیم همین است، مدام بهانه می آورند. من یک پرسپولیسی اصیل هستم، نصف عمر بازیم در پرسپولیس کاپیتان تیم بوده ام، با قهرمانی آمدم و با قهرمانی رفتم. بنابراین مثل انی نیستم که پرسپولیس را به پیراهن تیم های دیگر بفروشم. اگر از پرسپولیس جدا شدم یک 5، 6 ماه بود و رفتم و سریع برگشتم. این ها می خواهند توقعات را از خود پایین بیاورند، این ها منتظر باخت ما بودند اما ما منتظر باخت هیچ نیستیم چون باخت این ها، باخت پرسپولیس است. هی می گویند کمبود بازیکن، آقا چه کمبود بازیکنی؟ اگر فکر می کنی هیچ واقعیت را نمی فهمد لااقل به حافظه خودت رجوع کن و این حافظه را سنگ وجدان بزن. شما گفتی تیم را قهرمانی می کنی چه ی مدام می گفت دوای درد تیم منم، چه ی می گفت این تیم مشکل فنی دارد و من مشکلش را حل می کنم مگر خودت نگفتی اگر این تیم را بگیرم قهرمان می کنم؟ بله با فرمول دفاع، جلوی همه تیم ها! شما که مدام از دفاع تیم ملی انتقاد می کردی در شبکه دو غفلتا صدایت باز شد و از کی روش آنگونه انتقاد کردی خودت چه کردی؟ رحمان احمدی جلوی پرسپولیس یک بار به زمین نیفتاد، اگر با کت و شلوار هم می آمد درون دروازه هیچ اتفاقی نمی افتاد. تو پول نداری آقای محترم ما آدم های کمی نبودیم، می دانستیم چطور تیم ببندیم. اگر بدشانسی ها و اتفاقات غیرمترقبه نبود ما الان پیام صادقیان، رضا نوروزی، حسین ماهینی و مهرداد پولادی را داشتیم تازه دغاغله هم مصدوم شد. ما بلد بودیم چه طور تیم ببندیم، حالا اگر شما بلدی ببینیم ادامه کار چه می کنی؟ این آقای که احتمالا یا کاپیتان تیم ملی بوده یا 15 سال پیراهن پرسپولیس را برتن کرده، شاید هم در فینال جام حذفی هم گل قهرمانی پرسپولیس را زده یا نه حتما پن ی زن ثابت تیم بوده و ضربه کاشته گل می کرده! آقای محترم با تو هستم اگر تو پول داشتی، پول بازیکنان را می دادی. از 7 هفته 5 بار بازیکنان می خواستند اعتصاب کنند تو نمی خواستی ما نتیجه بگیریم. مثل خیلی از آدم های دیگر که پرسپولیسی بودنشان وقتی است که خودشان بالا سر تیم باشند. شما ما را عوض کردی که تیم را قهرمان کنی. اما حالا هم می بازی، هم گلر حریف یک توپ جدی نمی گیرد؛ مبارک باشد! لااقل یک بزرگتر می آوردی ما را عوض کردی که تیم را قهرمان کنی، لااقل ی را می آوردی که از ما بهتر باشد. هی می گوید تیم ما خوب است، آقای محترم افکار عمومی را به بیراهه نبر، به دروغ توقعات را از خودت کم نکن. آدمی که فیزیولوژی خوانده می داند که برای بروز تغییرات 3، 4 هفته کفایت می کند، اگر تیم مشکل بدنی داشت ما را عوض د که تیم بهتر شود اما حالا به جای 20 روز یک ماه وقت به ایشان داده شده، چه چیز در این تیم عوض شده؟ به خدا ما به تراکتور شرافتمندانه 3 ـ 1 باختیم اما این ها جوری به ان باختند که حیثیت تیم زیر سوال رفت، هی می گوید تا نیم فصل وقت بده؛ شما که قرار بود دوای درد بشوی، مگر می شود دوای یک بیمار را بگذاری 6 ماه بعد بدهی. توهین کنند، توهین می کنم تا به حال به خاطر حیثیت پرسپولیس سکوت و چیزی نگفتم، الان هم نمی خواهم بگویم. اگر حرف بیشتری بزنم می گویند دنبال مطرح خودش است، در حالی که من نیاز به مطرح شدن ندارم. هیچ نمی گویم، هیچ جواب دیگری هم نمی دهم اما اگر بخواهند حرف های حق مرا با بی ادبی یا بی منطقی جواب بدهند آن وقت است که مثل خودشان چشمانم را می بندم و همان کاری را می کنم که با ما د، اگر توهین کنند، توهین می کنیم، اگر فکر کنند می خواهند ما را له کنند ما لهشان می کنیم.
برچسب ها : درخشان حیثیت پرسپولیس را زیر سوال برد - پرسپولیس ,نمی ,باخت ,دوای ,بازی ,خودت ,آقای محترم ,کنند، توهین ,توهین کنند، ,کرده بودیم ,منتظر باخت ,توهین کنند، توهین
کی روش: رحمتی می تواند در جام ملت ها باشد
عنوان وبلاگ : toopterina91
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگویی اعلام کرد مهدی رحمتی در فهرست ذهنی نفراتی که او به تیم ملی دعوت خواهد کرد جای دارد و حتی می تواند در جام ملت ها یکی از ملی پوشان باشد. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه" و به نقل از خبرآنلاین کی روش با ذکر این نکته که رحمتی یکی از بهترین دروازه بان های ایران است می گوید: هیچ وقت نمی توانم زیر این حقیقت بزنم که او یکی از بهترین دروازه بان های ایران است. هیچ شکی نداشته و در حال حاضر هم ندارم. در درجه دوم، گذشته ها گذشته است. الان در یک دوران جدید هستیم. مهم نیست در گذشته چه حرف هایی بین ما بوده است. الان در یک مرحله جدید از این پروژه هستیم. در درجه سوم با آوردن اسم رحمتی در این لیست کامل بازیکنان، من پیغامی را هم به او و هم فوتبال ایران دادم. خواستم بگویم که او در لیست ما هست. روزی که حس کنم با عملکردش می تواند کمک حال تیم ملی باشد، قطعاً کنارمان خواهد بود. او می تواند در جام ملت ها در کنار ما باشد. این تصمیم را گرفتم تا ثابت کنم اگر بازیکنی بتواند به تیم کمک کند، دعوت خواهد شد. رحمتی در فهرست اولیه دعوت شدگان به تیم ملی قرار داشت اما حتی فرصت حضور در اردوی پرتغال را هم پیدا نکرد.
برچسب ها : کی روش: رحمتی می تواند در جام ملت ها باشد - می تواند ,دعوت ,رحمتی ,تیم ملی ,دعوت خواهد ,فوتبال ایران
پیکه:ال کلاسیکو چیزی فراتر از فوتبال است
عنوان وبلاگ : toopterina91
پیکه در مصاحبه با نشریه انگلیسی، ال کلاسیکو را فراتر از یک بازی فوتبال دانست و ال کلاسیکوهای دوران مورینیو را پرتنش خواند. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"، نشریه " four four two" در شماره امروز خود مصاحبه جالبی از "جرارد پیکه" م ع بارسلونا منتشر کرد که چکیده آن در زیر می آید: مسی لئو در ابتدا که او را شناختم،بسیار درونگرا بود اما وقتی برای بازی در یک تورنمنت به سوئیس رفتیم، او در آنجا با دیگر بچه ها خودمانی تر شد و به نوعی پوست انداخت. معمولا سخت است که در یک کشور دیگر بتوانید خیلی زود خودتان را با شرایط جدید وفق بدهید اما مسی موفق به انجام این کار شد و در حال حاضر بهترین فوتبالیست دنیاست. احتمال ج از بارسا من در بهترین باشگاه دنیا حضور دارم و دلیلی ندارد که بخواهم به تیم دیگری بروم.به تازگی قراردادم را با بارسلونا تمدید کرده ام و دوست دارم تا انتهای فوتبالم در این تیم بمانم اما ی از آینده خبر ندارد. عاشق بارسا هستم، بخاطر تاریخ پرافتخارش، شیوه بازیش و اینکه این باشگاه، شناسنامه ای کاتالونیا است. رقابت بین بارسا و رئال بارسا و رئال دو تیم قدرتمند و مهم فوتبال دنیا هستند.وقتی این دو تیم مقابل هم قرار می گیرند، بحث فقط یک رقابت فوتبالی نیست. این مسابقه خیلی فراتر از یک بازی فوتبال است. در زمان مورینیو، بخاطر صحبت ها و حرکات تحریک کننده اش، تنش بیشتری هم وجود داشت. پل اسکو و ژاوی نمی خواهم این دو را باهم مقایسه کنم. از لحاظ تعداد جام های ب کرده، مسلما ژاوی برتری دارد اما از لحاظ فنی، هر دو بازیکن، باورن ی هستند. پیکه همچنین در انتها در مورد آینده پسرش میلان گفت:" دوست دارم فوتبالیست شود اما هر تصمیمی که او بگیرد برای من قابل احترام است. خود من اگر فوتبالیست نمی شدم، وارد دنیای تجارت می شدم."
برچسب ها : پیکه:ال کلاسیکو چیزی فراتر از فوتبال است - بارسا ,فوتبال ,فراتر ,فوتبالیست ,دوست دارم
مقایسه جالب بین رئال آنچ ورئال مورینیو
عنوان وبلاگ : toopterina91
رئال مادرید با 6 برد متوالی توانست بحران های ابتدای فصل را به دست فراموشی بسپارد. بسیاری این تیم را با رئال فصل 2011-2012 با هدایت مورینیو مقایسه می کنند. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"،رئال مادرید با 6 برد پیاپی، بطور کامل ناکامی های ابتدای فصل در جام اسپانیا و همچنین در مقابل سوسیه داد و اتلتیکو در لالیگا را بدست فراموشی س و رفته رفته خود را به صدر ج اسپانیا نزدیک می کند. شاید بد نباشد این رئال را که بسیاری آن را برتر از رئال فصل گذشته می دانند با رئال مادرید فصل 2011-2012 با هدایت ژوزه مورینیو مقایسه کنیم. فصلی که به فصل رکوردها معروف شد. ک شانی ها در آن فصل، 121 گل زدند و با ب 100 امتیاز قهرمانی لالیگا را از آن خود د.آن تیم در تمام بازی ها 24 گل دریافت کرده بود. "رئال مورینیو" در پایان هفته هفتم آن فصل، 24 گل زده و 6 گل خورده داشت. رئال این فصل با هدایت آنچ ، 25 گل زده و 9 گل هم خورده است. رئال کارلتو یک گل بیشتر به ثمر رسانده و در عوض سه گل بیشتر هم دریافت کرده است. رئال مورینیو در پایان هفته هفتم، 16 امتیازی بود در حالیکه رئال آنچ 15 امتیازی است.ک شانی ها در فصل 2011-2012 تا پایان هفته هفتم از لوانته ش ت خورده و مقابل راسینگ نیز به تساوی دست یافته بودند.در این فصل هم چنانچه اشاره شد رئال در مقابل اتلتیکو و سوسیه داد دو ش ت را تجربه کرده است. حال باید ببینیم که در پایان این فصل، رئال می تواند رکوردهایی بهتر از رکوردهای تیم مورینیو به جای بگذارد یا خیر؟
برچسب ها : مقایسه جالب بین رئال آنچ ورئال مورینیو - رئال ,مورینیو ,خورده ,هفته ,فصل، ,مقابل ,پایان هفته ,2011 2012 ,هفته هفتم ,رئال مورینیو ,دریافت کرده
ستایش جالب هافبک بیلبائو از کریس رونالدو
عنوان وبلاگ : toopterina91
ایتورآسپه ملی پوش باشگاه بیلبائو در پایان بازی شب گذشته با رئال مادرید به تمجید از کریستیانو رونالدو پرداخت. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"، رئال مادرید شب گذشته با درخشش کریستیانو رونالدو موفق شد تا با 5 گل تیم بیلبائو را در هم بکوبد و رونالدو نیز با هت تریک جدیدش، موفق شد تا با رکورد دی استفانو و زارا برابری کند. "ایتورآسپه"، هافبک ملی پوش تیم اتلتیک بیلبائو در انتهای این بازی گفت:" کریس رونالدو متعلق به سیاره دیگریست.متوقف او بسیار دشوار است و گاهی هم غیر ممکن" ایتورآسپه در تمام طول بازی سعی در مهار رونالدو داشت اما با وجود ناکامی در این امر ترجیح داد تا جانب انصاف را رعایت کند. او در بازی قبلی این دو تیم در سن مامش، باعث ا اج رونالدو از زمین بازی شده بود. با این وجود او به خبرنگار وبسایت گل گفت:" هیچ مشکلی با رونالدو ندارم. در بیشتر لحظات بازی در کنار او بودم و هیچ اتفاقی بین ما رخ نداد.با وجود اتفاقات فصل گذشته،همه چیز روند طبیعی خود را طی کرد."
برچسب ها : ستایش جالب هافبک بیلبائو از کریس رونالدو - رونالدو ,بازی ,وجود
راموس: مساله پیکه را اینقدر بزرگ نکنید
عنوان وبلاگ : toopterina91
سرخیو راموس امروز در نشستی خبری از رسانه های اسپانیا خواست که شایعه بی میلی پیکه برای حضور در تیم ملی اسپانیا را بزرگ نکنند. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"، سرخیو راموس که در بازی شب گذشته رئال در مقابل اتلتیک بیلبائو از ناحیه کمر مصدوم شد، هنوز منتظر اعلام نظر پزشکان برای حضور در دو بازی آینده تیم ملی اسپانیاست. او امروز در نشستی خبری گفت:" مشکل خاصی ندارم. در یک صحنه مصدوم شدم اما الان دیگر دردی احساس نمی کنم. با این حال منتظر تصمیم پزشکان هستم. امیدوارم مجوز حضور در بازی های تیم ملی را بدست بیاورم. مدتهاست که پیوسته در حال بازی هستم و استراحت زیادی نکرده ام. اما بازیکنی نیستم که از این مساله شکایت کنم. همیشه دوست دارم برای اسپانیا به میدان بروم" راموس در مورد شایعات اخیر در مورد بی میلی پیکه برای حضور در تیم اسپانیا چنین گفت:" پیکه مصدوم بود و در بازی قبلی نتوانست ما را همراهی کند. او سالهاست که در تیم ملی حضور داشته و طبیعی است که غیبت او باعث بروز مسائلی شود. اما نباید آن مساله را انقدر بزرگ می د.فکر نمی کنم او برای حضور در تیم اسپانیا بی میل شده باشد. درهای تیم ملی همیشه به سوی او باز است و از بازی در کنار او خوشحال خواهم شد."
برچسب ها : راموس: مساله پیکه را اینقدر بزرگ نکنید - حضور ,بازی ,راموس ,اسپانیا ,مصدوم ,مساله ,برای حضور
کاسیاس: رئالی ها از دیدن من خسته شده اند
عنوان وبلاگ : toopterina91
ایکر کاسیاس در انتهای بازی با بیلبائو گفت که لیاقت 15 سال حضور در ترکیب ثابت رئال مادرید را داشته است. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"، شب گذشته در جریان دیدار رئال مادرید و اتلتیک بیلبائو، شاهد صحنه ها و اتفاقات جالب بسیاری بویم. اما یکی از صحنه های ویژه این بازی در دقیقه 12 رخ داد. زمانیکه ایکر کاسیاس پس از دفع شوت استثنایی "ایبایی گومز"، یک صدا در ورزشگاه برنابئو تشویق شد. هواداران رئال با گفتن "ایکر"،"ایکر" از دروازه بان اسطوره ای باشگاهشان به نوعی دلجویی د. کاسیاس در بازی های پیشین در این ورزشگاه به شدت مورد انتقادات دوستداران رئال قرار گرفته بود. کاسیاس که در این بازی دو دفع توپ خوب دیگر نیز داشت، در انتهای این بازی گفت:" خیلی مهم است که هواداران پشت تیم و بازیکنان باشند. زمانیکه یک بازیکن حمایت هواداران را احساس می کند، اعتماد به نفسش بیشتر می شود. فکر می کنم بخش عمده ای از رئالی ها از دیدن من درون دروازه رئال خسته شده اند.15 سال است که در این تیم حضور دارم. اما اگر مدت زمان حضور من در رئال اینقدر طولانی شده، بخاطر لیاقت بالای من بوده و نه چیز دیگری.خوشحالم که بخش کوچکی از تاریخ پرافتخار رئال را کرده ام."
برچسب ها : کاسیاس: رئالی ها از دیدن من خسته شده اند - رئال ,بازی ,هواداران ,کاسیاس ,ایکر ,حضور
رونالدو: ش ت لیو ول می تواند کلیدی باشد
عنوان وبلاگ : toopterina91
کریستیانو رونالدو، ستاره رئال مادرید پس از پیروزی 2-1 مقابل لودوگورتس و ش ت لیو ول مقابل بازل عنوان کرد که نتیجه دیدار لیو ول می تواند تاثیرگذار باشد. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"، قهرمان اروپا در ابتدا با گل مارسلینیو عقب افتاد ولی گل های رونالدو و بنزما، باعث شد تا در پایان رئال پیروز از میدان خارج شود. بهترین بازیکن جهان در سال 2013، در دقیقه 11 یک پن ی اب کرد ولی 14 دقیقه بعد موفق شد یک پن ی دیگر را به گل تبدیل کند. او در جمع خبرنگاران گفت: " آنها تیم خوبی بودند و هوادارانشان انرژی مضاعفی می دادند. پیروزی مقابل آنها بسیار مهم بود و این یک رقابت بسیار سخت بود. بازی هایی مثل این پیش می آید و تیم های بزرگ باید پاسخی در این شرایط داشته باشند. فکر می کنم امشب نشان دادیم که یکی از آنها هستیم. ولی هیچ تیم کاملی در جهان نیست بنابراین باید همیشه متمرکز بود، مخصوصا در لیگ قهرمانان. فکر می کنم شایسته پیروزی بودیم . موقعیت های زیادی داشتیم و آنها از تک موقعیت خود استفاده د. با ش ت امروز لیو ول، در این گروه اتفاقات عجیبی می تواند رخ دهد."
برچسب ها : رونالدو: ش ت لیو ول می تواند کلیدی باشد - لیو ول ,مقابل ,لیو ول می تواند
کریس رونالدو از ناحیه مچ پا مصدوم شد
عنوان وبلاگ : toopterina91
دقیقه 87 بازی کریس رونالدو با خطای شدید بازیکن لودوگورتس به سختی مصدوم شد. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"، بازی رئال مادرید و لودوگورتس به دقیقه 87 خود رسیده بود که کریس رونالدو با خطای شدید" آنیست آبل"، بازیکن تیم لودوگورتس به شدت سرنگون شد. رونالدو برای دقایقی از درد به خود می پیچید و لنگ لنگان به خارج از زمین منتقل شد.او تا انتهای بازی دیگر نتوانست در میدان حضور پیدا کند. با این حال آنچ دقایقی پیش گفت که مصدومیت رونالدو شدید نیست و درد خفیفی در ناحیه مچ پا احساس می کند. به اعتقاد کارلتو این مصدومیت چندان نگران کننده نیست.
برچسب ها : کریس رونالدو از ناحیه مچ پا مصدوم شد - رونالدو ,لودوگورتس ,کریس رونالدو
گل سالم رونالدو که آفساید گرفته شد(ع )
عنوان وبلاگ : toopterina91
گل سالم رونالدو که آفساید گرفته شد(ع ) کمک داور بازی در شرایطی که بازی رئال مادرید-لودوگورتس با نتیجه 1-0 به سود تیم بلغار پیش می رفت به اشتباه گل رونالدو را آفساید اعلام کرد. -------------------------------------------------------------------------------- به گزارش "ورزش سه"، رئال مادرید دقایقی پیش با نتیجه 2-1 و به سختی تیم لودوگورتس را در جهنم صوفیه ش ت داد. گل دقایق پایانی بنزما رئال را به یک پیروزی دلچسب رساند. در نیمه اول این دیدار، کریستیانو رونالدو یک ضربه پن ی را از دست داد و دقایقی بعد موفق شد ضربه پن ی دومی که نصیب رئال شده بود را تبدیل به گل کند. در شرایطی که بازی 1-0 دنبال می شد، رونالدو با پاس عالی ایسکو با دروازه بان لودوگورتس تک به تک شد و موفق شد دوازه این حریف بلغار را باز کند اما این گل از سوی کمک داور مردود اعلام شد. تصاویر این صحنه نشان می داد که کمک داور در این صحنه اشتباه کرده است.
برچسب ها : گل سالم رونالدو که آفساید گرفته شد(ع ) - رونالدو ,رئال ,لودوگورتس ,داور ,آفساید ,ضربه پن ی ,آفساید گرفته ,سالم رونالدو
ترکیب احتمالی برزیل و کرواسی مشخص شد
عنوان وبلاگ : toopterina91
تا ساعاتی دیگر بیستمین دوره جام جهانی پس از سال ها تلاش برای آماده سازی و ساخت ورزشگاه های متعدد در سائوپائولو آغاز می شود. این دومین بار است که برزیل میزبانی این تورنمنت بزرگ را بر عهده دارد و مردم سرزمین قهوه دعا می کنند که این بار جام جهانی برایشان پایان شیرین تری نسبت به جام 1950 داشته باشد. سالی که سلسائو به فینال جام هم رسید اما مقابل چشمان نزدیک به 200 هزار هوادار خود در "ماراکانا" مغلوب اروگوئه شد و نتوانست در خانه قهرمان شود. در 19 دوره قبلی جام جهانی میزبان بازی ها هیچ وقت در بازی افتتاحیه بازنده نبوده است. کشور میزبان در دوره های گذشته 14 برد و 5 مساوی در دیدار افتتاحیه رقم زده است. لوئیس فیلیپه اسکولاری، سرمربی تیم ملی برزیل که به همراه نیمار در نشست خبری پیش از بازی با کرواسی شرکت کرده بود گفت: می خواهم به همه برزیلی ها بگویم که زمان شما فرا رسیده است. این جام جهانی برای ماست. برای رسیدن به آرزویمان که قهرمانی در این رقابت هاست باید 7 مرحله (7 بازی) انجام دهیم. باید مانند یک نردبان بالا برویم و تنها به پله اول فکر که دیدار برابر کرواسی است. پس از بازی با کرواسی 6 بازی دیگر پیش رو خواهیم داشت و باید در همه این بازی ها به پیروزی برسیم تا بتوانیم به قهرمانی دست ی م. سرمربی تیم ملی برزیل در ادامه گفت: تیم من برای افتخارآفرینی در جام جهانی آماده است. می خواهیم قهرمانی در این جام جهانی را در خانه به هوادارانمان تقدیم کنیم. البته می دانیم که این راه راه سختی است و مشکلات و سختی های زیادی پیش رو خواهیم داشت اما باید با قدرت جلو برویم و به خواسته خود برسیم. نیمار هم گفت: بازیکنان انتظارات زیادی از هواداران دارند. آنها بازیکن دوازدهم ما هستند یا شاید اصلی ترین بازیکن. اگر آنها کنار ما باشند هیچ تیمی جلودار برزیل نخواهد بود. او با بیان اینکه زمان درخشش برزیل فرا رسیده گفت: با اسکولاری موافقم که زمان درخشیدن فرا رسیده است. مردم برزیل الان می توانند خوشحال باشند. امیدوارم بتوانم در بهترین ح ممکن به تیمم کمک کنم. مهاجم برزیلی بارسلونا همچنین گفت: من نمی خواهم بهترین بازیکن جام یا بهترین گ ن جام باشم. فقط قهرمانی با برزیل را می خواهم. تنها هدف من ب جام قهرمانی با هم تیمی هایم است. ما یک تیم هستیم. من آماده ام که به تیمم کمک کنم. هر بازیکنی وظایف خود را می داند و از همین طریق است که می توانیم به مراحل بالاتر برویم. اما اعتراضات مردمی چند ساعت پیش از آغاز افتتاحیه در خیابان های سائوپائولو و اطراف ورزشگاه باعث شده است تا پلیس از گاز اشک آور برای آرام مخالفان استفاده کند. در این درگیری ها یک تظاهر کننده دستگیر شد و خبرنگار شبکه cnn نیز مجروح شد. تظاهرکنندگان تلاش می د تا یکی از خیابان های منتهی به ورزشگاه را مسدود کنند که با دخ پلیس تلاش تظاهر کنندگان به جایی نرسید. در سال گذشته میلادی تقریبا یک میلیون نفر در برزیل در اعتراض به برگزاری جام جهانی در این کشور تظاهرات ب ا د. ترکیب احتمالی برزیل: ژولیو سزار، دنی آلوس، داوید لوئیز، تیاگو سیلوا، مارسلو، پائولینیو، لوئیس گوستاوو، اسکار، نیمار، هالک، فرد ترکیب احتمالی کرواسی: پلتی ا، سرنا، لوورن، کورلوکا، پرانیچ، ووکوجویچ، مودریچ، پریسیچ، راکیتیچ، کواچیچ، اولیچ ورزشگاه: آرنا کورینتیانس سائوپائولو
برچسب ها : ترکیب احتمالی برزیل و کرواسی مشخص شد - برزیل ,قهرمانی ,جهانی ,کرواسی ,بازی ,باید ,ترکیب احتمالی ,احتمالی برزیل ,خواهیم داشت ,ترکیب احتمالی برزیل
برزیل – کرواسی؛ شروع هیجان یک ماهه
عنوان وبلاگ : toopterina91
بیستمین دوره جام جهانی سی دقیقه بامداد با دیدار برزیل و کرواسی در ورزشگاه کورینتیانس شهر سائوپائولو آغاز می شود. برزیل میزبان بیستمین دوره جام جهانی در اولین دیدار خود در این رقابت ها باید با کرواسی تیمی باانگیزه از قاره اروپا دیدار کند. * برزیل برزیل پرافتخارترین تیم جهان با 19 حضور در تاریخ جام های جهانی توانسته 5 عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد. آن ها با هدایت لوئیز فیلیپه اسکولاری در شه ب ششمین قهرمانی در جام جهانی هستند. فیل بزرگ (اسکولاری) در سال 2002 موفق شد قهرمانی در جام جهانی را به برزیلی ها هدیه کند و از آن زمان تاکنون این تیم در حسرت رسیدن به قهرمانی در جام جهانی مانده است. برزیل در رقابت های مقدماتی جام جهانی حضور نداشت که به واسطه میزبانی، صعودی مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل داشت. آن ها سال گذشته در جام کنفدراسیون ها موفق شدند پرقدرت ظاهر شوند و با برتری 3 بر صفر برابر اسپانیا در دیدار نهایی، قهرمانی در این رقابت ها را تجربه کنند. البته یک نکته نگران کننده در این قهرمانی نهفته است و آن این است که هر تیمی که قهرمان جام کنفدراسیون ها شده، سال بعد نتوانسته در جام جهانی به قهرمانی برسد. برزیل با هدایت لوئیز فیلیپه اسکولاری در بازی های اخیر دوستانه خود نمایش خوبی از خود ارائه داده است و توانسته فوتبال هجومی یا همان ژوگوبونیتو را به نمایش بگذارد. آن ها در بازی با پاناما که دو هفته قبل برگزار شد موفق شدند به برتری 4 بر صفر برسند و سپس صربستان را با یک گل از پیش رو برداشتند. برزیل در حالی پای به جام جهانی 2014 می گذارد که ستاره های غایب بزرگی را در تیم خود ندارد. کاکا، رونالدینیو، روبینیو، آلساندرو پاتو، لوکاس مورا از جمله بازیکنان بزرگ برزیلی هستند که اسکولاری روی نام آن ها خط قرمز کشید. اکنون تیم جوان شده برزیل بیش از دوره های گذشته امید به قهرمانی در جام جهانی دارد. * کرواسی کرواسی که از فروپاشی کشور یوگسلاوی سابق به وجود آمد تاکنون تنها سه دوره حضور در جام جهانی را تجربه کرده است. آن ها در جام جهانی 1998 فرانسه با هدایت میروسلاو بلاژویچ اولین حضورشان را در تاریخ جام جهانی تجربه د که موفق شدند با حضور بازیکنان بزرگی چون داوور شوکر – روبرت یارنی و روبرت پروسینسکی به مقام جالب توجه سوم دست یابند. کرواسی در جام جهانی 2002 در همان دور نخست از گردونه رقابت ها حذف شد. آن ها در جام جهانی 2006 آلمان نیز حضور داشتند و این بار نیز این تیم در همان دور گروهی از این رقابت ها حذف شد. کرواسی در جام جهانی آفریقای جنوبی غایب بود و اکنون با هدایت یک مربی جوان به نام نیکو کواچ 33 ساله در شه خلق شگفتی در جام جهانی قرار دارد. کرواسی در انتخ جام جهانی در گروه یک قرار داشت اما نتوانست از سد بلژیک بگذرد و به دیدار پلی آف رسید این تیم در پلی آف مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا موفق شد ایسلند را با نتیجه 2 بر صفر در مجموع دو دیدار ش ت دهد و به جام جهانی راه یابد تا آن ها چهارمین حضورشان را در جام جهانی تجربه کنند. کرواسی در انتخ جام جهانی با ایگور استیماک حضور داشت اما پس از عدم راهی کرواسی به صورت مستقیم به جام جهانی مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور استیماک را از کار برکنار د و نیکو کواچ را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب د. نکته ویژه ادواردو، مهاجم برزیلی الاصل کرواسی قطعا بامداد دیدار ویژه ای را پیش رو خواهد داشت. او که در برزیل به دنیا آمده تصمیم گرفت تا برای تیم ملی کرواسی به میدان برود تا این طور بتواند شانس بازی در رده ملی را به دست آورد. مادر این بازیکن اعلام کرده که ادواردو در بازی افتتاحیه جام جهانی قرار است هر دو سرود ملی کشورهای برزیل و کرواسی را بخواند. تقابل ویژه دانته، م ع تیم ملی برزیل با ماریو مانژوکیچ هم تیمی اش در تیم بایرن مونیخ تقابل ویژه ای در این دیدار خواهند داشت. به گزارش ایسنا، برزیل و کرواسی تاکنون دو بار برابر هم به میدان رفته اند که حاصل آن یک پیروزی برای برزیل و یک تساوی بوده است. این دو تیم در جام جهانی 2006 آلمان نیز با هم هم گروه بودند که برزیل موفق شد با تک گل کاکا، به برتری یک بر صفر برسد که اتفاقا آن دیدار نیز بازی نخست دو تیم در این رقابت ها بود
برچسب ها : برزیل – کرواسی؛ شروع هیجان یک ماهه - جهانی ,برزیل ,کرواسی ,دیدار ,قهرمانی ,آن ها ,موفق شدند ,جهانی تجربه ,تجربه کنند ,جهانی 2006 ,2006 آلمان ,لوئیز فیلیپه اسکولاری ,هدایت لوئیز فیلیپه
دربی پایتخت در فینال جام ولایت
عنوان وبلاگ : toopterina91
تیم فوتبال استقلال در تورنمنت چهارجانبه جام ولایت با نتیجه 3 بر صفر مقابل شهرداری رشت به پیروزی رسید تا آبی پوشان تهرانی در فینال جام ولایت فردا به مصاف پیش وتان پرسپولیبس بروند. محمد نوازی، داوود حق دوست و نیک سیرت سه گل استقلال را به ثمر رساندند. پیش از این پرسپولیس با پیروزی مقابل سپیدرود رشت به فینال صعود کرده بود. فینال جام ولایت فردا ساعت 18 در ورزشگاه عضدی رشت برگزار می شود و مسابقه رده بندی نیز ساعت 16 در همین ورزشگاه برگزار خواهد شد.
برچسب ها : دربی پایتخت در فینال جام ولایت - فینال ,ولایت ,ولایت فردا
جلسه و رحیمی در درفشی فر
عنوان وبلاگ : toopterina91
علی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که این روزها با تمام توان خود برای کمک به رحیمی به دنبال جذب بازیکن است پس از تمرین امروز جلسه ای 40 دقیقه ای را با علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر برگزار کرد. در این جلسه در خصوص آ ین وضعیت نقل و انتقالات سرخپوشان، اردوی اردبیل و اردوی خارجی قرمزپوشان و وضعیت برخی بازیکنان بحث و گفت وگو شد. همچنین گفت وگوی پیام صادقیان که امروز کمی زودتر تمرین خود را به دلیل مصدومیت تمام کرد با رضا نوروزی درباره تیم ملی و خط خوردن شان نیز در نوع خود بسیار شنیدنی بود. هواداران تیم فوتبال پرسپولیس پس از تمرین امروز به شدت پیگیر آ ین وضعیت کریم انصاری فرد برای حضور در پرسپولیس بودند.
برچسب ها : جلسه و رحیمی در درفشی فر - پرسپولیس ,وضعیت ,رحیمی ,تمرین ,آ ین وضعیت ,تمرین امروز ,فوتبال پرسپولیس
برتری خفیف آرژانتین مقابل بوسنی
عنوان وبلاگ : toopterina91
آرژانتین در بازی مقابل بوسنی به یک پیروزی خفیف دست پیدا کرد. -------------------------------------------------------------------------------- تیم های فوتبال آرژانتین و بوسنی از ساعت 2:30 بامداد امروز (دوشنبه) در ورزشگاه ماراکانای ریودوژانیرو به مصاف هم رفتند تا نخستین دیدار گروه f که تیم ملی کشورمان هم در آن حضور دارد را برگزار کنند. این دیدار با نتیجه 2 بر یک به سود آرژانتین به پایان رسید. کولاسنیاچ (3، گل به خودی) و مسی (65) گل های آرژانتین را زدند و ایبیسویچ (85) برای بوسنی گ نی کرد. نیمه اول: هنوز چیزی از به صدا در آمدن سوت داور نگذشته بود که لیونل مسی از جناح چپ سانتری را روی دروازه ارسال کرد و سیاد کولاسیناچ، م ع بوسنی زودتر از مار روخا، بازیکن آرژانتین دست به کار شد و در شلوغی محوطه جریمه توپ را وارد دروازه تیمش کرد تا آرژانتین در دقیقه 3 از اولین حمله به اولین گل دست پیدا کند. پس از این گل بوسنیایی ها کمی به خودشان آمدند و سعی د با حوصله خود را به دروازه آرژانتین نزدیک کنند. در دقایق پایانی هاجروویچ با یک ضربه سر دروازه رومرو را تهدید کرد اما دروازه بان آرژانتین این توپ را دفع کرد. نیمه دوم: در شرایطی که نیمه دوم بیشتر در اختیار بوسنی بود اما بازیکنان آرژانتین در تک موقعیت هایی که به دست می ‎آوردند خطرناک ظاهر می شدند. در یکی از این صحنه ها م عان بوسنی پاس اشتباه دادند و همین کافی بود که مسی دفاع این تیم را به هم بزند و در ادامه حرکت آگوئرو به سمت دروازه شوت زد اما در نهایت توپ جایی جز در میان دستان بگوویچ نداشت. مسی در یک موقعیت دیگر پا به توپ شد و با جا گذاشتن چند م ع با یک شوت در دقیقه 65 از راه دور دروازه بگوویج را باز کرد. ضربه مسی ابتدا به تیر افقی دروازه بوسنی برخورد کرد و سپس وارد دروازه شد. در دقیقه 75 آگوئرو پا به توپ شد و با گذر از م عان بوسنی دروازه این تیم را تهدید کرد اما توپش با اختلاف کمی به بیرون رفت. ایبیسویچ در دقیقه 85 بر خلاف روندی که بازی داشت و آرژانتین بازی را در اختیار داشت بوسنیایی ها یک نفوذ داشتند و ایبیسویچ توانست در تقابل با دروازه بان آرژانتین موفق عمل کند و گل اول تیمش را به ثمر برساند. هر چند رومرو با دستش توپ را لمس کرد اما این برای جلوگیری از ورود توپ به دروازه کافی نبود
برچسب ها : برتری خفیف آرژانتین مقابل بوسنی - آرژانتین ,دروازه ,بوسنی ,دقیقه ,ایبیسویچ ,بازی ,م عان بوسنی ,دروازه بان آرژانتین ,وارد دروازه ,مقابل بوسنی
رونالدو: امیدوارم با حمایت مردم برزیل پیروز شویم
عنوان وبلاگ : toopterina91
ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال ابراز امیدواری کرد که با حمایت مردم برزیل بتوانند امشب مقابل آلمان به پیروزی برسند. -------------------------------------------------------------------------------- کریستیانو رونالدو که با مصدومیت در تمرینات تیم ملی پرتغال در رقابت های جام جهانی نگرانی هواداران را برانگیخته بود، اظهار داشت: در تمرینات حاضر شده ام و احساس خوبی دارم. بهتر است که درد نداشته باشم اما این اتفاق از زمانی که فوتبال بازی برای من افتاده است و این بخشی از کار ما است. به نقل از فارس، ستاره رئال مادرید ادامه داد: همه تیم ها آرزوی قهرمانی دارند و ما هم استثنا نیستیم اما در یک لحظه تنها باید به یک بازی فکر کنیم. باید واقع بین باشیم. فکر می کنم در گروه بسیار سختی قرار داریم. ما مدعی نیستیم و این برای ما خوب است. وی خاطرنشان کرد: هر رقابتی برای من یک رقابت جدید است و همیشه تلاش می کنم در شروع مسابقات به خودم انگیزه بدهم. می خواهم از حضور در جام جهانی لذت ببرم و برای پیروزی سخت تلاش خواهیم کرد. رونالدو اضافه کرد: می خواهیم فوتبالمان را نشان دهیم تا بتوانیم تیم بزرگی مثل آلمان را ش ت دهیم. به شدت از مردم برزیل تشکر می کنم که در سالوادور از ما حمایت می کنند. امیدوارم که این مسئله در جام جهانی نمود داشته باشد و در ورزشگاه از حمایت زیادی برخوردار شویم و مردم برای رسیدن به پیروزی از ما حمایت کنند
برچسب ها : رونالدو: امیدوارم با حمایت مردم برزیل پیروز شویم - حمایت ,مردم ,جام جهانی ,می کنم ,پیروزی ,برزیل ,مردم برزیل ,حمایت مردم
کمک میلیاردی لیونل مسی به !!! + تصاویر
عنوان وبلاگ : toopterina91
کمک میلیاردی لیونل مسی به !!! + تصاویر لیونل مسی که به همراه تیم بارسلونا به سفر کرده بود قول کمک یک میلیون یورو به رژیم غاصب صهیونیستی داده بود که به آن عمل کرد. نیمار، سانچز، ژاوی و دیگر بازیکنان بارسلونا نیز به سفر کرده بودند. بازدید : 10224 نفر رسانه های ی مدعی شدند لیونل مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین یک میلیون یورو به کمک کرده است آن هم در شرایطی که رژیم گر قدس در حال حاضر در غزه جنایت جنگی به راه انداخته و تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر را در این منطقه به شهادت رسانده است. این خبر رسانه های صهیونیستی در رو مه های اروپایی بازتاب داشته است. تصاویر ذیل در خلال سفری که لیونل مسی به داشته است گرفته شده و توسط نشریه تایمز منتشر شده است: نیمار در سانچز در بازیکنان بارسلونا در کنار نتانیاهو لیونل مسی که در رقابت های جام جهانی 2014 برزیل بهترین بازیکن این جام لقب گرفت و توپ طلا را ب کرد و از نظر تکنیک بسیار بالاست اما با این حرکت آن هم در روزهایی که به شدت مردم مظلوم و مسلمان غزه را زیر بمب های کشنده خود قرار داده جای بسی تامل دارد.
برچسب ها : کمک میلیاردی لیونل مسی به !!! + تصاویر - ,لیونل ,کرده ,تصاویر ,بارسلونا ,بازیکنان بارسلونا ,میلیون یورو , تصاویر ,میلیاردی لیونل
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
ئێمە لەگەڵ زانست ئاکام کامرانی.html افزایش قیمت نفت با پایبندی ۸۲ درصدی اوپک به قرارداد کاهش تولید جلوگیری از وای فای مودم هواویhtml و اما سریال six feet under شش فوت زیرزمین راهنمای جدید سامانه سوابق 25 را ار عملی در برخورد با ک ن زند نامه آرمان صورتگر خلبان ما شاید آیفون 8 این شکلی باشد گزارش جشن شکوفه ها در ابت به صورت پاورئینت مهریه از لحاظ لغوی و اصطلاحی آقای کریمی ؛ فرهنگ استان به خانه تکانی نیاز دارد nєωѕ dαтє پومسه ابداعی مدیرکل جدید ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان؛ ورزش استان به جایگاه واقعی خود نرسیده است جواب تجربه های بیشتر هنر نهم صفحه جلوگیری از مودم وایرلس huawei ce0168html نتایج مسابقات پارس بیوشیمی متابولیسم ورزشی.html ت از ظرفیت بانوان در تحقق اقتصاد مقاومتی بهر ه می گیرد بنویس خیالی نیست tahran iran el otelleri iran tahran tahran otelleri el iran enghelab el azadi el iran tahran otelleri درست تخمه آرژانتینی خیس بررسی کنید که چه رابطه ای بین دومفهوم کلیشه انگاره وتام تجاری برند وجود دارد؟ اسامی پذیرفتگان مدرسه دخترانه فضیلت خلیل آباد جلوگیری از قطع آب و برق مدارس استار هایپر کمان رنگین قرمز رنگین کمان هایپر استار فروشگاه هایپر فروشگاه هایپر استار موضوع انشا درمورد صدای ابشار کلاس پنجم سوال خطوط میدان الکتریکی برای دو بار هم اندازه هم نام رسم کنسد آیفون تصویری صوتی تابا الکتروپیک نمایندگی آیفون تصویری درب بازکن جک اتوماتیک فروشگاه رسا جلوگیری از عوارض مسافرت هوایی به چین jet lag محرم بهبهان محل ملایان فروش پروژه تقطیع با هدف تشخیص چهره در تصویر ب ایه اتوماتای یاد ر سلولی با نرم افزار matlab نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم بودن کد تق bomberman پاور پوینت درس 4 فارسی هفتم کمربند دان یک پومسه دان meyhane san از gece yolculari میگه خواب یارو آقای بهشت باشن خواب باشن یارو میگه خوابه؟ یارو باید خواب میگه نمیدونم تعریف ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری npv هنر محاسبه در شطرنج art of calculation افتراق آنمی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود ویتامین b12 و اسید فولیک رویشی گلدهی فرآیند میوه جوانه فرمان درختان میوه عوامل موثر فرمان گلدهی نموی درختان نطنز شهرداری شاید شهردار باشند نداشته نداشته باشند شهرداری نطنز شهردار نطنز نطنز امروز مسئولیت شهرداری آرنیکالا تهیه اقلام مارکتی نوشیدنی انرژی زای هایپ hype energy mfp zero max متن سالگرد در گذشت عالم جلیل القر انشای ادم فضایی با جانشین سازی لیست روانشناسان در شهر همدان با آدرس.html معضل جدید بارسا سال نوتان مبارک تنظیمات ریموت اسپیلت پاناسونیک آموزش کامل کار با نرم افزار antamedia spot موم لایی خواصhtml جلوگیری از خسارت تگرگ با نصب سامانه ضد بارش تگرگ بازی god eater 2 rage burst گاد ایتر ۲ ریج برست برای کامپیوتر گزارش عملیات حادثه دره چاک رود تفاوت نیو اکتیون لاکچری با پرستیج جلوه ای از یک ی واقعی عروسی بریم عروس دوماد http peransiacom blog niknamarabshahi dr dre – the chronic طرح توجیهی فست فود غذای آماده فوری بیزینس پلن پست بیخود برای پیروزی بر دشمنان باید چه کارهایی انجام دهیم کتاب جدیدجامعه شناسی اول دبیرستان جلسه ی حلقه ی صالحین مشترک گرامی؛ جهت دریافت تنظیمات گوشی به آدرس mciir www مراجعه و یا با 09990 تماس بگیرید با لوله کولر دو تیکه چه باید کرد تا نمای خانه را برهم نزند هذا الحدیث تدل علی اعجاز کلام ال المعصوم لآن البحر عجائبه لا تحصی اربعین شهرستان ملکشاهی جمعیت خدمت زائرین اربعین حسینی شهرستان ملکشاهی جمعیت هلال هلال احمر خدمت میکنند زائرین اربعین حسینی نجاتگران زندگی نامه ی حاج محمد رضا طاهری ماجرای پوتین های شهید همت نوعی دوخت تزیینی انشایی زیبا برای درس اول نگارش سال دهم.html سرویس شارژ گاز کولر گازی پنجره ای اجنرال جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی همایش ملی آقا رض با هنرمندان شهرستان فاروج برگزار شد کلاس آشنا شدیم مطالعات اجتماعی ویدئو پروژکشن پایه هفتم مهارت های نوشتاری درس یک انشا تصویر برداری شکار ممنوع طریقه دوخت خیمه محرم شماره تلفن ادکلن فروشی مریوان جلسه هماهنگی آموزش ن روستایی در مهاباد برگزار گردید اجداد ال مروان لینک کانال تلگرام کوزکو تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم با کیفیت بالا بررسی پیشرفت ی جاشمعی های زیبا بسازیدhtml مدل گریت شماره حساب بانک سپه چند رقمی است مضیف الحب اموزش پلیور مردانه زیپ داروکلاه دار معنی مثنوی هفتاد من کاغذ متن سخنرانی دفاع مقدس وبازگشایی مدارس.html روت گوشی samsung sii plus با برنامه kingo root جلسه هفتگی هیئت حسین ع فریدونکنار در 93 فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوتایپ نسرین چاپگر عرضه لایه ها قیمت روضه کم برو ب درآمد از سایت __ شبکه ما __
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.57 seconds
RSS