روح الله پورطالب / سالهاست که رجب طیب اردوغان در سیستم حکومت و حزب خود به نام عد و توسعه به دنبال رسیدن به ت نوعثمانی است که با هر ترفندی این روش خود را دنبال می کند. شب گذشته ساعت ۱۲ شب به وقت ایران اخباری در رسانه های دیداری و شنیداری مبنی بر کودتای فتح الله گولن منتشر شد که با وجود عدم حضور اردوغان این شبهه کودتا در ترکیه سرکوب شد و خسارات مالی و جانی برای ترکیه به دنبال داشت.

عده ای از کارشناسان با مطرح این ترفند اردوغان اذعان که این شبهه کودتا کاری یی با رویکرد اردوغان برای رسیدن به سیستم نوعثمانی است که در این سالها ترکیه به دنبال آن است. در این بین اعلام کرده است که فعلا به دلیل عدم نقض حریم هوایی ترکیه ائتلاف ضد هم کار خود را مختل کرده است. با این وجود که بازیگردان صحنه کودتا در ترکیه بود به طور قطع جایگاه اردوغان را در این کشور محکم تر کرد. این رویکرد سرکوب کودتاچیان توسط اردوغان شیوه ای است که اکثر کشورهایی که در آنها کودتا صورت گرفته است را نشان می دهد. اردوغان از این سیستم به دنبال به دست آوردن توجه توسط مردم ترکیه است که سالها بدون هیچ دغدغه ای بر مردم حکومت کند و نام خود را به عنوان یک قهرمان در تاریخ ترکیه ثبت کند. با این وجود اردوغان از اوضاع منطقه ای که روسها چند ماهی است با آنها سر خوشی ندارند استفاده کرد ، و ترکیه را به عنوان یک کشور ش ت خورده از این بازی عنوان کند. با این وجود به اصلا نمی توان نام کودتا را بر این حوادث گذاشت.

چرا که تعدادی از مهره شناخته شده در و سایر قوای ترکیه که توسط ت شناسایی شده بودند و کم کم در حال حذف بودند (احتمالا برای ایفای نقش در نقشه تحت حمایت ) به شورش ترغیب شدند. که نتیجه آن نا امنی و تز ل در حکومت ترکیه و زهر چشمی به اردوغان است که باز به نفع رژیم صهیونیستی و است. با این رویکرد بدون شک اردوغان گرچه به ظاهر پیروز کودتای ب با ۱۶۰کشته و بیش از ۱۶۰۰زخمی شده است، اما در نگاه کلان بدلیل سیاستهای غلط او ترکیه امروز به یکی از ناامن ترین کشورهای منطقه تبدیل و صنعت گردشگری آن در آستانه نابودیست.

روح الله پورطالب / کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه