رو مه وطن امروز با انتقاد از سخنان اخیر مقامات ترکیه با انتشار ع اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صفحه نخست خود و با تیتر: «وقاحت» به این مواضع اعتراض کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش به پاسخ مقامات و وزارت خارجه کشورمان نسبت به اظهارات اردوغان گفت: از این اظهارات شگفت زده شده ایم.

وی با بیان اینکه آقای اردوغان و آقای روسای جمهور ایران و ترکیه با یکدیگر به صورت تلفنی صحبت کرده اند که این مکالمه ضبط شده و موجود می باشد، گفت: از سخنان اخیر مقامات ایرانی و نیز وزارت خارجه ایران تعجب می کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه همچنین افزوده که ما به اندازه و متناسب حرف می زنیم و پنهان این حرفها از مردم ایران و نیز تحریف سخنان اردوغان اخلاقی نیست.

رو مه وطن امروز با انتقاد از سخنان اخیر مقامات ترکیه با انتشار ع اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صفحه نخست خود و با تیتر: «وقاحت» به این مواضع اعتراض کرد.