رو ... مه وطن امروز با انتقاد از سخنان اخیر مقامات ترکیه با انتشار ع ... اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صفحه نخست خود و با تیتر: «وقاحت» به این مواضع اعتراض کرد.

 

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش به پاسخ مقامات و وزارت خارجه کشورمان نسبت به اظهارات اردوغان گفت: از این اظهارات شگفت زده شده‌ایم.

وی با بیان اینکه آقای اردوغان و آقای ... روسای جمهور ایران و ترکیه با یکدیگر به صورت تلفنی صحبت کرده‌اند که این مکالمه ضبط شده و موجود می‌باشد، گفت: از سخنان اخیر مقامات ایرانی و نیز وزارت خارجه ایران تعجب می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه همچنین افزوده که ما به اندازه و متناسب حرف می‌زنیم و پنهان ... این حرفها از مردم ایران و نیز تحریف سخنان اردوغان اخلاقی نیست.

رو ... مه وطن امروز با انتقاد از سخنان اخیر مقامات ترکیه با انتشار ع ... اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صفحه نخست خود و با تیتر: «وقاحت» به این مواضع اعتراض کرد.