اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه ای در ایران، تاریخ 30 مهرماه 1393 در سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار خواهد شد. این کنفرانس محصول تلاش گروه پژوهشی سواد رسانه ای و تعدادی از نهادهای علمی، فرهنگی و ی کشور خواهد بود. تم اصلی کنفرانس بازخوانی و انتقال تجارب آموزش عمومی سواد رسانه ای می باشد. اگرچه مباحث و مسائل دیگری نیز در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهند گرفت.هدف اصلی کنفرانس گرد هم آوردن محققان و مدرسان سواد رسانه ای در کشور، و ایجاد فرصتی برای محققان سواد رسانه ای در کشور برای انتقال تجارب و ارائه یافته های پژوهشی آن ها خواهد بود. این فرصت منحصر به فرد می تواند سبب پُررنگ شدن نقش نهادهای مسئول در همگانی سازی آموزش سواد رسانه ای شود. از دیگر اه کنفرانس می توان به بازآموزی مدرسان سواد رسانه ای و کمک به آن ها در جهت ایجاد خلاقیت در تدریس اشاره کرد.

سخنرانان

سعیدرضا عاملی: تهران، سیندی شیب: کالج ابناکا نیویورک، سید محسن فاطمی: هاروارد

کریس سپری: کالج ابناکا نیویورک

محورهای کنفرانس

1. آموزش سواد رسانه ای: بیم ها و امید ها

سواد رسانه ای و فن آوری های نو ظهور، سواد رسانه ای و پیشگیری از وقوع جرم، سواد رسانه ای و پ ند غیر عامل

سواد رسانه ای و توسعه آموزش های عمومی، سواد رسانه ای، اقتصاد رسانه ای و محتوای تاثیر پذیرفته از بازار

2. سواد رسانه ای و سبک زندگی ایرانی ی

سواد رسانه ای و بنیان خانواده، سواد رسانه ای و اقتصاد مقاومتی

3. سواد رسانه ای، رشد فردی و مسئولیت اجتماعی

سواد رسانه ای و تغییر الگوهای مالکیت رسانه، سواد رسانه ای و رسانه های ایران، سواد رسانه ای و تعلیم و تربیت

سواد رسانه ای و حفظ حریم خصوصی، سواد رسانه ای و منشور حقوق مصرف کننده رسانه

مسئول اجرایی: حامد ی

ساماندهی: گروه سواد رسانه ای

تاریخ برگزاری کنفرانس: 30 مهر 1393

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان گل نبی، بلوار پاسداران

تلفن تماس دبیرخانه: 24556-021

سایت: : http://www.icml2014.savadresaneh.com/fa

سامانه ثبت نام: http://www.icml2014.savadresaneh.com/fa/2014-07-19-03-51-52/submit-papers-2.htm