فروش لیزر در ایران عمدتاً شامل دستگاه cnc حکاکی و برش لیزر غیر ف ات است. به دلیل دشواری وارد دستگاه لیزر از کشورهای یی واروپایی به دلیل تحریم، اغلب دستگاه های لیزر موجود در بازار چینی هستند. جدای از سهولت تهیه قطعات یدکی دستگاه های لیزر چینی، دستگاه های کشورهای صنعتی گرانقیمت بوده و بازار رغبتی برای ید آنها ندارد.

دستگاه های شرکتهای چینی که در فروش لیزر شرکت دارند اغب قطعات چینی دارند، اما بخشهایی از آن مانند ریل، عدسی، موتورها و بعضی قطعات ریز دیگر غیر چینی است. البته داشتن قطعات غیرچینی، ضرورتاً به مفهوم عملکرد بهتر آن قطعات نیست، زیرا با گذشت زمان و بهبود تدریجی عملکرد شرکت های چینی در فروش دستگاه لیزر، کیفیت بسیاری از قطعات چینی اکنون به سطح قابل قبولی رسیده است. شما می توانید برای حصول اطمینان از عملکرد دستگاه نمونه ای را به فروشنده داده و بخواهید که آنرا حکاکی کند که بهترین و ساده ترین راه ارزی عملکرد دستگاه است و اعتماد به گفته های فروشنده مبنای خوبی برای اطمینان از کارکرد دستگاه نیست.