روند شارژدهی سامانه 3075002 عوض شد
شــــارژ 6هزار تــومــانــی همراه_اول (آپدیت نیست)
هـزیـنـه مـحـتـوا : 400 تــومــان
@nitrosharj

برای عضویت ارسال 913701 به 307522

↩️ و دریافت کد دعوت :
به ازای 2نفر اولی که دعوت کنید 4هزار تومان
به ازای هر 5 نفر بعدی 6هزار تومان دریافت خواهید کرد.
(تا سقف 200هزار تومان)

تــوجــه :دوستانی که کد شما رو ارسال میکنن نباید سامانه رو لغو کنن و حداقل تا 2 ساعت عضو سامانه باشن و یک محتوا (400تومان هزینه داره) رو دریافت کنن تا دعوت شما بصورت صحیح و موفق باشه. تا هنگام دریافت محتوا نباید لغو کنید.

◀️ چک تعداد دعوتی ها : ارسال 500 به 307522
◀️ دریافت شارژ به ازای دعوت های موفق : ارسال 1000 به 307522
@nitrosharj

https://telegram.me/joinchat/cvldpt7hfguzrzh50acnww

لغو با ارسال off به 307522