دومین سامانه جدید شارژ هرمی ایرانسل

ارسال 100567106 به 83215

سپس ارسال عبارت hp 333 به 8282

و دریافت کد مخصوص دعوت دوستان
به ازای هر دو نفر یک شارژ 2000 تومانی دریافت خواهید کرد که 24 ساعت بعد با ارسال عبارت mc 777 به 8282 میتونید شارژ خودتون رو دریافت کنید(این مرحله 100 تومن هزینه داره)

لغو با ارسال  l mico به 8282