شارژ  5000 تومانی همراه اول( هرمی جدید )


آپدیت شده  همه دوباره بفرستین

 ارسال   993555169    به     3075002

هزینه عضویت 400 تومان ❌بدون شارژ نمیشود❌
اگر ... انی که شارژ ندارند دعوت کنید به شما شارژ نمیده
توجه:
پس از دریافت کد به ازای نفراولی که کد شما را ارسال کند یک شارژ 5 هزارتومانی دریافت میکنید بعد آن هر دو نفر باز 5000  میباشد (سیمکارت شما مستقیم شارژ میشه)

دریافت شارژ  با ارسال 5 بار عدد 1000 ب  3075002 (مستقیم شارژ میشه)
اطلاع از تعداد دعوت با ارسال 300 ب 3075002
لغو  با ارسال  off  به   3075002