شارژ 5000 تومانی همراه اول( هرمی جدید )


آپدیت شده همه دوباره بفرستین

ارسال 993555169 به 3075002

هزینه عضویت 400 تومان ❌بدون شارژ نمیشود❌
اگر انی که شارژ ندارند دعوت کنید به شما شارژ نمیده
توجه:
پس از دریافت کد به ازای نفراولی که کد شما را ارسال کند یک شارژ 5 هزارتومانی دریافت میکنید بعد آن هر دو نفر باز 5000 میباشد (سیمکارت شما مستقیم شارژ میشه)

دریافت شارژ با ارسال 5 بار عدد 1000 ب 3075002 (مستقیم شارژ میشه)
اطلاع از تعداد دعوت با ارسال 300 ب 3075002
لغو با ارسال off به 3075002