با سلام

کلیه سامانه های متفاوت زیر شارژ رایگان میدهند

«سامانه های شارژ رایگان همراه اول»

 

سامانه1:ارسال 100406378 به 30589

 

سامانه2:ارسال 838651894 به 203960

 

سامانه3:ارسال 2076465318 به 201013

 

سامانه4:ارسال 100406378 به 205025

 

 

 

ادرس در تلگرام:telegram.me/nitrogen7