دیگر عادت به نبودنت .....!

دیگر عادت به نوشتن رمان هایی که شخصیت اصلی اش تویی .....!

دیگر عادت با آهنگ هایی که دوست داری گریه کنم ......!

دیگر عادت با شنیدن نامت بی هوا گریه کنم ....!

دیگر عادت تو رو تو لحظه لحظه ی زندگیم ببینم ....!

یگر عادت با دیدن نامت بر روی درو دیوار بی صدا اشک بریزم .....!

دیگر عادت به لباس های مشکی ، به روز شمار هایی که نبودنت را به رخم می کشد .....!

دیگر عادت نباشی ....!

دیگر عادت ..... !