موضوع پروژه: طرح هادی روستا
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب ی
کارآموز: آرزو طبسی
توضیحات:

یکی از پروژه های طرح جامع بهسازی مسکن روستایی، طرح نظام فنی روستایی میباشد. از آنجایی که مسکن روستایی از نظر کیفیت در وضعیت نامناسبی قرار دارند، به منظور رفع این معضل و نظارت بر ساخت و سازها، بنیاد مسکن نسبت به تشکیل نظام فنی روستایی ضمن برگزاری دوره های آموزشی، اقدام نمود که تعداد 62 ناظر در سال 84 در دفاتر روستایی خود مشغول و در سال 85 پیش بینی میگردد با توجه به طرح ویژه مسکن روستایی به 400 نفر ارتقا یابد.

تعداد صفحات: 23 صفحه
نوع فایل: pdf (فشرده سازی با rar)
>>> با حجم 823 کیلوبایت