سلام

امروز تولدمه

تا الان هیچ به جز خانوادم بهم تبریک نگفته

حداقل یه کم آرومتر بودم اگه میدونستم که ی از تولدم خبر نداره و تبریک نمیگه

اما 2,3 روز پیش به کل مخاطبای گوشیم پیام دادم و یاداوری که امروز تولدمه

با فاطمه هم دادم و همون روز جواب داد پیشاپیش تولدت مبارک

ولی فایده ای نداره

هر دوست داره بتو روز تولدش بهش تبریک بگن

اما من که تا الان هیچ پیام تبریکی روی گوشیم ندیدم

18 سالم شده دیگه

دیگه بچه نیستم

میخوام مرد باشمو مردونه پای عشقم وایسم

تولدت مبارک خود عزیزم