واکنش یک معلم پیش دبستانی به یک خبر:

در انتظار استخدام؛ بی امید و بی ناامیدی

به دنبال جو ه وزارت آموزش و پرورش به این خبرگزاری که از فراهم شدن مقدمات برگزاری آزمون مربیان پیش دبیستانی و نیروهای ید خدمت خبر داده بود، یکی از مربیان پیش دبستانی واکنش خود را در قالب اظهار نظری در ذیل این خبر نشان داده است.»

یک مربی پیش دبستانی در واکنش به جو ه وزارت آموزش و پرورش به ایلنا که از فراهم شدن مقدمات آزمون مربیان پیش دبستانی خبر داده است، این وعده را از وعده های هرساله این وزارتخانه دانسته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال جو ه وزارت آموزش و پرورش به این خبرگزاری که از فراهم شدن مقدمات برگزاری آزمون مربیان پیش دبیستانی و نیروهای ید خدمت خبر داده بود، یکی از مربیان پیش دبستانی واکنش خود را در قالب اظهار نظری در ذیل این خبر نشان داده است.

این معلم پیش دبستانی نوشته است: انصاف نیست که ما مربیان پیش دبستانی را این چنین چشم انتظار و در حسرت استخدام نگه دارید. سال ها همین کار را انجام داده اید. هرسال وعده سه سال بعد و سال بعدی داده اید.

این مربی پیش دبستانی در ادامه با اشاره به گزینش ها و آزمون های هر ساله گفته است: هر سال گزینش کرده اید. ۳ ماه تابستان این دغدغه را داشته ایم که آیا امسال مدرسه ای خواهد بود؟ آیا بیکار خواهم بود؟

وی از تحمل حقوق ۱۰۰ تا۲۰۰ هزار تومانی، بیمه ۱۵ روزه و شرایط بد کاری به امید استخدام گفته است.

این مربی پیش دبستانی در امید استخدام با بیان اینکه این سال ها در مقابل تمام خانواده خود به دلیل این موضوع سرافکنده است تاکیده کرده است همچنان با وجود تمام این سختی ها پیگیر و امیدوار به این استخدام است.

16 تیر 1393 13:25 منبع سایت بازارکار