به نقل از باشگاه خبرنگاران:محمدرضا عالی منش رئیس اورژانس استان فارس برخورداری از تعداد 2 پایگاه اورژانس در شهر صدرا را به عنوان یک ضرورت اعلام کرد و اظهار داشت: چنانچه مسئولان شهر صدرا بتوانند با مساعدت خیرین در فاز دوم این شهر پایگاه دیگری راه اندازی کنند، زمان حضور پرسنل اورژانس کاهش و ارائه خدمات درمانی نیز در این منطقه ارتقا می یابد.

وی گفت: بررسی یت های این مرکز در بازه زمانی یاد شده حاکی از پاسخگویی به 3 هزار تماس روزانه و انجام 350 یت در شیراز است که نسبت به سال گذشته افزایش 9 درصدی در تعداد یت های اورژانس شیراز دیده می شود.

رئیس اورژانس استان فارس با اشاره به طولانی بودن مسافت شهر صدرا به مراکز اتفاقات درمانی سطح شهر گفت: امروزه افزایش تعداد خودروها و عدم رعایت فرهنگ ترافیکی سبب شده روزانه بر تعداد یت های حوادث ترافیکی استان افزوده شود.

عالی منش تعداد پایگاه های اورژانس شیراز را 35پایگاه اعلام کرد و افزود: تا پایان برنامه چهارم توسعه از 118 پایگاه اورژانس 115 پایگاه و در برنامه پنجم توسعه نیز از 46 پایگاه 11 پایگاه آن تاکنون در این استان راه اندازی شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس با اشاره به سابقه ارائه خدمات اورژانسی به مردم شهر صدرا، گفت: در سال گذشته روزانه به طور متوسط، هشت یت برای خدمت رسانی به مردم شهر صدرا در این منطقه انجام شده است.

پایگاه اورژانس 115 خواجه نصیرالدین طوسی صدرا در قالب طرح سلامت و با کمک یک میلیارد و 500 میلیون ریالی سید رضا شه یکی از نیکوکاران عرصه سلامت استان فارس در زمینی به مساحت 300مترمربع با زیربنای 160مترمربع احداث شده است.