مدیر مسکن مهر شهر صدرا ضمن اشاره به مطلب فوق نوید داد: به همت مسئولین و نظارت شرکت عمران صدرا، کلیه پروژه های مسکن مهر این شهر در سال جاری تحویل می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، محمد پرهام مدیر مسکن مهر این شرکت ضمن اشاره به تأکید مقام عالی وزارت مبنی بر تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر در سال 94 گفت: به یاری خداوند، تمامی پروژه های مسکن مهر در شهر صدرا به روزهای پایانی خود نزدیک می شوند وبا توجه به همکاری دستگاههای خدمات رسان در ناحیه 128 تاری، در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 1195 واحد از این پروژه تکمیل و تحویل متقاضیان می گردد..

وی سهمیه مسکن مهر این شهر را 25200 واحد دانسته و خاطرنشان کرد: 15650 واحد مسکن مهر در شهر صدرا دارای تفاهم نامه سه جانبه هستند که پیشرفت فیزیکی واحدهای فعال آن 17/90 درصد می باشد. وی خاطرنشان کرد: 1048 واحد از مجموع این واحدها نیز راکد بوده و در حال پیگیری جهت تعیین تکلیف می باشند.

پرهام تعداد واحدهای مسکن مهر زیرنظر تعاونی مسکن را 1184 واحد با 96 درصد پیشرفت فیزیکی و تعداد واحدهای خودمالک را 8087 واحد با 93 درصد پیشرفت فیزیکی دانسته و خاطرنشان کرد: تا پایان سال 93، تعداد 9643 واحد پروژه مسکن مهر مشتمل بر تفاهم نامه، تعاونی و خودمالک افتتاح گردیده است.

مدیر مسکن مهر شهر صدرا عدم همکاری اداره اوقاف و البته عدم هماهنگی برخی دستگاههای خدمات رسان را مشکل عمده فراروی تکمیل و تحویل مابقی واحدهای مسکن مهر شهر صدرا خواند و افزود: در صورت همکاری دستگاههای زیربط، کلیه پروژه های مسکن مهر شهر جدید صدرا در سال جاری اتمام یافته و به متقاضیان تحویل می گردد.

وی ضمن اشاره به اتخاذ برخی تصمیمات جدید در وزارت راه و شهرسازی درخصوص پروژه های راکد مسکن مهر تأکید کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط وزارت راه و شهرسازی در آبان سال ۹۲، حدود ۳۴۰ هزار واحد راکد مسکن مهر در سطح کشور وجود داشت که در این یک سال و چند ماه باوجود کمبود منابع با حمایت های ت و این وزارتخانه، از این تعداد ۲۳۰ هزار واحد فعال شدند و برای فعال ۱۱۰ هزار واحد راکد دیگر هم برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در شهر صدرا نیز 11 پروژه راکد مسکن مهر وجود دارد که 4 پروژه از آنها از تسهیلات استفاده نموده اند و 2 پروژه نیز از طریق شیوه نامه پروژه های راکد به برنده مزایده واگذار شده اند و مشکلات مرتبط با این پروژه ها به شرکت مادر و قائم مقام در امور مسکن مهر اعلام گردیده است و در حال بررسی و رفع می باشد.

پرهام همچنین در خصوص میزان اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل کلیه پروژه های مسکن مهر شهر صدرا خاطرنشان کرد: کلیه پروژه های مسکن مهر تسهیلاتی بالغ بر 90.000.000.000 ریال تنها جهت تکمیل واحدهای احداثی نیازمند می باشند و این در حالی است که تسهیلاتی بابت پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی پایین تر از 75% در نظر گرفته نشده است. وی افزود: با درنظرگرفتن مسیرهای دسترسی و مواردی همچون احداث تصفیه خانه فاضلاب و مخزن آب شرب، این مبلغ قابل افزایش می باشد.