ب

هیئت دوچرخه سواری کاشان در نظر دارد یک دوره استعدادی جهت تشکیل تیم و اعزام به مسابقات برگزار نماید،لذا بدینوسیله از شما دعوت میشود تا در تمرینات این هفته حضور بهم رسانید،

زمان:13،11و15 مرداد ساعت 5تا7عصر

مکان:بلوار دانشجو،جنب پارک آیت الله مدنی

کلاه و بیمه ورزشی ا امی است.