سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: یارانه نقدی مربوط به آذرماه، ساعت 24 پنجشنبه(26 آذرماه) به حساب س رستان خانوار واریز می شود.

به گزارش ایرنا، مبلغ یارانه مرحله پنجاه و هشتم، همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است و همزمان با واریز قابل برداشت نیز خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مصوبه هیات ان، مسئول تشخیص نیازمندی خانوار برای دریافت یارانه نقدی است.