واکنش ها به تصویب قانون مصوونیت و حقوق اعضای شورای ملی
واکنش ها به تصویب قانون مصوونیت و حقوق اعضای شورای ملی

تصویب قانون مصوونیت و حقوق وکلای شورای ملی از سوی نمایندگان مجلس واکنش هایی را به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این قانون در چهار فصل و بیست ماده ترتیب و از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده است.
در قانون مصوونیت و حقوق اعضای شورای ملی آمده است که نمایندگان پس از ختم دوره وک می توانند از امتیازات چون، ۲۵ درصد معاش، دو محافظ امنیتی، پاسپورت و پاسپورت خدمت استفاده کنند.
داوود اساس، عضو مجلس سنا یکی از سناتورانی است که با این طرح مخالف است و می گوید مجلس سنا نباید این طرح را تصویب کند.
او می افزاید این طرح فراتر از قانون است و ممکن است حتی رییس جمهور نیز آن را توشیح نکند.
به گفته او، در شرایط کنونی که مردم در چنین وضعیت اقتصادی به سر می برند، اعطای چنین حقوق و مصونیت هایی به وکلا درست نیست.