در بخش مراقبت های ویژه ی یک بیمارستان در حدود ساعت 11 صبح روزهای یکشنبه در یک تخت بخصوص بیماران جان می سبردند این موضوع ربطی به نوع بیماری و شدت ان ها نداشت.این مسئله باعث شگفتی همگان شده بودو حتی بعضی این موضوع را به ارواح و مسائل افاتی ارتباط می دادند بنابراین تصمیم گرفتند که یک روز قبل از ساعت 11 در انجا حضور داشته باشند درست در زمان معین یک نظافتچی وارد اتاق شد دو شاخه ی برق دستگاه حیات بیمار را دراورد و دو شاخه ی جارو برقی خودش را به بریز زد و مشغول کار شد !!!