اگر زمان چندانی برای شارژ تلفن همراه خود ندارید چند نکته بسیار مهم را رعایت کنید
اپلیکیشن های در حال اجرای تلفن همراه شما میزان چشمگیری از انرژی تلفن همراه شما را به خود اختصاص می دهد برای بهتر صورت گرفتن عملیات شارژ بهتر است که برنامه های در حال اجرا را پایان ببخشند.
میزان جریان ورودی انرژی اگر چه به حد نیاز تلفن همراه شماست اما مصرف بخشی از انرژی ورودی سهم بسزایی در سرعت شارژ تلفن همراه دارد.
نکته دوم ارتباطات تلفن همراه شماست، اگر در زمان شارژ منتظر تماس تلفن شخص خاصی نیستید، بهتر است روی ح پرواز قرار بگیرید، زیرا بعد از صفحه نمایش ارتباطات تلفن شما بیشترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد.
اما بهترین کار برای بالا بردن سرعت شارژ خاموش تلفن همراه می باشد زیرا در صورت روشن بودن مقداری از انرژی صرف سیستم عامل خواهد شد.