آقای اردوغان برای پنج سال رئیس جمهوری ترکیه خواهد بود
رجب طیب اردوغان، نخست کنونی ترکیه، در انتخابات ریاست جمهوری کشورش پیروز شده است. این نخستین بار در جمهوری ترکیه بود که انتخاب رئیس جمهوری به رای مستقیم شهروندان گذاشته شد.
آقای اردوغان حدود ۵۲ درصد از کل آرا را گرفته است. اکمل الدین احسان اوغلو، رقیب اصلی او، ۳۸ درصد از آرا را جلب کرده است.
صلاح الدین دمیرتاش، دیگر رقیب اصلی، کمی کمتر از ۱۰ درصد آرا را برده است. این سیاست مدار ۴۱ ساله، جوان ترین نامزد این انتخابات بود و حمایت اقلیت کُرد ترکیه و گروه های چپ گرای کشور را داشت.