این هم فلوچارت بخش شارژر و اطلاعاتی کمی در مورد مشکلات عمومی شارژ

1) شارژر 2) سوکت شارژر 3) مدارات قبل از آی سی شارژر 4) آی سی شارژ 5) مدارات بعد از آی سی شارژ>> الف-ال سی دی ب -کانکتور باتری -باتری

عدم شارژ: کل مسیر شارژ تا کانکتور باتری چک شود.
طولانی شدن زمان شارژ: شارژر- ای سی شارژ- مدارات قبل از ای سی شارژ- رفع قلع مردگی سوکت شارژ
کوتاه بودن مدت شارژ: شارژر- ای سی شارژ - ال سی دی
داغ شدن باتری: شارژر-سوکت شارژ-ای سی شارژ
شارژ ظاهری باتری: کل مسیر شارژ بجز باتری
باتری شارژ نمی شود: کل مسیر شارژ
گوشی باتری را شارژ ولی علامت شارژ ظاهر نمی شود: مدارات بعد از ای سی شارژ -ال سی دی کانکتور باتری
بمحض وصل شارژر به گوشی چراغ شارژ خاموش نمی شود: در مدل sony j70 -sony z5-samsung e700-samsungn620e بعلت اتصال یک دیود در بخش مدار شارژ
هنگ گوشی در حین شارژ: سوکت شارژ -در اثر اتصال بخش سوکت کابل با سوکت شارژر
not charging: در گوشی های نوکیا: سوکت شارژ یا کاهش قدرت فنر سوکت -قلع مردگی ای سی شارژ- وجود ویروس
گوشی با هر باتری پیغام low battry نشان می دهد: ای سی شارژ-اتصال در مدارت شارژ و شارژر

آموزشگاه تعمیرات موبایل در استان البرز

پست ثابت :