اون دنیا ی به ماه تولدش افتخار نمیکنه

اونجا ماه فوت افتخار داره!!!

مثلا میگن "ما متوفی های آبان خیلی خاصیم"

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

تازه با اصطلاح شب شیک کنار اومده بودم

.

.

که یکی گفت تاریکی به کام

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آرایش بعضی عروس ها روکه می بینم،

تنها تصوّری که میتونم داشته باشم اینه که

آرایشگرش سابق داماد بوده،

عمدا گند زده تو قیافه عروس!!

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

یارو ﻣﯿﺮﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻬﺶ ﻛﺮﻓﺲ ﻣﯿﺪﻥ

ﺷﺎﻡ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ

ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺶ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺳﺒﺰﻯ ﻣﯿﺪﻥ !!

ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﺎﻫﺎﺭ ﭼﯿﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻜﻨﯿﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﻣﯿﭽﺮﻡ

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

ریا نشه فکر کنم تلگرامم فهمیده من ادم خاصی ام ...

چون متنای منو سبز نشون میده ماله بقیه رو سفید ...

تازه من تو هر گروهی که هستم اسمم نفر اوله

ینى من از بندگانه برگزیده ى خدا هستم ؟؟

چه اتفاقى داره میوفته ؟

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

فقط یه ایرانی میتونه

به جای اینکه یه قدم بیاد جلو دم سفره بشینه ،

سفره رو بکشه سمت خودش

منبع:بیتوته