* تو تلویزیون 2 ساعت در مورد سرویس جاسوسی گوگل صحبت میکنند! آ برنامه که میخواد پست الکترونیک بده آدرس جیمیل میده!

* مجری از طرف میپرسه نظرتون راجع کتاب تو اتوبوس چیه؟ میگه خوبه، هوا گرمه تو اتوبوس باهاش خودمو باد میزنم!

* رفتم داروخونه میگم پماد ضد خارش میخوام, یارو زیر لب میگه نیگا جوونای این مملکت حال ندارن خودشونو بخارونن!

* برا دختره خواستگار اومده باباش میگه نمیدونم هر چی خودت میگی؟دختره میگه نه! باباش میگه تو غلط کردی مگه بحرف توئه!

* یه عمر رفتیم سینما آ نفهمیدیم دسته های صندلیش ماله خودمونه یا بغل دستیمون!

* رفتم نمایندگی به مسئولش میگم فرمون ماشین زیاد صدا میده، چه کار کنم؟ میگه صدای ضبط رو زیاد کن!