با توجه به اینکه کلیه رو مه های رسمی هیئت مدیره تعاونی از سوی اداره ثبت شرکتها صادر گردیده است و مدیر عامل قانونی آقای یاسان خسروی و رئیس هیئت مدیره آقای حسین آبیار قمصری می باشد. اقدامات قانونی و حقوقی در خصوص پروژه و ماهیت قراردادهای مرتبط با آن تماماً پیگیری شده است و اقدامات حقوقی در خصوص دوجانبه شدن قرارداد پروژه در حال انجام است و از سوی وزارت تعاون این موضوع پیگیری قانونی می شود (به دلیل اینکه قرارداد سه جانبه توسط اشخاص غیر مسئول و غیر قانونی امضا شده است). با توجه به اینکه شرکت عمران پرند فقط و فقط در خصوص امور پروژه می تواند اظهار نظر کرده و یا نامه نگاری کند هیچ گونه وظیفه ای در خصوص اظهار نظر در خصوص تعاونی و امور تعاون ندارد و از لحاظ حقوقی نمی تواند در امور تعاونی دخ کند. علیهذا با عنایت به موارد گفته شده هنوز افراد معلوم الحالی که هنوز به فکر منافع بی پایه و اساس خود هستند مانند پیمانکار پروژه و افرادی که قبلا در هیئت مدیره بوده اند اما به دلیل خیانت و کلاهبرداری از تعاونی ا اج و معذول شده اند شروع به دست اندازی و ایجاد رابطه در پرند نموده اند و اینگونه پیامکهای بی اساس و بی منطق را به اعضای تعاونی (البته به هیئت مدیره ارسال ننموده اند) ارسال می کنند تا بازهم با تئوری تهدید بتوانند جیبشان را پر کنند. تمامی این پیامکها از لحاظ حقوقی بی پایه و اساس است و طبق اظهارات محترم مسکن و شهرسازی در خصوص مسکن مهر، ت نباید مردم را برای واریز آورده تهدید کند. تمامی این پیامکها و عاملین ارسال آن به مردم تحت شکایت هیئت مدیره تعاونی قرار خواهند گرفت. تمامی مکاتبات پرند با اعضای این تعاونی باید از طریق هیئت مدیره تعاونی انجام گیرد که تا بحال اینگونه بوده و از این به بعد نیز خواهد بود.

با تشکر - هیئت مدیره تعاونی